ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Βλέπει ανάπτυξη 3,6% για την Ελλάδα – Ζητά στοχευμένα μέτρα στήριξης

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, οι μεταρρυθμίσεις σημείωσαν πρόοδο σε διάφορους τομείς, όπως η ψηφιοποίηση, η ιδιωτικοποίηση, η βελτίωση του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής και η επισκευή των τραπεζικών ισολογισμών

Ισχυρή ανάπτυξη της τάξεως του 3,6% βλέπει το ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία, παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ αναμένει ότι η ενεργειακή κρίση θα ανεβάσει τον πληθωρισμό στο 6,1% το 2022.

Τόσο η ανάπτυξη όσο και ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθούν το 2023, φτάνοντας στο 2,6% και 1,2%, αντίστοιχα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε πτωτική τροχιά και οι κίνδυνοι δείχνουν διαχειρίσιμοι. Πέρυσι η κατάσταση ήταν μετρίως πιο αδύναμη σε σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη και τις επιθυμητές πολιτικές.

Όπως σημειώνει, η ελληνική οικονομία ανέκαμψε δυναμικά από τη σοβαρή ύφεση που προκλήθηκε λόγω της COVID-19, με την παραγωγή να επανέρχεται στα προπανδημικά επίπεδα το 2021.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, οι μεταρρυθμίσεις σημείωσαν πρόοδο σε διάφορους τομείς, όπως η ψηφιοποίηση, η ιδιωτικοποίηση, η βελτίωση του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής και η επισκευή των τραπεζικών ισολογισμών.

Οι διευθυντές του ΔΝΤ συμφώνησαν ότι η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει διευκολυντική αλλά καλά στοχευμένη το 2022 προτού επιστρέψει σε μια σταδιακή και φιλική προς την ανάπτυξη σύσφιξη με διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα. Συνέστησαν να αντικατασταθούν οι γενικές επιδοτήσεις για τις υψηλές τιμές ενέργειας με στοχευμένη υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες.

Επίσης επαίνεσαν τις αρχές για την ταχεία μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις μεγάλες τράπεζες και για τη δέσμευσή τους να αντιμετωπίσουν τις υπόλοιπες προκλήσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Τόνισαν ότι περαιτέρω πρόοδος στη μείωση του προβληματικού χρέους θα πρέπει να προέλθει από την εφαρμογή του νέου νόμου περί αφερεγγυότητας, τη βελτίωση της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών και την ανάπτυξη βιώσιμων μακροπρόθεσμων αναδιαρθρώσεων.

Παράλληλα, συνέστησαν την ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας και της ποιότητας του κεφαλαίου, την αποκατάσταση υγιών παραγόντων κερδοφορίας, την αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμων προκλήσεων χρηματοδότησης και την προσαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων.

Το Ταμείο αναφέρει ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ευκαιρία για την ενίσχυση των μεταρρυθμιστικών επιτευγμάτων, την αντιμετώπιση των υπολειπόμενων διαρθρωτικών σημείων συμφόρησης, μεταξύ άλλων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, την αναβάθμιση της αγοράς εργασίας και την πράσινη μετάβαση.

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Μουζάκης: Ο «Πεταλούδας» διοικούσε την εταιρεία του 15 χρόνια μετά τον θάνατό του (pics)

«Village Resort & Waterpark»: Σε πλειστηριασμό το μεγάλο συγκρότημα στη Χερσόνησο (pics)

Power Pass: Ανοιχτή η πλατφόρμα για ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6 – Στις 650.000 οι αιτήσεις (tweet)

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts

Σε δημοσίευση Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα έτη 2018 και 2019, προχώρησε ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, ο όμιλος είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός στη χώρα που πράττει με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες των Διεθνών Προτύπων GRI, τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του και τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., καθώς και του ISO 26000. Στόχος της έκθεσης είναι η παροχή πληροφοριών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, σχετικά με τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των ετών 2018-2019, καθώς και των μελλοντικών του στόχων, που έχουν ως άξονα την Κοινωνικά Υπεύθυνη λειτουργία του. Οι δραστηριότητες και οι δράσεις του ομίλου, εστιάζουν σε 7 άξονες: τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Εργασιακές Σχέσεις και Πρακτικές, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Προσφορά, τη Δίκαιη Προσφορά Υπηρεσιών, την Εταιρική Διακυβέρνηση και τα Καταναλωτικά Ζητήματα. Ενδεικτικά: • Αναφορικά με τον άξονα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο όμιλος στηρίζει και γίνεται αρωγός δράσεων που ενισχύουν τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, την εξάλειψη της φτώχειας και τη στήριξη των κοινωνικών δομών, καθώς και τη μέριμνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών. • Σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και πρακτικές, ο όμιλος εστιάζει στις παροχές, στα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης και τις έρευνες ικανοποίησης των εργαζόμενων, στην επιβράβευση του προσωπικού, σε δράσεις μείωσης ρύπων, αλλά και στη διενέργεια κοινωνικών δράσεων με εκφραστές τους εργαζόμενους. • Οι δράσεις του ομίλου αναφορικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα επικεντρώνονται μεταξύ άλλων, στον εθελοντισμό των εργαζομένων σε δράσεις για το περιβάλλον, σε ενέργειες μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των εταιριών του Ομίλου, στην επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε προγράμματα ανακύκλωσης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης, αλλά και σε ενέργειες μείωσης της κατανάλωσης νερού. • Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς, ο Όμιλος συμμετέχει ζωηρά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Συνεχίζει τη δωρεάν παροχή του προγράμματος ασφάλισης «Ασφαλιστικός Γονέας», στηρίζει την εκπαίδευση των παιδιών με τη μορφή δωρεών στη δημόσια εκπαίδευση, προσφέρει υποτροφίες σε νέους φοιτητές και διενεργεί δράσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού και της πολιτιστικής κουλτούρας. Ο όμιλος δηλώνει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με βάση τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και να είναι αρωγός στην αειφόρο ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.