ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημιουργία δείκτη ESG από το Χρηματιστήριο Αθηνών – Τα χαρακτηριστικά

Ο σχεδιασμός φιλοδοξεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες των εταιρειών, και κατά συνέπεια της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς, να σηματοδοτήσουν τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης των πρωτοβουλιών ESG

Τη δημιουργία του δείκτη ATHEX ESG, που θα παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών που υιοθετούν και προβάλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός φιλοδοξεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες των εταιρειών, και κατά συνέπεια της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς, να σηματοδοτήσουν τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης των πρωτοβουλιών ESG, καθώς το κανονιστικό περιβάλλον της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θα εξελίσσεται.

Της απόφασης προηγήθηκε κοινή πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών να αναθέσουν στο Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τη διενέργεια σχετικής μελέτης για τον βαθμό αναγνώρισης από πλευράς εισηγμένων εταιρειών της ESG τάσης στη βάση των δημοσιευμένων στοιχείων μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Ιστορικό

Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο συνέταξε και το Χρηματιστήριο Αθηνών διακίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 προς τις εισηγμένες εταιρείες σχετικό ερωτηματολόγιο για τις ESG δράσεις τους. Από τη μελέτη προέκυψε η δυνατότητα εφαρμογής μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας βαθμολόγησης (ESG scoring) των εισηγμένων εταιρειών με βάση τα στοιχεία που προσδιορίζονται στον Οδηγό Δημοσιοποίησης μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που εξέδωσε το 2019 το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η πρωτόλεια εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας είχε ήδη δοκιμαστεί το 2019 κατά τη σύνταξη του Οδηγού Δημοσιοποίησης μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία των KKS Advisors, με στοιχεία του 2018.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν αξιόλογη τάση βελτίωσης της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε θέματα ESG που παρέχουν οι εισηγμένες εταιρείες και λίαν ικανοποιητική αξιοποίηση των μετρικών που προσδιορίζονται στον Οδηγό. Τα δύο αυτά ενθαρρυντικά αποτελέσματα καθιστούν εφικτή τη διαμόρφωση ενός αρχικού μηχανισμού ESG scoring.

Στόχος να κινητοποιηθούν περαιτέρω τόσο η επενδυτική κοινότητα, όσο και οι εισηγμένες εταιρείες στην ποιοτική διάχυση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποίησε στις εισηγμένες εταιρείες την ανάλυση των ευρημάτων της μελέτης προκειμένου αφενός να δοθεί η δυνατότητα επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων του 2019, και ρύθμισης τυχόν αστοχιών στη συγκέντρωση των στοιχείων, και αφετέρου να ενημερωθούν οι ίδιες οι εταιρείες για τον στόχο ενός ESG scoring, ο οποίος θα διαμορφώσει τα επόμενα βήματα των προσπαθειών για την ανάδειξη στην εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα του ESG profile της ελληνικής κεφαλαιαγοράς,

H Συμβουλευτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών που αποτελείται από έμπειρα στελέχη θεσμικών επενδυτών και χρηματιστηριακών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και έχοντας αναλύσει το πλαίσιο των δεδομένων, αποφάσισε να εισηγηθεί την κατάρτιση κανόνων διαχείρισης ενός νέου δείκτη ESG με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

  • Ο νέος δείκτης με ονομασία «Δείκτης ATHEX ESG (ATHEX ESG Index)» σχεδιάστηκε ώστε να συμμετέχουν κατά μέγιστο αριθμό 60 εταιρείες της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.
  • Ο υπολογισμός του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Αυγούστου με τιμή εκκίνησης τις 1,000 μονάδες. Η πρώτη σύνθεση του δείκτη -εκτός των λοιπών κριτηρίων- προσδιορίζεται με βάση το ESG score που προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία του 2019. Στην αρχική σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν 35 εταιρείες.
  • Η σύνθεση του δείκτη θα αναθεωρείται κάθε χρόνο και η πρώτη αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2021 (ταυτόχρονα με τις αναθεωρήσεις των λοιπών δεικτών που υπολογίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών) με βάση τα στοιχεία που θα δημοσιεύσουν οι εισηγμένες εταιρείες στο πλαίσιο της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την χρήση του 2020.

Διαβάστε ακόμη

Χρηματιστήριο: Μετά το sell-off της Δευτέρας «χλιαρή» αντίδραση κάτω από τις 840 μονάδες

Space Hellas – Epsilon Net: Η αναβίωση της Singular Logic

COSMOTE Vs NOVA: Τηλεοπτικό «ντέρμπι» για τα εκατομμύρια του ποδοσφαίρου

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts