ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Επιβράβευση στελεχών με μισθούς αγοράς και μπόνους

Eγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πολιτική αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των επιτροπών και των άλλων στελεχών

Στην τροποποίηση του καταστατικού της ώστε να πληρεί τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης και της πολιτικής καταλληλότητας προχώρησε σήμερα Παρασκευή, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ. Παράλληλα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πολιτική αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των επιτροπών και των άλλων στελεχών, αλλά και η καθιέρωση πλάνου μακροχρόνιας επιβράβευσης στελεχών μέσω διάθεσης μετοχών (stock awards).

Στόχος είναι η παροχή κινήτρων για την επίτευξη του φιλόδοξου επενδυτικού σχεδιασμού της ΔΕΗ, η  αποδοτικότητα και η αναγνώριση στην συμβολή των στελεχών στα αποτελέσματά της εταιρείας, με στόχο την δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκαν στη γ.σ και εγκρίθηκαν οι παρακάτω αμοιβές:

  • 600 ευρώ στα μέλη του ΔΣ ανά συνεδρίαση,
  • 13.000 ευρώ (μικτά) στα μέλη των επιτροπών του ΔΣ για τον πρόεδρο και 11.000 για τα μέλη ετησίως και 400 ευρώ ανά συνεδρίαση
  • για το Διευθύνοντα Σύμβολο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους μικτές αποδοχές αντιστοίχως 200.000 και 120.000 ετησίως, συν την χορήγηση εταιρικού αυτοκινήτου,
  • Για τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της εταιρείας ετήσιες μικτές αποδοχές 100.000  ευρώ και 70.000 ευρώ αντίστοιχα και  παροχή  εταιρικού αυτοκινήτου
  • Για τους Διευθυντές και Διευθυντές κλάδων συνολικές μικτές ετήσιες αποδοχές 55.572 ευρώ.

Σε ότι αφορά τα μπόνους, οι αμοιβές καθορίζονται με βάση την επίτευξη οικονομικών και στρατηγικών στόχων  και θα χορηγούνται στο 50% των τακτικών αποδοχών για το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και για τους Γενικούς Διευθυντές και στο 30% των τακτικών αποδοχών για τους διευθυντές. Σε περίπτωση υπερεπίτευξης των στόχων οι παραπάνω μικτές αποδοχές μπορούν να προσαυξάνονται επιπλέον κατά 50%.

Για τη διανομή μετοχών (stock awards) της περιόδου  2020 – 2025,  ως επιπλέον κίνητρο επιβράβευσης των στελεχών της ΔΕΗ και της ΔΕΗΑΝ, εφαρμόζονται 4 κυλιόμενοι κύκλοι προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών.

To ανώτατο όριο θα είναι το 0,8% των μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί. Το ανώτατο και το κατώτατο όριο της αξίας κτήσης των μετοχών καθορίζονται σε 17 ευρώ και 5 ευρώ ανά μετοχή, αντίστοιχα.

Τα εννέα μέλη θα εκλέγονται όπως σήμερα από την γ.σ αλά με βάση τους κανόνες πολιτικής καταλληλότητας και διατηρούνται στο ΔΣ οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Διαβάστε ακόμη:

Πότε και πώς θα έρθουν τα 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΕΑΤ: Πάνω από 30.000 επιχειρήσεις μοιράστηκαν 8 δισ. ευρώ στην πανδημία – Τα κριτήρια και τα νέα εργαλεία

Ποιες ρυθμίσεις υποχρεούνται να κάνουν οι τράπεζες στα επιχειρηματικά δάνεια

ΠΗΓΗ NEWMONEY