ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΕ: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το δημοσίευμα του ΝΜ

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του NW, η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ) κατέθεσε αγωγή, ύψους 100 εκατ. ευρώ, κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το δημοσίευμα του ΝΜ που αποκάλυπτε την αγωγή της θυγατρικής της ΠΑΕΓΑΕ κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής με αφορμή την υπόθεση της Καπνικής Μιχαηλίδη δίνει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

Πιο αναλυτικά, με ανακοίνωσή της η τράπεζα αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατόπιν σχετικών δημοσιευμάτων η ΕΤΕ ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Με το από 10.11.2016 Δελτίο Τύπου, η Τράπεζα είχε προβεί σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με αξιόποινη πράξη που φέρεται να τελέστηκε από πελάτη της θυγατρικής της εταιρείας «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΠΑΕΓΑΕ). Η αντίδραση των αρμόδιων μηχανισμών του Ομίλου της ΕΤΕ υπήρξε άμεση, αφού λήφθηκαν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα και ασκήθηκαν οι ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες προς τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, στην οποία η ΠΑΕΓΑΕ αρνείται την ύπαρξη αστικής ευθύνης, με βάση το Ν.Δ. 3077/1954 και την κείμενη νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε τυχόν ζημία της ΠΑΕΓΑΕ από την υπόθεση αυτή, πέραν του ποσού της απαλλαγής, καλύπτεται, δυνάμει του ισχύσαντος κατά τον οικείο χρόνο Πολυασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης (ΒΒΒ) των εταιριών του Ομίλου της Τράπεζας, με άμεση αντισυμβαλλόμενη την Εθνική Ασφαλιστική και είναι πλήρως αντασφαλισμένη σε διεθνή κοινοπραξία αντασφαλιστικών οίκων με κάλυψη ζημίας μέχρι του ανώτατου ορίου του ποσού που καλύπτει το συμβόλαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι η αναφερόμενη στα δημοσιεύματα αγωγή της ΠΑΕΓΑΕ αποτέλεσε αναγκαία ενέργεια λόγω των νομικών προθεσμιών που έληγαν, ώστε να κατοχυρώσειτο δικαίωμα κάλυψης τυχόν ζημίας εκ του αναφερόμενου ως άνω αντασφαλισμένου ασφαλιστικού κινδύνου.

Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της υπόθεσης δεν μπορεί να πιθανολογηθεί εάν τελικά προκύψει οποιαδήποτε ζημία της ΠΑΕΓΑΕ. Εντούτοις, υπάρχει τόσο η ασφάλιση όσο και η αντασφάλιση.

Η Εθνική Τράπεζα θα εξακολουθήσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του NW, η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ) κατέθεσε αγωγή, ύψους 100 εκατ. ευρώ, κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής, ζητώντας όπως αναγνωρισθεί:

  • Ότι συντρέχει περίπτωση και υφίσταται δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης για την ιστορούμενη ανωτέρω αιτία – επίδικο ζημιογόνο γεγονός (σ.σ. υπόθεση με τα χαμένα καπνά της εταιρείας Μιχαηλίδη), δυνάμει του συμβολαίου (πολυασφαλιστήριο, επιγραφόμενο Banker’ s Blanket Bond Policy) που αφορά στους επίδικους τίτλους αποθήκευσης, τους οποίους έχει εκδώσει η ΠΑΕΓΑΕ για εμπορεύματα της Καπνικής και
  • Η υποχρέωση της Εθνικής Ασφαλιστικής να καταβάλει συνολικά και κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 100 εκατ. ευρώ για την ιστορούμενη ανωτέρω αιτία – επίδικο ζημιογόνο γεγονός, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψης για τους επίδικους τίτλους αποθήκευσης, συνολικού ύψους 228 εκατ. ευρώ.

Η ΠΑΕΓΑΕ εκ του Νόμου έχει δικαίωμα να εκδίδει τίτλους αποθήκευσης. Το ίδιο έπραξε και στην περίπτωση της Καπνικής Μιχαηλίδη, η οποία έλαβε ένα σημαντικό ποσό δανειοδοτήσεων (περίπου 215,7 εκατ. ευρώ). Σε έλεγχο, ωστόσο, που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2016 στην αποθήκη Σιταριάς διαπιστώθηκε έλλειμμα, εκτιμώμενο περί τα 14 εκατομμύρια κιλά καπνού.

«Αυτό σήμαινε ότι η εταιρεία μας είχε αποθηκεύσει και είχε εκδώσει τίτλους αποθήκευσης, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα για 14 εκατομμύρια κιλά περισσότερα από αυτά που διαπιστώθηκε ότι πραγματικώς υπήρχαν τον Οκτώβριο του 2016 κατά την ως άνω έκτακτη καταμέτρηση.

Συνεπώς, είχαν παρανόμως και εν πλήρη αγνοία μας απομακρυνθεί από τις αποθήκες μας περί τα 14 εκατομμύρια κιλά ενεχυρασμένου αποθέματος καπνού, αφαίρεση που έλαβε χώρα αυτοβούλως εκ της Καπνικής, αφού αφενός μεν, μόνο αυτή διέθετε τα μέσα, για να απομακρύνει μία τόσο μεγάλη ποσότητα καπνών, αφετέρου δε, είχε όλη την ευχέρεια όπως πράξει τούτο το χρονικό διάστημα των απεντομώσεων τον Αύγουστο – Σεπτέμβριο του 2016, ότε και δεν ήταν δυνατή για λόγους υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού η ημετέρα πρόσβαση στις αποθήκες», τονιζόταν στο δικόγραφο.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts