ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ελκυστική για μακροχρόνια επένδυση η μετοχή της TUI

Εξαιρετικά απογοητευτική ήταν η πρόσφατη απόδοση της μετοχής της TUI, της κορυφαίας εταιρίας ταξιδιών και τουρισμού. Η χρηματιστηριακή αξία της εισηγμένης στον FTSE 250 εταιρίας έχει μειωθεί κατά 50%, και υποαποδίδει έναντι του δείκτη κατά 37%, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται όλο και πιο απαισιόδοξοι για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της.

Κίνδυνοι όπως η επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η οποία πρόσφατα έφτασε σε ιστορικό χαμηλό στο Ηνωμένο Βασίλειο, και μια επικείμενη κρίση του κόστους ζωής έχουν προκαλέσει την επιδείνωση του κλίματος των επενδυτών προς την επιχείρηση. Επιπλέον, οι υλικοτεχνικές δυσκολίες που προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων και η ανακοίνωση ενός νέου διευθύνοντος συμβούλου ευθύνονται, εν μέρει, για την κατακόρυφη πτώση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής τους τελευταίους μήνες.

Φυσικά, είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί ότι η TUI αντιμετωπίζει δύσκολες λειτουργικές συνθήκες, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις της. Ωστόσο, διαθέτει τα οικονομικά μέσα για να τις ξεπεράσει και να επωφεληθεί από μια πιθανή μακροπρόθεσμη ανάκαμψη του κλάδου.

Για παράδειγμα, διέθετε ρευστότητα ύψους 3,8 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2022. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 22% μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους, καθώς η εταιρία παρουσίασε θετικές ταμειακές ροές σε ένα πιο ομαλοποιημένο λειτουργικό περιβάλλον. Αυτό δείχνει ότι έχει την χρηματοοικονομική ικανότητα να αντιμετωπίσει δυνητικά δύσκολες εμπορικές συνθήκες.

Εφαρμόζει επίσης με επιτυχία ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μείωσης του κόστους, που ξεκίνησε το 2020. Μέχρι στιγμής, έχει αποφέρει το 60% της επιδιωκόμενης μόνιμης ετήσιας εξοικονόμησης κόστους ύψους 400 εκατ. ευρώ. Ένα επιπλέον 20% αναμένεται να επιτευχθεί φέτος, ενώ το υπόλοιπο αναμένεται να επιτευχθεί το 2023. Η βελτιωμένη αποδοτικότητα μπορεί να προδώσει στην εταιρία ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που θα ενισχύσει τη θέση της στην αγορά.

Οι μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης της TUI

Είναι σαφές ότι οι προοπτικές των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά το 2022. Η χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών, που σχετίζονται με τον Covid-19, σε συνδυασμό με τη συσσωρευμένη ζήτηση για ταξίδια και διακοπές, προβλεπόταν ότι θα δημιουργούσε ευνοϊκές συνθήκες λειτουργίας σε ολόκληρο τον τομέα.

Αν και η επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και η κρίση του κόστους ζωής θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τη ζήτηση, η πρόσφατη απόδοση της μετοχής της TUI μπορεί να μην αντανακλά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου.

Η ζήτηση για ταξίδια είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς οι προοπτικές της οικονομίας και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία υποχωρούν. Και με τις διακοπές να μοιάζουν περισσότερο με βασικό στοιχείο, παρά με διακριτική δαπάνη, για πολλούς καταναλωτές, οι οικονομικές προοπτικές της εταιρίας μπορεί να είναι πιο ισχυρές από ό,τι υποδηλώνει η πρόσφατη απόδοση της μετοχής της.

Πράγματι, τα τελευταία εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα της TUI έδειξαν σημαντική αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Για παράδειγμα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους λειτούργησε το 71% της χωρητικότητάς της για το 2019. Αυτό ήταν μια βελτίωση κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το ποσοστό του πρώτου τριμήνου και είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι διαχειριστικές προκλήσεις αμβλύνονται και ο Covid-19 γίνεται ενδημικός.

Επενδυτικές δυνατότητες

Αναμφίβολα, η TUI αντιμετωπίζει μια αβέβαιη βραχυπρόθεσμη προοπτική, που είναι πιθανό να οδηγήσει σε συνεχή μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής της. Ωστόσο, οι επενδυτές φαίνεται να έχουν λάβει επαρκώς υπόψη τους απειλές όπως η κρίση του κόστους ζωής και η αδύναμη καταναλωτική ζήτηση. Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται με προθεσμιακό δείκτη τιμής προς κέρδη μόλις 6,5, γεγονός που υποδηλώνει ότι προσφέρουν μεγάλο περιθώριο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, με βάση τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής τους, προσφέρουν επενδυτική ελκυστικότητα.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

Related Posts