ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ιωάννης Καλλιάς – TÜV AUSTRIA Hellas: Στοίχηµά µας η Ασφάλεια και η προστασία του Περιβάλλοντος

Σε µια εποχή που το Περιβάλλον αποτελεί µείζονα προτεραιότητα, περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στο παρελθόν, η TÜV AUSTRIA Hellas, πρωταγωνιστεί στη νέα εποχή που έχει διαµορφωθεί και υπό την πίεση της πανδηµίας.

Πολύτιµος σύµµαχος του Επιχειρείν, της Ποιότητας, της Ασφάλειας και της Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρία µε τις δράσεις της συµβάλει καθοριστικά στην παραγωγή προστιθέµενης αξίας, στους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες της. Και βέβαια, ειδική µνεία πρέπει να γίνει στα καινοτόµα σχήµατα COVID Shield και Covid Check, που αναπτύχθηκαν από την εταιρία και βοήθησαν τον ελληνικό Τουρισµό να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στις απαιτήσεις ασφάλειας του COVID 19 και να αποσπάσει τα θετικά σχόλια της διεθνούς τουριστικής βιοµηχανίας και την προτίµηση των τουριστών.

Ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, διευθύνων σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas, Executive Business Director Business Assurance of TÜV AUSTRIA Group και Executive Member of the Executive Committee of TÜV AUSTRIA Group, μίλησε στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, για όλες αυτές τις δράσεις της εταιρίας, αλλά και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Και βέβαια ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στο «ΝΟ FOOD WASTE», που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης με στόχο την ανάδειξη της υπευθυνότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευαισθησίας, καθώς και της επιχειρηματικής ηθικής που διέπουν κάθε Επιχείρηση, η οποία καθορίζει και λαμβάνει ενέργειες σχετικές με την ανάπτυξη διαρκώς αξιολογούμενων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης των τροφίμων για τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των τροφίμων σε όλα τα στάδια λειτουργίας της.

Η συνέντευξη

Η συνέντευξη του κ. Καλλιά έχει ως εξής:

Πόσο σημαντική είναι η αξιοπιστία στην Πιστοποίηση κ. Καλλιά;

Στην  TÜV AUSTRIA Hellas καθημερινός μας στόχος είναι η ανάδειξη της αξίας και της σημασίας της Πιστοποίησης τόσο για το επιχειρείν, όσο και για την Κοινωνία.  Σε αυτή την κατεύθυνση, σε  όλη μας τη διαδρομή περισσότερα από 25 χρόνια τώρα στην Ελλάδα, σχεδιάζουμε και παρουσιάζουμε κορυφαίες (state of the art) υπηρεσίες που παράγουν ουσιαστική αξία για όλους εκείνους που τις επιλέγουν.

Σήμερα λοιπόν, στη σκιά της πανδημίας αλλά και των πρωτόγνωρων περιβαλλοντικών προκλήσεων, στο προσκήνιο έχει έρθει το ζήτημα της ασφάλειας σε όλες τις πληροφοριακές και κρίσιμες υποδομές καθώς και της ουσιαστικής μέριμνας για το περιβάλλον πιο πολύ από ποτέ. Εκεί αναλάβαμε δράση ενισχύοντας τις υπηρεσίες μας και δημιουργώντας νέες με τη μορφή Τεχνικών Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων καθώς και Εκπαίδευσης, σε πλήθος εξειδικευμένων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας, που εστιάζουν σε αυτούς τους νευραλγικούς τομείς.

Λόγω εξελίξεων και συγκυρίας, η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο, περισσότερο από ποτέ. Τι κάνετε για να διασφαλίσετε το μέγιστο δυνατό επίπεδο;

tuvTο προηγούμενο διάστημα υπήρξε καθοριστικό για το επιχειρείν, δεδομένου του κύματος ανασφάλειας στο πλαίσιο τη πανδημίας. Στην TÜV AUSTRIA Hellas είμαστε περήφανοι για τα καινοτόμα σχήματα COVID Shield και Covid Check που αγκαλιάστηκαν από την πρώτη στιγμή και με το ξέσπασμα της COVID 19.

Πρόκειται για σχήματα που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά από εμάς και διασφαλίζουν ότι  ένας Οργανισμός διαθέτει τον κατάλληλο μηχανισμό, επαρκείς πόρους καθώς και κατάλληλη χωροδιάταξη υποδομών σύμφωνα με τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες, για την πρόνοια της πρόληψης της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου του κορωναϊού, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Τα δύο αυτά σχήματα αποδείχθηκαν ασπίδα για τη λειτουργία νευραλγικών κλάδων της οικονομίας μας, όπως ο Τουρισμός, ενώ συνέβαλαν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών δεδομένης της πλήρους κατανοητής ανασφάλειας και φόβου που δημιουργήθηκε με την πανδημία. Περισσότερα από 3.500 σημεία παραμένουν σήμερα πιστοποιημένα στη χώρα μας.

Και στην Εστίαση και την Φιλοξενία;

Βεβαίως. Η ασφάλεια δεν αφορά μόνο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν  στην εστίαση και στη φιλοξενία. Σε αυτό το πλαίσιο στην TÜV AUSTRIA Hellas «ΣερβίροÜμε Ασφάλεια» με το πρότυπο ISO 22000, που έχει ξεχωρίσει εδώ και χρόνια, αποτελώντας σταθερή επιλογή για όλους εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης. Καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων μιας επιχείρησης και απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού.

Όμως, δε σταματήσαμε εκεί. Αντιλαμβανόμενοι τη διάσταση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των απορριμμάτων από τα τρόφιμα που δεν καταναλώνονται, πρόσφατα δημιουργήσαμε ένα Πρωτοποριακό σχήμα πιστοποίησης κατά της σπατάλης τροφίμων σε συνεργασία με το μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΜΠΟΡΟΥΜΕ». Το «ΝΟ FOOD WASTE» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης με στόχο την ανάδειξη της υπευθυνότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευαισθησίας, καθώς και της επιχειρηματικής ηθικής που διέπουν κάθε Επιχείρηση, η οποία καθορίζει και λαμβάνει ενέργειες σχετικές με την ανάπτυξη διαρκώς αξιολογούμενων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης των τροφίμων για τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των τροφίμων σε όλα τα στάδια λειτουργίας της.

Συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι ένας Οργανισμός πρέπει παρακολουθεί και αξιολογεί τα επίπεδα σπατάλης τροφίμων που προκύπτει ή δύναται να προκύψει σε αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόλη¬ψη, η βελτιωμένη μέτρηση της σπατάλης τροφίμων, η αξιοποίηση υπολειμμάτων και οι εθελοντικές συμφωνίες προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες για επιτάχυνση της προόδου σε ό,τι αφορά την επίτευξη του Στόχου Βι¬ώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. για μείωση κατά 50% των παραγόμενων απορριμμάτων τροφίμων, έως το 2030. Μια πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία στο χώρο της πιστοποίησης για την TÜV AUSTRIA Hellas και τον όμιλο της TÜV AUSTRIA. Μια πιστοποίηση με την οποία μπορούν να ξεχωρίσουν οι πραγματικά υπεύθυνες μονάδες εστίασης και φιλοξενίας της χώρας μας!

Και με το Περιβάλλον; Εκεί τι γίνεται;

Μετά  τα αναπάντεχα και πρωτόγνωρα φαινόμενα με τα οποία ήρθαμε αντιμέτωποι το προηγούμενο διάστημα παγκοσμίως, είναι πλέον σαφές ότι η προστασία του περιβάλλοντος μας αφορά όλους. Είναι η  πρόκληση της εποχής μας και χρειάζεται να κινητοποιηθούμε τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επιχειρησιακό.

Σε αυτό το πλαίσιο οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν και να αναθεωρήσουν την λειτουργία τους, προκειμένου να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία.

Η TÜV AUSTRIA Hellas απάντησε άμεσα και με γρήγορα αντανακλαστικά στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς. Αξιοποιήσαμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας και αναπτύξαμε μέχρι σήμερα ιδιωτικά Σχήματα πιστοποίησης που σχετίζονται με τους Περιβαλλοντικούς Ισχυρισμούς και υπηρεσίες που εξειδικεύονται στα πλαστικά:

ΟΚ Compost & OK Biodegradable: Αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο σχήμα πιστοποίησης βιοπλαστικών παγκοσμίως, με διαφορετικά λογότυπα για κάθε περιβάλλον διαχείρισης (βιομηχανική μονάδα, οικιακοί κάδοι, κτλ). Σήμερα, περισσότεροι από 5000 βιώσιμες επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη έχουν αγκαλιάσει το σχήμα πιστοποίησης και μεταξύ αυτών, πολλές επιχειρήσεις με παγκόσμιο αποτύπωμα και τεράστιο μέγεθος στο επιχειρηματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

tuv
O CEO της TÜV AUSTRIA Hellas, Ιωάννης Καλλιάς

OK Recycled: Το Σχήμα πιστοποίησης OK Recycled καθορίζει τις απαιτήσεις για τον υπολογισμό του ανακυκλωμένου περιεχομένου των προϊόντων. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, μπορούν να πιστοποιήσουν την περιεκτικότητα του ανακυκλωμένου προϊόντος στο τελικό προϊόν. Αποτελεί το νέο διαμάντι των υπηρεσιών αειφορίας παγκοσμίως αλλά και στην χώρα μας στον κλάδο της πιστοποίησης και η ζήτηση είναι ήδη τεράστια.

Zero Waste to Landfill: Η Υπηρεσία Zero Waste-To-Landfill προβάλλει τις προσπάθειες ενός οργανισμού να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, θέτοντας σαν στόχο την συνεχή μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν για ταφή. Η πιστοποίηση βασίζεται στην ανάλυση των αποβλήτων σε όλα τα στάδια της παραγωγής και επεξεργασίας.

Zero Carbon Organization: Η TÜV AUSTRIA έχει αναπτύξει την υπηρεσία Zero Carbon Organization, που αφορά οργανισμούς με μηδέν ανθρακικό αποτύπωμα. Το άθροισμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2), που παράγεται πρέπει να αντισταθμίζεται με επενδύσεις προς την πράσινη οικονομία ή με την αγορά «μονάδων άνθρακα» (carbon credits)».

Τι σημαίνει για εσάς κ. Καλλιά η πιστοποίηση;

Συνεχίζουμε λοιπόν να εργαζόμαστε με επιμονή και όχημα τη φιλοσοφία μας ότι «Η Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός», γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο για τον κλάδο μας, πάντα στο πλευρό όλων εκείνων που μας δείχνουν την εμπιστοσύνη τους επιλέγοντας τις υπηρεσίες μας. Και ο κλάδος της εστίασης και της φιλοξενίας που θα επανέλθει δριμύτερος μετά την πανδημική κρίση, οφείλει να παρουσιάσει τα διαπιστευτήριά του στην παγκόσμια αγορά, υιοθετώντας πραγματικά φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις που μειώνουν με σαφήνεια το αποτύπωμα που οδηγεί στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η TÜV AUSTRIA στέκεται πάντοτε αρωγός της υγιούς επιχειρηματικότητας της χώρας μας.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

Related Posts