ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Θετική η φήμη του ελληνικού Τουρισμού στο value for money και στην αειφορία | Υψηλά στην ευρωπαϊκή βαθμολογία | ΕΚΘΕΣΗ

• Η Ελλάδα, ως προς την εμπειρία επίσκεψης, διατήρησε την ανταγωνιστικότητά της ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
• Η γαστρονομία, ο πολιτισμός και το επίπεδο φιλοξενίας αποτελούν τις θεματικές που δημιουργούν θετική διαδικτυακή φήμη για την Ελλάδα.
• Η «άλλη Ελλάδα» καταγράφει θετική φήμη ως προς τη σχέση ποιότητας-τιμής και τις βιώσιμες πρακτικές.
• Η φήμη της Ελλάδας σημείωνε άνοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2ου τριμήνου που ανακόπηκε από το την είδηση του Ναυαγίου της Πύλου στο τέλος του τριμήνου.
• Σε μακροχρόνια βάση, η φήμη της Ελλάδας παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις σε σχέση με την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Το ΙΝΣΕΤΕ, στο πλαίσιο παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας μέσα από διαφοροποιημένες πηγές, συνεργάζεται με την εταιρεία TCI Research για τη συλλογή big data για την Ελλάδα, την Αθήνα και ανταγωνιστικούς προορισμούς (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), που αποτυπώνουν α) την εξέλιξη της εικόνας του κάθε προορισμού και β) την τουριστική εμπειρία ως προς τα διάφορα επιμέρους ‘συστατικά’ (πχ διαμονή, εστίαση, αξιοθέατα κλπ) της, επιτρέποντας συγκρίσεις μεταξύ αφενός της Αθήνας και της Ελλάδας και αφετέρου των ανταγωνιστικών χωρών.

Η ανάλυση

Σύμφωνα με την ανάλυση για το 2o τρίμηνο του 2023 (Q2), τα κύρια σημεία έχουν ως εξής:

Η συνολική φήμη της χώρας βάσει ανάλυσης στοιχείων στο διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

• Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, καταγράφηκε μία ανάκαμψη στον δείκτη Net Sentiment Index-NSI (+6 μονάδες, από 43 στο Q1 σε 49 στο Q2) που αποτυπώνει τη συνολική φήμη της Ελλάδας στο διαδίκτυο και o οποίος είχε επηρεαστεί στο πρώτο τρίμηνο από το δυστύχημα στα Τέμπη. Ειδικότερα, η φήμη της Αθήνας (65 μονάδες) παρουσίασε σταθερή άνοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, ενώ η συνολική φήμη της Ελλάδας μειώθηκε προς το τέλος του τριμήνου. Η μείωση αυτή δεν αποδίδεται σε γεγονότα που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, αλλά αντανακλούν τη δημοσιότητα σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές και ειδικότερα με το ναυάγιο της Πύλου στο τέλος Ιουνίου.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΜΕΛΕΤΗ, ΕΔΩ

• Ο δείκτης NSI για την Ελλάδα ανά αγορά, με εξαίρεση την ολλανδική αγορά, ακολουθεί την παραπάνω εξέλιξη δηλαδή ανάκαμψη και πτώση στο τέλος του τριμήνου. Ωστόσο, εξετάζοντας τις μέσες βαθμολογίες του NSI για κάθε αγορά κατά τις τριμηνιαίες περιόδους, στην πλειονότητα των αγορών καταγράφονται ικανοποιητικές βαθμολογίες άνω του 55/100. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαδικτυακές συζητήσεις με θέμα με τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία λαμβάνουν σταθερά πολύ υψηλή βαθμολογία (NSI πάνω από 85/100).Γενικά, η διαδικτυακή φήμη της Ελλάδας ως ταξιδιωτικού προορισμού εξακολουθούσε να κινείται γύρω από ένα μεγάλο εύρος θετικού περιεχομένου. Πέρα από την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία, καταγράφηκαν θετικές αναφορές για τα τοπία, καθώς και για τη συνεχή δέσμευση της Ελλάδας σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, όπως η βελτίωση της προσβασιμότητας στην παραλία για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και την ένταξη του φαραγγιού της Νέδας σε καθεστώς προστασίας.

• Από την άλλη πλευρά, αρνητική επίδραση φαίνεται να έχει ο παράγοντας της καθαριότητας στη συνολική φήμη της χώρας σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους.

• Θα πρέπει επίσης, να σημειωθεί ότι καταγράφηκαν και ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών (πχ ουρές αναμονής στην Ακρόπολη και αυξημένες τουριστικές ροές στις Κυκλάδες).

• Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι, σε μακροχρόνια βάση, ο δείκτης φήμης NSI της Ελλάδας έχει μεγαλύτερες διακυμάνσεις σε σχέση με την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Την χαμηλότερη διακύμανση έχει η Ιταλία.

• Σε σχέση με ανταγωνίστριες χώρες, o δείκτης NSI της Ελλάδας (49 μονάδες) το Q2 κατατάσσεται κάτω από αυτόν της Πορτογαλίας (κατά 11 μονάδες) και της Ισπανίας (κατά 3 μονάδες), αλλά ξεπερνά (κατά +10 μονάδες) το αντίστοιχο της Ιταλίας. Η Αθήνα το Q2 κατέγραψε τον υψηλότερο NSI (65 μονάδες) από όλους τους υπό μελέτη προορισμούς
Η αξιολόγηση της εμπειρίας των τουριστών στη χώρα βάσει ανάλυσης στοιχείων σε τουριστικά sites (online travel agents, travel review sites κλπ.)

• Οι συνολικές αξιολογήσεις της Ελλάδας με βάση την εμπειρία επίσκεψης, καθώς και αυτές των επιμέρους τουριστικών περιοχών, ξεπερνούν σταθερά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι υψηλότερες βαθμολογίες καταγράφονται σε σχέση με την «άλλη Ελλάδα» (δλδ. πλην Αθηνών και προορισμών Sun & Beach) και ακολουθεί η Αθήνα.

• O αριθμός των αξιολογήσεων της εμπειρίας επίσκεψης παρουσίασε σημαντική αύξηση καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου, αντανακλώντας τις αυξημένες τουριστικές ροές. Παράλληλα, και όπως συμβαίνει διεθνώς, παρατηρήθηκε πτώση των βαθμολογήσεων που, ωστόσο, παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και υψηλότερα από του ανταγωνισμού.

• Οι ταξιδιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τείνουν να αποδίδουν σταθερά τις υψηλότερες βαθμολογίες στην εμπειρία επίσκεψης συνολικά. Ακολουθούν εκείνοι προέρχονται από την Ολλανδία, δίνοντας υψηλές βαθμολογίες για όλη την Ελλάδα, τους «Sun & Beach προορισμούς» και την «άλλη Ελλάδα».

• Oι αξιολογήσεις ως προς τις μεταβλητές «σχέση ποιότητας-τιμής» (Value for Money) και «βιώσιμο ταξίδι» (Sustainable Travel) στην Ελλάδα είναι σημαντικά υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές θετικές αναφορές στο διαδίκτυο.

• Αξίζει να σημειωθεί ότι η «άλλη Ελλάδα» σύμφωνα με τις αξιολογήσεις παρουσιάζει θετική φήμη για την παροχή εξαιρετικής εμπειρίας σε σχέση με το κόστος (Value for Money). Ομοίως, η αντίληψη των βιώσιμων πρακτικών που εφαρμόζονται σε αυτούς τους προορισμούς τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης από τους επισκέπτες.

• Οι αξιολογήσεις με βάση την επίσκεψη για την Αθήνα (9,08) παρουσιάζουν μια οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (9,13) σε όλες τις μεγάλες αγορές, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (8,73). Οι Βρετανοί επισκέπτες είναι οι δεύτεροι πιο ικανοποιημένοι από την εμπειρία επίσκεψης στην Αθήνα.

• Για τους «Sun & Beach προορισμούς» και την «άλλη Ελλάδα» διαμορφώνεται μια μικτή εικόνα στις μεγάλες αγορές. Όσον αφορά τους «Sun & Beach προορισμούς», οι βαθμολογήσεις από τις αγορές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας και της Γαλλίας έχουν ανοδική τάση, ενώ από τις αγορές της Ιταλίας και της Γερμανίας καθοδική. Ως προς την «άλλη Ελλάδα», στις αγορές των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας καταγράφεται αύξηση στις βαθμολογίες, ενώ από τις αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας μείωση.

The post Θετική η φήμη του ελληνικού Τουρισμού στο value for money και στην αειφορία | Υψηλά στην ευρωπαϊκή βαθμολογία | ΕΚΘΕΣΗ appeared first on ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

Related Posts