ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αρνητικά κινήθηκε η Απασχόληση τον Αύγουστο

Θετικό διατηρήθηκε στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ενώ τον μήνα Αύγουστο ήταν αρνητικό, παρά το γεγονός ότι ήταν ακόμη σε ισχύ η υποχρέωση διατήρησης θέσεων εργασίας, από το πρόγραμμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Συγκεκριμένα, στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.465.557 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.200.427, (622.582  καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμένου χρόνου και 577.845 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του οκταμήνου του έτους είναι θετικό κατά 265.130 νέες θέσεις εργασίας.

Τον Αύγουστο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 183.068, ενώ οι αποχωρήσεις σε 192.943 (98.780  οικειοθελείς αποχωρήσεις και  94.163  καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου).

Έτσι προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 9.875 θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο 2020 το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 4.342 θέσεις εργασίας.

(σε θέσεις εργασίας)Αύγουστος    2021

( 1 )

Αύγουστος      2020

( 2 )

Διαφορά

(1 – 2)

Α’ Οκτάμηνο 2021

(3)

Α’ Οκτάμηνο 2020

(4)

Διαφορά

(3-4)

Ι. Προσλήψεις183.068160.58322.4851.465.5571.317.792147.765
     ΙΙ. Αποχωρήσεις*192.943156.24136.7021.200.4271.202.145-1.718
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου94.16382.87611.287622.582692.314-69.732
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις98.78073.36525.415577.845509.83168.014
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ)-9.8754.342-14.217265.130115.647149.483

ΠΗΓΗ money-tourism.gr