ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €88,8 εκατ. στο 9μηνο – Τι αναμένεται για το σύνολο του 2023

Συνολικά έσοδα 2.529,4 εκατ. ευρώ, έναντι 2.762,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το 9μηνο του 2023, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση των συνθηκών στην αγορά ενέργειας, όπου το προηγούμενο έτος υπήρξε σημαντική μεταβλητότητα.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 396,3 εκατ. έναντι € 404,8 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2022. Τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για τα μη λειτουργικά αποτελέσματα για το Εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε €88,8 εκατ., έναντι € 93,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Σημειώνεται ότι εξαιρουμένης της συνεισφοράς του Τομέα Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Συμβατικής Ενέργειας (η κερδοφορία του οποίου είχε επηρεαστεί από την υψηλή μεταβλητότητα των αγορών ενέργειας το 2022), το προσαρμοσμένο EBITDA για το Εννεάμηνο του 2023 σημείωσε αύξηση κατά 26,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Σε επίπεδο Γ’ Τριμήνου του 2023, τα συνολικά έσοδα ήταν σε € 925,0 εκατ. και το προσαρμοσμένο EBITDA σε € 146,1 εκατ. έναντι € 1,300.4 εκατ. και € 186,7 εκατ. αντίστοιχα την προηγούμενη περίοδο. Εξαιρούμενης της συνεισφοράς του Τομέα Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Συμβατικής Ενέργειας, προσαρμοσμένο EBITDA για το Γ ’Τρίμηνο αυξήθηκε κατά 62%.

Ο ισολογισμός του Ομίλου παραμένει ισχυρός με το Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και επιχορηγήσεων προς επιστροφή1 να διαμορφώνεται σε € 1.630,1 εκατ. (εκ των οποίων € 352,5 εκατ. σε επίπεδο μητρικής εταιρείας) και τον συντελεστή Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και επιχορηγήσεων προς επιστροφή / Προσαρμοσμένο EBITDA στο 2.5x.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου, ενώ παράλληλα η οργανική κερδοφορία διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μεγέθυνσης της συνεισφοράς του τομέα υποδομών (παραχωρήσεις-κατασκευές) αλλά και της αναμενόμενης αύξησης στον τομέα ΑΠΕ από το Γ΄ Τρίμηνο του έτους.

Στον τομέα των παραχωρήσεων συνεχίζονται οι υγιείς επιδόσεις από τα έργα σε λειτουργία, ενώ προχωράει η ωρίμανση και υλοποίηση των έργων του χαρτοφυλακίου που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Ορόσημο αποτελεί για τον Όμιλο η πρόσφατη ανάδειξη σε προτιμητέο επενδυτή για την 25-ετή παραχώρηση της Αττικής Οδού, ενώ παράλληλα, συνεχίζεται η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για νέα έργα.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή νέων συμβάσεων υπερβαίνει € 5,5 δισ., περιλαμβάνοντας ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα (ιδίων επενδύσεων του Ομίλου αλλά και έργων για τρίτους), που πλέον αποτελούν περί το 60% του συνολικού ανεκτέλεστου του Ομίλου. Σημαντικό, επίσης, σημείο είναι η συνεχιζόμενη αύξηση της δραστηριότητας του τομέα (έσοδα τελευταίων 12 μηνών πλέον άνω των € 1,3 δισ.) ως αποτέλεσμα της ικανότητας και επάρκειας του Ομίλου να ανταποκριθεί στο αυξημένο ανεκτέλεστο.

Στον τομέα της ενέργειας ο Όμιλος έχει πλέον από το τέλος του Γ΄ Τριμήνου σε πλήρη λειτουργία το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της χώρας (330MW) ενώ συνεχίζεται η πρωτοπόρα πορεία με την κατασκευή του μεγάλου αντλησιοταμιευτικού έργου στην Αμφιλοχία αλλά και την πρώτη άδεια έρευνας για υπεράκτια αιολικά πάρκα στην χώρα.

Τέλος, στο κομμάτι της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρά την μεταβλητότητα στην αγορά και τη μείωση της ζήτησης στην Ελλάδα, συνεχίστηκε η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και η διατήρηση υγιούς κερδοφορίας. Για το σύνολο του έτους αναμένεται μια παρόμοια εικόνα με σταθεροποίηση της κερδοφορίας σε υγιή επίπεδα υποστηριζόμενη από τους τομείς υποδομών (παραχωρήσεις και κατασκευή) και ενέργειας μετά την εξομάλυνση των συνθηκών στις αγορές ενέργειας.

Για τις επόμενες περιόδους αναμένεται ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου λόγω της σταδιακής ενσωμάτωσης διαφόρων έργων του χαρτοφυλακίου που ολοκληρώνονται (μονάδα φυσικού αερίου Κομοτηνής, έναρξη παραχώρησης Εγνατίας Οδού και Αττικής Οδού, αλλά και της συνεισφοράς του αιολικού πάρκου στον Καφηρέα για το σύνολο του 12μήνου). Αντίστοιχα, αναμένεται και η μεγέθυνση του ισολογισμού του Ομίλου από την ενσωμάτωση των νέων έργων.

Αναλυτικά:

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν σε € 2.529,4 εκατ. έναντι € 2.762,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κυρίως λόγω μειωμένων εσόδων στο τομέα ενέργειας αλλά και αυξημένων εσόδων από του τομείς των κατασκευών και των παραχωρήσεων.

Συγκριμένα:

• Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα € 991,6 εκατ. έναντι € 649,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, αποδιδόμενα στην αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε έργα δημοσίου και ιδιωτών και στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.

• Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα € 166,0 εκατ. έναντι € 152,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σε συνέχεια της αύξησης της κίνησης στη Νέα και Κεντρική Οδό, αλλά και της διευρυμένης σταδιακής λειτουργίας του έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.

• Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 1.444,6 εκατ. έναντι € 2.076,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών ενέργειας και των πιο ήπιων ανεμολογικών συνθηκών σε σχέση με την προηγούμενη εξεταζόμενη περίοδο.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Εννεάμηνο του 2023 σε € 396,3 εκατ. έναντι € 404,8 εκατ. το Εννεάμηνο του 2022. Συγκεκριμένα:

• Στον τομέα της κατασκευής, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σε € 80,0 εκατ. έναντι € 45,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, λόγω της αύξησης των εσόδων κατασκευής και της διατήρησης σε ικανοποιητικό επίπεδο του περιθωρίου κέρδους των εν εξελίξει έργων.

• Στον τομέα των παραχωρήσεων, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στα € 114,7 εκατ. έναντι € 82,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

• Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 220,4 εκατ. έναντι € 296,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από πωλήσεις ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά το Εννεάμηνο του 2023 ανήλθε σε € 293,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σε συνέχεια της αυξημένης κερδοφορίας από τους τομείς των υποδομών (κατασκευή – παραχωρήσεις) αλλά και ΑΠΕ (κατά το Γ ‘Τρίμηνο) και εξαιρουμένης της συνεισφοράς του Τομέα Συμβατικής Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας (η κερδοφορία του τομέα κατά το 2022 είχε επηρεαστεί από την υψηλή μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας).

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε € 251,3 εκατ. έναντι €243,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 166,7 εκατ. έναντι € 133,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε € 99,5 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2023 έναντι € 68,5 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου του 2023 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα συνολικού κέρδους € 10,7 εκατ. έναντι συνολικής ζημίας € 24,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων(2) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε € 88,8 εκατ., έναντι € 93,2 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2022.

Τα ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε € 1.430,3 εκατ. την 30.09.2023 (μην περιλαμβανομένων δεσμευμένων καταθέσεων ύψους € 101,3 εκατ.) έναντι € 1.491,7 την 31.12.2022. Το σύνολο του Καθαρού Χρέους με αναγωγή μετά των δεσμευμένων καταθέσεων στις 30.09.2023 διαμορφώθηκε σε 448,8 εκατ., ενώ το Καθαρό Χρέος χωρίς αναγωγή (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των project finance facilities) διαμορφώνεται στα 1.181,3 εκατ.

Ο συντελεστής Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και των επιχορηγήσεων προς επιστροφή / Προσαρμοσμένο EBITDA(1) για τον Όμιλο στο τέλος του Εννεάμηνου του 2023  σε 2.5x έναντι 2.8x κατά το τέλος του Εννεάμηνου του 2022 και 2.1x το τέλος 2022.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Στον κατασκευαστικό τομέα το ανεκτέλεστο κατά το τέλος Σεπτεμβρίου του 2023, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων και των έργων που αφορούν ίδιες επενδύσεις, ανήλθε σε € 5,5 δις. Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατά το τέλος του Σεπτεμβρίου, ανέρχεται σε € 3,3 δισ.

Περαιτέρω, ο Όμιλος έχει έκτοτε συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους € 2,2 δισ. που έχει εξασφαλίσει. Επί του συνολικού ανεκτέλεστου περίπου 60% αφορά σε ιδιωτικά έργα (ίδιες επενδύσεις και έργα για τρίτους), ενώ άνω του 50% αφορά σε έργα ιδίων επενδύσεων.

Σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα και Κεντρική Οδός) κατά το Εννεάμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν σε σχέση με την περασμένη χρονιά αποτυπώνοντας την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα αλλά και τις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες. Επίσης, έχουν πλέον τεθεί σε λειτουργία και οι τρεις (3) μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων του έργου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ακόμα, συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων έργων όπως το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι όπου η πρόοδος των εργασιών πλησιάζει πλέον το 30%, ενώ σύντομα αναμένεται η έναρξη εργασιών για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα στο Ελληνικό. Σε σχέση με το έργο της Εγνατίας Οδού, έχουν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη χρηματοδότηση και της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού κι αναμένεται η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από την πλευρά της Πολιτείας.

Ακόμα εντός του έτους υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή και παραχώρησή για 30 έτη του οδικού άξονα Χερσόνησος-Νεάπολη, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 55%, ενώ νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης υπο-παραχώρησης για την αξιοποίηση του λιμένα «Φίλιππος Β» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ Α.Ε.) για 40 έτη, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό 35%. Τέλος όσον αφορά στην παραχώρηση της Αττικής Οδού (ο Όμιλος ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για χρονικό διάστημα 25 ετών) προχωράει η προετοιμασία για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης εντός του 2024 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού.

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ζήτηση ρεύματος στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 3,7% το Εννεάμηνο του έτους ως αποτέλεσμα των ηπιότερων θερμοκρασιών κατά τη χειμερινή περίοδο, αλλά και των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το Γ΄ Τρίμηνο του έτους η ζήτηση αυξήθηκε κατά 5,5% λόγο υψηλότερων θερμοκρασιών.

Παρά τη μειωμένη ζήτηση της αγοράς, η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέγραψε υψηλότερους όγκους πώλησης κατά 27% έναντι του Εννεάμηνου του 2022, σε συνέχεια της αύξησης του μεριδίου αγοράς της σε 11,6% κατά το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2023 (έναντι 6,7% τον Δεκέμβριο του 2022). Η μείωση της ζήτησης, η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ στο σύστημα λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα και των αυξημένων εισαγωγών, οδήγησαν σε μείωση της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου στη χώρα κατά 23,0% στο Εννεάμηνο του 2023. Σε αυτό το πλαίσιο η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου του Ομίλου κατέγραψε μείωση κατά 23% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022.

Τέλος, ως προς τη νέα μονάδα με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή ισχύος 877 MW (ανάπτυξη από κοινού με την Motor Oil) η πρόοδος των εργασιών ανέρχεται σε περίπου 90% και η λειτουργία αναμένεται εντός του πρώτου εξάμηνου του 2024.

Στον Τομέα ΑΠΕ όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αυξήθηκε σε 1.225 MW στο τέλος Σεπτεμβρίου (έναντι 905 MW στο τέλος του 2022) μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο έργο του Καφηρέα, κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου. Ως προς τις ανεμολογικές συνθήκες, μετά από μια αδύναμη απόδοση κατά τους πρώτους 7 μήνες του έτους, η εικόνα ομαλοποιήθηκε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, οι οποίοι κινήθηκαν στα συνήθη φυσιολογικά επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής φόρτισης κατά το Γ’ Τρίμηνο ανήλθε σε 29,6% έναντι 29,2% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Όσον αφορά την ανάπτυξη νέων έργων, ήδη από τα τέλη του 2022 έχει ξεκινήσει η κατασκευή του έργου αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας με την τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Ορόσημο επίσης αποτελεί η απόκτηση της πρώτης άδειας έρευνας για υπεράκτια αιολικά πάρκα στην χώρα συνολικής ισχύος 400MW.

Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου

Για το Γ’ Τρίμηνο του έτους τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 925,0 εκατ. έναντι € 1,300.4 εκατ. κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, με τη μείωση να αποδίδεται στα χαμηλότερα έσοδα του τομέα ενέργειας λόγο εξομάλυνσης των τιμών στην αγορά ενέργειας. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) για το τρίμηνο διαμορφώθηκε σε € 146,1 εκατ. έναντι € 186,7 εκατ. το τρίμηνο του 2022.

Εξαιρουμένης της συνεισφοράς του Τομέα Συμβατικής Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε € 106,1 εκατ. έναντι € 65,4 εκατ. την αντίστοιχη περιόδου του 2022. Τέλος τα μετά-φόρων κέρδη του Γ΄ Τριμήνου διαμορφώθηκαν σε € 40,7 εκατ. έναντι € 59,3 εκατ. κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2022.

Προοπτικές – Outlook

Δεδομένου του μεγέθους και της δυναμικής που έχει πλέον αναπτύξει ο Όμιλος προσβλέπει σε σημαντική περαιτέρω ενίσχυση κατά τις επόμενες περιόδους, ενώ τα χαρακτηριστικά των έργων του χαρτοφυλακίου διασφαλίζουν υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών και αποδόσεων για τους μετόχους.

Πιο αναλυτικά:

Στον τομέα κατασκευής, δεδομένου του υψηλού ανεκτέλεστου των € 5,5 δισ. και της δυνατότητας του Ομίλου να προχωράει στην απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων, αναμένεται η κατασκευαστική δραστηριότητα να παραμείνει υψηλή τις επόμενες περιόδους και να συνεχίσει να ενισχύει την κερδοφορία του Ομίλου. Επιπρόσθετα, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι θετικές, καθώς ο προϋπολογισμός των νέων έργων που θα βγουν προς δημοπράτηση στα επόμενα χρόνια θα ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ.

Ο τομέας παραχωρήσεων αναμένεται να είναι βασικός μοχλός ενίσχυσης και δημιουργίας αξίας για τον Όμιλο και τους μετόχους του δεδομένου του μεγέθους και των χαρακτηριστικών των έργων που βρίσκονται αυτή την στιγμή προς υλοποίηση και αναμένεται να ωριμάσουν σταδιακά. Σημαντική συνεισφορά σε αυτό θα έχει και η παραχώρηση της Αττικής Οδού, ενός έργου με ιδιαίτερα ελκυστικό προφίλ ρίσκου/απόδοσης, που έρχεται να συμβάλλει περαιτέρω στη διασφάλιση σημαντικών, σταθερών και μακροπρόθεσμων χρηματικών ροών. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία νέων έργων παραχώρησης (ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο Καλαμάτας κ.ά.) καθώς και διαφόρων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κι έργων υποδομής και κτιριακών έργων ανά την Ελλάδα, αξιοποιώντας τη βαθιά του εξειδίκευση και υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο στις ΑΠΕ έχοντας πλέον υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης 680 MW στην Αμφιλοχία. Επίσης, σταδιακά από το τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2024 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως φωτοβολταϊκών) στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη άνω των 550 MW. Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW. Στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό ο Όμιλος πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους ενέργειας, ενώ η ισχυρή παρουσία του και η καθετοποίηση στο κομμάτι της παραγωγής προσφέρει σημαντικά οφέλη και συνέργειες.

Διαβάστε ακόμη

Αττική Οδός: Απορρίφθηκε η προσφυγή των Vinci – Mytilineos κατά του διαγωνισμού

Λιμάνι Καβάλας: Τι περιλαμβάνει η υπο-παραχώρηση του «Φίλιππος Β΄» στις BLACKSUMMIT – ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Βενετία: Online κράτηση και εισιτήριο στα κανάλια της πόλης δοκιμαστικά από τον Απρίλιο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

 

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts