ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επιχορήγηση για νέο ξενοδοχείο στο Μεγάλο Πάπιγκο

Την υπαγωγή επένδυσης για νέο ξενοδοχείο στο Ζαγόρι, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, ενέκρινε η Περιφέρεια Ηπείρου.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ Ο.Ε» με δ.τ. «Megalo Papigo Wood & Stone Boutique Apartments» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας 40 κλινών (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΖΑΓΟΡΙΟΥ» της Περιφέρειας «ΗΠΕΙΡΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 644.500,00 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 644.500,00 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 354.225,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

ΠΗΓΗ money-tourism.gr