ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυο προϋποθέσεις μπροστά στο κύμα των πλειστηριασμών

Θα χρειαστεί να αποδεχθούμε και να συμφιλιωθούμε με τη διενέργεια αρκετών δεκάδων πλειστηριασμών κάθε χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και για αυτό είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν δύο προϋποθέσεις

τράπεζες έχουν καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια να περιορίσουν δραστικά τον όγκο των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκιά τους.

Τα προβληματικά δάνεια φεύγουν από τους τραπεζικούς ισολογισμούς και περνούν στον έλεγχο εξειδικευμένων εταιριών που βασικό τους αντικείμενο είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων. Με αυτόν τον τρόπο το τραπεζικό σύστημα ανταποκρίνεται στις ασφυκτικές πιέσεις που άσκησε η ΕΚΤ να περιοριστεί το απόθεμα των κόκκινων δανείων στα μονοψήφια επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Αλλάζει η ιδιοκτησία των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά το πρόβλημα παραμένει ακέραιο για την οικονομία και την κοινωνία. Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά παραμένουν υπερχρεωμένα και αποκλεισμένα από χρηματοδοτικές πηγές. Διευθετούμε λογιστικά και κανονιστικά το πρόβλημα, αλλά δεν το έχουμε θεραπεύσει.

Οι μεγάλες εταιρίες διαχείρισης κόκκινων δανείων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, κυρίως με διαχωρισμό των ανάλογων μηχανισμών και υποδομών που διέθεταν οι τράπεζες, καλούνται τώρα να ρυθμίσουν ή να ρευστοποιήσουν τα δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινων δανείων που συγκέντρωσαν και εξακολουθούν να συγκεντρώνουν.

Σε Forum για τα κόκκινα δάνεια που διοργανώθηκε πρόσφατα και προκάλεσε σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο, αναφέρθηκε ότι 250.000 με 300.000 ακίνητα που ήταν εγγυήσεις σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι ώριμα ως προς τις διαδικασίες για να πουληθούν μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Οι πλειστηριασμοί τα επόμενα χρόνια θα είναι καθημερινό γεγονός, δυσάρεστο αλλά ταυτόχρονα αναγκαίο για να ρευστοποιηθούν τα προβληματικά δάνεια και να μην αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη, μια οντότητα στασιμότητας και αδυναμίας σε μια οικονομία που προσπαθεί να αναπτυχθεί.

Θα χρειαστεί να αποδεχθούμε και να συμφιλιωθούμε με τη διενέργεια αρκετών δεκάδων πλειστηριασμών κάθε χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και για αυτό είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν δύο προϋποθέσεις:

Πρώτον ότι θα προστατευτούν οι πραγματικά ευάλωτοι ώστε να μην υπάρξουν ακραία κοινωνικά φαινόμενα και, δεύτερον, οι εταιρίες διαχείρισης να εκμεταλλευτούν τα σημαντικά οικονομικά περιθώρια που έχουν, καθώς αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια σε χαμηλές τιμές, ώστε να προσφέρουν στους δανειολήπτες πραγματικά ρεαλιστικές ρυθμίσεις.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts