ΥΓΕΙΑ

Κατατέθηκε η τροπολογία για το φάρμακο – Τι αλλάζει στον υπολογισμό clawback – rebate

Κατατέθηκε το πρωί στη Βουλή η τροπολογία για το φάρμακο και τη φαρμακευτική δαπάνη, στο νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ. Ανάμεσα στις αλλαγές, προωθούνται νέοι τρόποι υπολογισμού clawback και rebate για τις υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις από την πλευρά των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Κλειστός προϋπολογισμός προβλέπεται για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) καθώς και επιπρόσθετη έκπτωση, με την τροπολογία του υπουργείου Υγείας για το Φάρμακο που κατατέθηκε στη Βουλή. Επίσης δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας και το Σάββατο των φαρμακείων του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, προωθείται -μεταξύ άλλων- η εξαίρεση του μεριδίου ανάπτυξης στην αγορά εκάστου φαρμάκου από τον καταλογισμό των υποχρεωτικών επιστροφών (clawback) και η κατάργηση του συστήματος «80-20» και «90-10».

 Πως υπολογίζεται rebate και clawback

Θεσπίζεται η δυνατότητα επιβολής πρόσθετης έκπτωσης (έως 3% επί της τιμής του παραγωγού) σε βάρος των εταιρειών για τα ΦΥΚ και τα φάρμακα που ταξινομούνται μόνα τους σε υποομάδα (cluster & cluster ATC4) θεραπευτικής κατηγορίας του καταλόγου αποζημιούμενων φαρμάκων (πρόκειται για φάρμακα που έχουν ετησίως δαπάνη μεγαλύτερη των 20 εκατ. ευρώ ανεξαρτήτως φορά κοινωνικής ασφάλισης).

Ταυτόχρονα, ορίζεται υποχρεωτική έκπτωση 5% σε όλα τα φάρμακα που δεν έχουν γενόσημα, ανεξαρτήτως της ασφαλιστική στους τιμής και με λιανική μεγαλύτερη των 10 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 6, από 1ης Ιανουαρίου 2022, ορίζεται για τους προμηθευτές φαρμακευτικών σκευασμάτων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, ανώτατο όριο για το clawback, ανάλογα με την αξία προμήθειας των φαρμακευτικών σκευασμάτων, δηλαδή τη νοσοκομειακή τιμή τους μείον την επιστροφή 5%, ως εξής:

  • Για φαρμακευτικά σκευάσματα αξίας προμήθειας από 0,01 έως 5 ευρώ, ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback) 0%.
  • Για φαρμακευτικά σκευάσματα αξίας προμήθειας από 5,01 ευρώ έως 15 ευρώ, ποσοστό αυτόματης επιστροφής έως 20%.
  • Για φαρμακευτικά σκευάσματα αξίας προμήθειας από 15,01 ευρώ έως 30 ευρώ, ποσοστό αυτόματης επιστροφής έως 40%.

Όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2020-2022, με το άρθρο 7 προβλέπεται η δυνατότητα οι φαρμακευτικές δαπάνες να ορίζονται ως εξής:

Δαπάνη ύψους 2.088 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 87 εκατ. ευρώ αφορούν τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (φάρμακα υψηλού κόστους) και 2.001 εκατομμύρια ευρώ για λοιπή φαρμακευτική δαπάνη.

Για υπηρεσίες Υγείας η δαπάνη θα είναι 1.553 εκατ. ευρώ.

Το όριο νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» ορίζεται στα 528 εκατομμύρια ευρώ.

Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Ποια φάρμακα εντάσσονται στον κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Επιπλέον, με σχετική διάταξη προβλέπεται ένταξη των φαρμάκων με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας που δεν υπερβαίνει τα είκοσι λεπτά του ευρώ στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, χωρίς να υπόκεινται στη διαδικασία αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης.

Προκειμένου να διατεθεί ικανός αριθμός εμβολίων γρίπης στην αγορά και να εξασφαλιστεί επάρκεια για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, η τροπολογία προβλέπει δυνατότητα συμψηφισμού του κόστους των εμβολίων γρίπης που δεν διατέθηκαν ή διατέθηκαν στην αγορά και επιστράφηκαν, ελλείψει ζήτησης, με το καταλογιζόμενο ποσό clawback για το έτος 2021.

Related Posts