ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ: Τέσσερα σενάρια για το μέλλον των ταξιδιών

Με τις προσδοκίες των ταξιδιωτών να αναπτύσσονται συνεχώς, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο τομέας των ταξιδιών δεν θα φτάσει ποτέ σε μια τελική κατάσταση και η μόνη σταθερά θα είναι η συνεχής αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό τέσσερα σενάρια είναι πιθανά για το μέλλον των ταξιδιών, σύμφωνα με την Phocuwire.

Αυτά είναι:

1. Μαζί τα καταφέρνουμε

Στο σενάριο “Μαζί τα καταφέρνουμε”, η κατανάλωση καθοδηγείται από νέες και προοδευτικές αξίες που έχουν ως θεμέλιο τη βιωσιμότητα. Από πολιτική άποψη, θα δούμε μια συντονισμένη πολιτική ατζέντα να τίθεται σε εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο ως απάντηση στην επιδείνωση του κλίματος και την εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης. Στην οικονομική σφαίρα, τάσεις όπως ο “καπιταλισμός των ενδιαφερομένων μερών” και η “συνειδητή κατανάλωση” θα οδηγούσαν στην υιοθέτηση νέων αξιών, συμπεριφορών και σχέσεων μεταξύ ταξιδιωτών, ταξιδιωτικών πρακτόρων και τοπικών κοινοτήτων. Όσον αφορά την τεχνολογία, θα δούμε την προώθηση καινοτόμων εναλλακτικών λύσεων για τα ταξίδια, όπως το metaverse. Οι αναπτυσσόμενες τεχνολογίες θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για την προώθηση της “συνειδητής κατανάλωσης” και την επιτάχυνση της τάσης προς τα βιώσιμα ταξίδια.

Φυσικά, αυτό το σενάριο θα προκαλούσε αλλαγές σε ολόκληρη την ταξιδιωτική βιομηχανία. Εάν η παγκόσμια κοινότητα αναπτύξει μια ενισχυμένη αίσθηση αλληλεγγύης, θα δούμε μια ανανεωμένη εστίαση στη βιωσιμότητα και στις πρωτοβουλίες που βασίζονται στις τοπικές κοινότητες. Τα ταξίδια θα παρέμεναν ένας τρόπος σύνδεσης των ανθρώπων, αλλά θα βλέπαμε επίσης μια σειρά ψηφιακών εναλλακτικών λύσεων να υποκαθιστούν ορισμένα στοιχεία του ταξιδιού. Όσον αφορά τους ταξιδιώτες, θα μπορούσαμε να δούμε αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ εκείνων που επιδιώκουν σύντομες, τοπικές διαμονές (αποφεύγοντας τα αεροπορικά ταξίδια) και εκείνων που παραμένουν προσηλωμένοι σε μεγαλύτερα διεθνή ταξίδια.

2. Bloc Party

Σύμφωνα με το σενάριο “Bloc Party”, θα βιώσουμε έναν λιγότερο ανοιχτό κόσμο, αλλά με υψηλή ζήτηση για κατανάλωση. Θα βλέπαμε την παγκόσμια οικονομία να διασπάται σε κοινότητες που ονομάζουμε “μπλοκ”. Σε αυτόν τον κόσμο, θα βλέπαμε πολυάριθμες, αποκλίνουσες απαντήσεις στις παγκόσμιες τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις. Ενώ θα υπήρχαν κοινοί κανόνες, προδιαγραφές και τεχνολογικά πρότυπα για την ομαλή μετακίνηση εντός των μπλοκ, οι διαφορές θα δημιουργούσαν εμπόδια μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης θα διέφεραν μεταξύ των μπλοκ, αυξάνοντας ενδεχομένως τις γεωπολιτικές εντάσεις και διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη.

Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν προκλήσεις αντί για ευκαιρίες για τους ταξιδιώτες και για τον ευρύτερο κλάδο. Θα υπάρξει απόκλιση μεταξύ των ταξιδιών εντός του μπλοκ, τα οποία θα αυξηθούν και θα τυποποιηθούν, ενώ τα ταξίδια εκτός του εγχώριου μπλοκ θα γίνουν πιο πολύπλοκα, μειούμενα με την πάροδο του χρόνου και θα μετατραπούν σε premium προϊόν αναψυχής. Ο ανταγωνισμός θα μειωνόταν επίσης, με έναν περιορισμένο αριθμό πρωταθλητών του μπλοκ -συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιριών-μεταφορέων και των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων- να κυριαρχούν σε κάθε αγορά.

3. Μη με σταματάς τώρα

Αυτό το σενάριο επικεντρώνεται στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και την ψηφιακή καινοτομία, με κινητήρια δύναμη τους καταναλωτές που απολαμβάνουν τα οφέλη ενός ανοιχτού κόσμου. Σε αυτό το σενάριο, η παγκόσμια ανάπτυξη θα τροφοδοτείται από τις αναπτυσσόμενες αγορές της Ινδίας, της Κίνας και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, θα δούμε την παγκοσμιοποίηση να ευδοκιμεί, καθώς το παγκόσμιο εμπόριο θα έχει προτεραιότητα έναντι της πολιτικής σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία και καθώς οι μεγάλοι γεωπολιτικοί παίκτες θα έχουν επιλύσει τις βασικές περιοχές έντασής τους. Ταυτόχρονα, θα βλέπαμε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού των μη δυτικών, αναδυόμενων αγορών σε βασικούς τομείς.

Τι θα σήμαινε λοιπόν αυτό το σενάριο για την ταξιδιωτική βιομηχανία; Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, η οποία εκτείνεται από το 2025-2030, θα δούμε όλους τους κάθετους τομείς να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ ο εντεινόμενος ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Η δυναμική ζήτηση για αναψυχή θα αυξανόταν, καθώς οι ταξιδιώτες θα έκαναν περισσότερα ταξίδια. Οι ψηφιακοί γίγαντες και οι μάρκες lifestyle θα γίνονταν mainstream διανομείς ταξιδιών, μεσολαβώντας στις περισσότερες ταξιδιωτικές εμπειρίες και αξιοποιώντας πολλούς ταξιδιωτικούς παρόχους.

4.Ταραχώδεις καιροί

Στο άλλο άκρο του φάσματος, το σενάριο των “ταραγμένων καιρών” (το οποίο θα έβλεπε αύξηση του κλεισίματος των συνόρων, του κατακερματισμού και των συγκρούσεων) θα έβλεπε αύξηση του λαϊκισμού και της πολιτικής αστάθειας, οδηγώντας ενδεχομένως σε πιο εθνικιστικές εξωτερικές πολιτικές. Ο γεωπολιτικός κατακερματισμός θα αυξανόταν, με τα συμφέροντα να αποκλίνουν σε εθνικό επίπεδο, καθιστώντας δύσκολη τη λειτουργία των επιχειρήσεων ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο. Στοιχεία αυτής της διαδικασίας ήταν εμφανή στους συνοριακούς περιορισμούς που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και θα μπορούσαν να επιστρέψουν, αν και με νέα μορφή.

Οι επιπτώσεις αυτών των τάσεων θα σήμαιναν ισχυρούς αντίθετους “ανέμους” για τα παγκόσμια ταξίδια. Η αυστηρότερη ρύθμιση, οι απαιτήσεις ασφαλείας και ο κυβερνητικός έλεγχος θα δημιουργούσαν επιπλέον πολυπλοκότητα και τριβές στα ταξίδια, με αποτέλεσμα τη συνολική μείωση των δαπανών, με διαρθρωτική μετατόπιση από τα διεθνή στα εγχώρια ταξίδια.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr