ΓΕΝΙΚΕΣ

Αξιοποίηση περιουσίας Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων Α.Β.Ε.Ε.

Στην Ερώτησή του, με τίτλο «Αξιοποίηση περιουσίας Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων Α.Β.Ε.Ε.» προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του Τομέα Άμυνας, ο Βουλευτής Κέρκυρας και κοινοβουλευτικός υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής, κ. Δημήτρης Μπιάγκης, αναδεικνύει το ζήτημα της κακής οργάνωσης και αδιαφάνειας που παρατηρείται κατά τα τελευταία έτη αναφορικά με τη διαχείριση και την αξιοποίηση της περιουσίας των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων Α.Β.Ε.Ε.

Συγκεκριμένα ο Βουλευτής καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους η διοίκηση των ΕΑΣ προβαίνει σε ανάθεση έργου εξάμηνης διάρκειας για παροχή συμβουλών «Αξιοποίησης περιουσίας Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων» με τίμημα 248.000 ευρώ όταν μάλιστα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χρησιμοποιεί ήδη γνωστή εταιρία συμβούλων για τις προοπτικές ανάπτυξης των ΕΑΣ, στην οποία εργάζεται αριθμός νομικών, ενώ αντίστοιχη εργασία έχει εκπονηθεί και στο παρελθόν.

Τέλος, αιτείται να ενημερωθεί αν έχει ελεγχθεί η σκοπιμότητα, το εύλογο του τιμήματος και η νομιμότητα της διαδικασίας των αναθέσεων διάφορων υπηρεσιών και μελετών των ΕΑΣ προς τρίτους και ζητά τη γνωστοποίηση των σχετικών στοιχείων των αντίστοιχων προκηρύξεων για την χρονική περίοδο 2019-2023.

The post Αξιοποίηση περιουσίας Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων Α.Β.Ε.Ε. first appeared on Times News.

ΠΗΓΗ TIMESNEWS

Related Posts