ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επιχορηγήσεις για 4 ξενοδοχεία σε Ερέτρια, Σαμοθράκη, Καβάλα και Ήπειρο

Τέσσερις αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων ξενοδοχειακών επενδύσεων στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, σε Ερέτρια, Σαμοθράκη, Καβάλα και Ήπειρο, υπογράφηκαν από τους κατά τόπους περιφερειάρχες.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «MIRAMARE ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 4****» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΕΡΕΤΡΙΑΣ» της Περιφέρειας «ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 465.078,00 (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 465.078,00 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 146.499,57 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Σαμοθράκη

Ακόμη υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Επέκταση ξενοδοχείου Samothraki Beach στις Μακρυλιές Σαμοθράκης, ώστε μετά την επένδυση να διαθέτει συνολικά 73 κλίνες και 35 δωμάτια ή διαμερίσματα ως ακολούθως:34 δίκλινα δωμάτια (14 υφιστάμενα και 20 νέα)με συνολικά 68 κλίνες & 1 υφιστάμενο πεντάκλινο διαμέρισμα (σουίτα) με 5 κλίνες, το ξενοδοχείο πριν την υλοποίηση της επένδυσης είναι κατηγορίας 3 αστέρων και θα παραμείνει 3 αστέρων και μετά την επένδυση (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.112.701,86€ (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.112.701,86€ (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 610.201,02 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 0,70 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Καβάλα

Επίσης υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «EM TOURS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «EM TOURS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Ίδρυση κύριου καταλύματος τύπου
ξενοδοχείου κλασικού τύπου τριών (3) αστέρων δυναμικότητας 31 δωματίων και 62 κλινών μετά χώρου υποδοχής, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του καταλύματος και υπαίθριου χώρου αναψυχής (πισίνα) στην Νέα Ηρακλείτσα του Δήμου Παγγαίου της ΠΕ Καβάλας. (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.999.968,15 (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.999.968,15 (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 768.237,74 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Ήπειρο

Τέλος, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «Το Γεφύρι» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον ̈Eκσυγχρονισμό και επέκταση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου
τριών (3) αστέρων” (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 689.005,50€ (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 661.978,55€ (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 364.088,20 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,10 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)Επιχορηγήσεις.

Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

Related Posts