ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε θα καταβληθεί – Πώς υπολογίζεται

Πλέον δεν ισχύει η υποχρέωση καταβολής του επιδόματος αδείας κατά την έναρξη της άδειας

Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού πλησιάζει προς το τέλος του και το επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει να καταβάλλεται στους εργαζόμενους το επίδομα αδείας, καθώς δεν ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στην έναρξη της άδειας.

Πότε καταβάλλεται

Το επίδομα αδείας συνήθως καταβάλλεται με την έναρξη της άδειας, αν και πλέον δεν υφίσταται τέτοια νομική υποχρέωση. Ως εκ τούτου, η καταβολή του μπορεί να γίνει και σε ημερομηνία μεταγενέστερη, εντός του μήνα που ο εργαζόμενος θα έχει δηλώσει την περίοδο της θερινής του άδειας.

Βάσει νομοθεσίας ως θερινή άδεια ορίζεται η άδεια τουλάχιστον δύο εβδομάδων, τις οποίες ο εργαζόμενος πρέπει να πάρει συνεχόμενες, όπως προβλέπεται. Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλον τρόπο.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ του 2010: «Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές».

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε αναστολή

Όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή πρέπει να γνωρίζουν πως ο χρόνος της λογίζεται ως χρόνος εργασίας, επομένως το επίδομα αδείας και η μεταφορά του δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα του 2021 και ο υπολογισμός του ποσού του επιδόματος αδείας γίνεται επί του ονομαστικού ποσού και όχι επί του ποσού της αναστολής, το οποίο ήταν έως και 534 ευρώ.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 των εργαζόμενων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας και τελούσαν σε αναστολή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021, κατά τμήματα και έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Τέλος, ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη και αν ο εργοδότης αρνηθεί να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανάπαυσης, οφείλει την πληρωμή της σε χρήμα με προσαύξηση 100%.

Διαβάστε ακόμη

Scope Ratings: Η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης το 2021

Φοροδιαφυγή: Οι «προνομιούχοι» που γλιτώνουν με πρόστιμα αντί λουκέτου

Άγονος ο πλειστηριασμός για το Ερασίνειο

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts