ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αύριο η έκτακτη γενική συνέλευση της ΟΧΕ

Αύριο στις 11:00, στο κτήριο του ανοιχτού κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας αύριο (κάτι που είναι πολύ πιθανό΄), η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων αντιπροσώπων των σωματείων-μελών.

Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022
3. Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Αγώνων.
4. Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Διαιτησίας.
5. Παρουσίαση του νέου προγράμματος ανάπτυξης και πρωταθλημάτων και συζήτηση επ’ αυτού.
Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ο.Χ.Ε. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ο.Χ.Ε., τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Καταστατικού αυτής.
Ως αντιπρόσωποι (τακτικός-αναπληρωτής) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999 και των τροποποιήσεων αυτού. Δηλαδή, ορίζονται αντιπρόσωποι μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους γνωστοποιείται στην Ο.Χ.Ε.. με έγγραφό τους οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, συνοδευόμενη από απόσπασμα ή αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. για την απόφασή του περί του ορισμού.
Κάθε σωματείο-μέλος της Ο.Χ.Ε. εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.

ΠΗΓΗ Sportsfeed.gr

Related Posts