ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γραμματικό: Και νέα αναβολή στον διαγωνισμό για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων

Στις 28 Ιουνίου μετατίθεται ο διαγωνισμός που έχει προκηρύξει ο ΕΔΣΝΑ για τη διαχείριση αποβλήτων της Αττικής.

Ο πόλεμος προσφυγών για την μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Γραμματικό, στέλνει στις 28 Ιουνίου το διαγωνισμό που έχει προκηρύξει ο σύνδεσμος για τη διαχείριση αποβλήτων της Αττικής.

Για το έργο συνολικού ύψους 95 εκατ. ευρώ, υπήρξαν προσφυγές στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), οι οποίες ακύρωσαν τη διακήρυξη του έργου.

Τις αποφάσεις αυτές προσέβαλε ο ΕΔΣΝΑ με  αίτηση αναστολής και ακύρωσης στο ΣτΕ, ζητώντας να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Πριν από λίγες μέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την προσωρινή διαταγή του συνδέσμου για συνέχιση του διαγωνισμού με παροχή διευκρινήσεων από τους υποψηφίους.

Επειδή όμως οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν εκδοθεί από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο καθώς η προσωρινή διαταγή συζητήθηκε την Δευτέρα, αποφασίστηκε να δοθεί νέα παράταση στο διαγωνισμό από τις 14 Ιουνίου που ήταν ο τελευταίος σχεδιασμός.

Γιο το έργο προβλέπεται η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων δυναμικότητας 60.000 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί μονάδα επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των δύο μονάδων για την ανάκτηση υλικών, την εκτροπή των βιοαποδομούμενων αποβλήτων από την ταφή σε χωματερή και η αξιοποίηση των απορριμμάτων για την παραγωγή δευτερογενών προϊόντων προς ελαχιστοποίηση του υπολείμματος.

Το κόστος της μονάδας επεξεργασίας θα φτάσει τα 51 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ) μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση δυναμικότητας, ενώ στα 25 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το κόστος για τη μονάδα προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Κοντά στα 11 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται το κόστος για την εξαετή λειτουργία των μονάδων από τον ανάδοχο.

Αύριο είναι προγραμματισμένη η υποβολή προσφορών και σε ένα ακόμη διαγωνισμό που προκηρύσσεται ως δημόσιο έργο και αφορά την αντίστοιχη μονάδα στην Κέρκυρα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 30 εκατ. ευρώ χωρίς την προαίρεση για αύξηση της δυναμικότητας. Στο έργο αναμένεται να κατέβουν η Ηλέκτωρ, το σχήμα Τέρνα Ενεργειακή-Μεσόγειος και η Ιντρακάτ –WATT.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts