ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Έξι νέες αποφάσεις για έγκριση επιχορηγήσεων σε ξενοδοχεία σε Πάργα, Βόνιτσα, Ζαγόρι, Κασσάνδρα και Ζαγόρι

Έξι νέες αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων επενδύσεων σε ξενοδοχεία,  στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές. Τα νέα ξενοδοχεία, οι επεκτάσεις και οι ανακαινίσεις θα γίνουν σε Πάργα, Βόνιτσα, Ζαγόρι, Κασσάνδρα και Ζαγόρι.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με δ.τ. «ΣΙΑΝΟΣ Ι. – ΤΣΕΛΙΟΥ Φ. Ε.Ε. “PARGA VILLAS”» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην «ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 4* (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 26 ΚΛΙΝΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ “ΧΡΥΣΟΓΙΑΛΙ” ΔΚ ΠΑΡΓΑΣ Δ. ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 897.682,60 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 872.421,76 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 335.567,38 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,91 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «RND INVESTMENTS GREECE MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE» με δ.τ. «RND INVESTMENTS GREECE» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 43 δωματίων/129 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Βαρκό της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.154.972,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.154.972,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.369.664,22 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 29,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην ίδια επιχείρηση εγκρίθηκε επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην «Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 62 δωματίων και 128 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Βαρκό της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου, του Δήμου Άκτιου Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.567.318,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.567.318,00 ευρώ.  Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.528.417,43€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 32,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «KIOSAK ΕΠΕ» με δ.τ. «KIOSAK ΕΠΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχείου τριών (3) αστέρων τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων δυναμικότητας 6 διαμερισμάτων – 18 κλινών στα Άνω Πεδινά του Δήμου Ζαγορίου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 765.507,45 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 716.419,53 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 393.630,74 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,40 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Γ ΣΙΒΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «SIVRIS HOTEL PERINTHOS» στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Κασσάνδρας του νομού Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.046.123,76€.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.125.368,07 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,67 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Τέλος εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας τριών αστέρων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Καλαμαριάς του νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 387.745,50€ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 357.221,80€.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 137.665,49 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,80 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

The post Έξι νέες αποφάσεις για έγκριση επιχορηγήσεων σε ξενοδοχεία σε Πάργα, Βόνιτσα, Ζαγόρι, Κασσάνδρα και Ζαγόρι appeared first on ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr