ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ: Τα μεγέθη της απόσχισης και το «δέλεαρ» για τους επενδυτές

Τι προβλέπει το σχέδιο για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Κλάδου Διανομής – Ο διαγωνισμός για το 49% του Διαχειριστή και το «κλειδί» του WACC

Με υψηλές προσδοκίες όσον αφορά το επιδιωκόμενο τίμημα εξελίσσεται το σύνθετο εγχείρημα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ που θα εισφερθεί στον ΔΕΔΔΗΕ και του διαγωνισμού πώλησης του 49% του Διαχειριστή, στον οποίο δίνουν το «παρών» ισχυρά ονόματα της διεθνούς αγοράς.

Η στρατηγική που έχει χαράξει η ηγεσία της ΔΕΗ υλοποιείται βήμα, βήμα, με την Επιχείρηση να συμπληρώνει το «παζλ» των προαπαιτούμενων για τον «αποχωρισμό» του δικτύου, κρατώντας ταυτόχρονα και ορισμένους κρίσιμους «θύλακες», όπως το πεδίο των οπτικών ινών, επί του οποίου η ίδια σκοπεύει να χτίσει ένα ξεχωριστό και πολλά υποσχόμενο πυλώνα, με το βλέμμα στο άμεσο μέλλον.

Τα επίσημα έγγραφα, όπως δημοσιοποιήθηκαν, από τη ΔΕΗ σε συνέχεια της Γ.Σ. που έδωσε το «πράσινο φως», περιγράφουν σε ένα βαθμό τουλάχιστον και τα μεγέθη του εγχειρήματος, κατά την αποτίμηση της Grand Thornton, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα reports.

Η σημερινή «προίκα» του ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί στην κατοχή του εδαφικές εκτάσεις και δικαιώματα – δουλείες σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, με συνολική αξία κτήσης 193.237.658,89 ευρώ σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία κατά την 31/3/2021. Με βάση την έκθεση του ανεξάρτητου εκτιμητή, η αξία τους εκτιμάται στα 197.625.230 ευρώ

Τα κτήρια, οι χώροι υποσταθμών και τα τεχνικά έργα σε όλη την Ελλάδα, έχουν λογιστική αξία 134.057.873,62 ευρώ και με βάση την έκθεση του ανεξάρτητου εκτιμητή 134.676.620 ευρώ.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός δικτύου διανομής (Κέντρα Υψηλής Τάσης, τερματικές διατάξεις, υποσταθμοί, καλώδια, μετρητές και άλλα συναφή πάγια) έχουν λογιστική αξία 4.270.350.371,15 ευρώ και τρέχουσα αξία (κατά την εκτίμηση) 4.527.683.430 ευρώ.

Με βάση αυτά και σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις, στη λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού η καθαρή θέση που προκύπτει διαμορφώνεται σε 953.662.960 ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το report της American Appraisal που ανέλαβε ως σύμβουλος-εκτιμητής την εκτίμηση της εύλογης αξίας (Fail Value) των διακεκριμένων ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ, με σκοπό τη μεταβίβασή τους στον ΔΕΔΔΗΕ, αυτή προσδιορίζεται στο ποσό των 4.860.014.280 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι αυτή η συνολική εύλογη αξία έχει λάβει υπόψη την αξία η οποία αφαιρέθηκε από τα εξειδικευμένα πάγια του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ κατόπιν υπολογισμού της οικονομικής απαξίωσης ύψους 22%.

Ποσοτικά και με βάση την επίσημη (αλλά όχι πρόσφατη) εικόνα του ΔΕΔΔΗΕ το Δίκτυο Διανομής περιλαμβάνει 240.186 χλμ εκ των οποίων τα 112.622 χλμ Μέσης Τάσης και τα 127.564 χλμ Χαμηλής Τάσης, καθώς και 993 χλμ Υψηλής Τάσης, 163.431 Υποσταθμούς Μέσης Τάσης προς Χαμηλή και 241 Υποσταθμούς Υψηλής Τάσης προς Μέση.

Τι περιλαμβάνει η απόσχιση

Στην έκθεση του Δ.Σ. της ΔΕΗ αποσαφηνίζεται τι περιλαμβάνεται και τι όχι στον υπό απόσχιση Κλάδο Διανομής. Έτσι, περιλαμβάνονται το σύνολο των δραστηριοτήτων της αυτόνομης εκμετάλλευσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) της ΔΕΗ, δηλαδή η κυριότητα του ΕΔΔΗΕ συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού του Κλάδου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, των συναφών υποχρεώσεων και λοιπών στοιχείων παθητικού, με εξαίρεση το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης. Δεν ανήκει στον Κλάδο το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών, τα σχετικά με αυτό στοιχεία ενεργητικού και τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του ΕΔΔΗΕ, όπου η ΔΕΗ παραμένει ο Φορέας Εκμετάλλευσης και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και διέλευσης υπέρ τρίτων,

Λόγω της απόσχισης του Κλάδου από την ΔΕΗ και της εισφοράς του στον ΔΕΔΔΗΕ, το μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή θα αυξηθεί κατά 953.662.960 ευρώ με την έκδοση 95.366.296 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία, το σύνολο των οποίων θα λάβει η ΔΕΗ.

Σε πλήρη εξέλιξη ο διαγωνισμός

Όλα αυτά γίνονται στο φόντο του διαγωνισμού για την πώληση του 49% του Διαχειριστή που λειτούργησε ως «μαγνήτης» για ορισμένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια του κόσμου. Και τούτο καθώς υπάρχουν τουλάχιστον δύο σημεία κεντρικού ενδιαφέροντος. Το ένα αφορά φυσικά το περίφημο WACC, δηλαδή το συντελεστή απόδοσης κεφαλαίου ο οποίος έχει οριστεί από τη ΡΑΕ στο 6,7% για την περίοδο 2021-2024, ενώ εκτιμάται στο 5,9% για τη συνέχεια. Επίπεδα ακριβοθώρητα και άκρως ελκυστικά σε σύγκριση με ισχύοντα σε αντίστοιχους ευρωπαίους Διαχειριστές, όπου η απόδοση δεν ξεπερνά το 2,5%.

Το δεύτερο σημείο είναι το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ για τα επόμενα χρόνια, το οποίο ασφαλώς δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και προϋποθέσεις συγκλίσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ έχει καταστεί ένα από τα πλέον “hot projects” στην ταλαιπωρημένη από την πανδημία διεθνή αγορά.

Έτσι, ο διαγωνισμός προχωρά με γοργούς ρυθμούς αλλά και έντονες διεργασίες τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο, με στόχο να ολοκληρωθεί πριν μπούμε στο φθινόπωρο. Υπενθυμίζεται ότι συμμετέχουν 9 μνηστήρες, μεταξύ των οποίων τα CVC Capital, KKR, BlackRock, Adrian Infrastructure Funds, Macquarie Group, Oak Hill Advisors. Οι πληροφορίες μιλούν για συζητήσεις στην κατεύθυνση συγκρότησης συμμαχιών, ενόψει της τελικής φάσης του διαγωνισμού.

Τα ποιοτικά στοιχεία του Διαχειριστή, οι κλειδωμένες υψηλές αποδόσεις και το μέγεθος των υποψηφίων προϊδεάζουν για σκληρή μάχη και για υψηλό τίμημα.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts