ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Δοκιμαστική διασύνδεση των εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης κορωνοϊού

Στόχος είναι να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών εγγύτητας και αποστολής ειδοποιήσεων μέσω κινητών συσκευών ώστε να σπάσει η αλυσίδα των λοιμώξεων από τον κορωνοϊό

Μια υπηρεσία πύλης διαλειτουργικότητας, που συνδέει τις εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης σε όλη την ΕΕ θέτει σε δοκιμαστική εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος είναι να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών εγγύτητας και αποστολής ειδοποιήσεων μέσω κινητών συσκευών ώστε να σπάσει η αλυσίδα των λοιμώξεων από τον κορωνοϊό και να σωθούν ζωές. Ήδη, από σήμερα, μια ομάδα κρατών ξεκινά τη δοκιμή της υποδομής.

Η Επιτροπή ξεκίνησε τις δοκιμές μεταξύ των διακομιστών παρασκηνίου (backend) των επίσημων εφαρμογών από τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία και την Τσεχική Δημοκρατία, και ενός νεοσυσταθέντος διακομιστή πύλης.

Ισχυρό εργαλείο για τον περιορισμό της διασποράς

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Eπίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Πολλά κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων. Είναι πλέον καιρός να κάνουμε τις εφαρμογές αυτές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα ταξίδια και οι προσωπικές επαφές αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και της ενιαίας αγοράς. Η πύλη θα διευκολύνει αυτές τις επαφές στους καιρούς της πανδημίας και θα σώζει ζωές.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Eπίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, προσέθεσε: «Οι διασυνοριακές εφαρμογές ιχνηλάτησης του κορονοϊού και αποστολής ειδοποιήσεων μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία στις προσπάθειές μας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται και πάλι, οι εφαρμογές αυτές μπορούν να συμπληρώσουν άλλα μέτρα, όπως η αύξηση των διαγνωστικών τεστ και η μη ψηφιακή ιχνηλάτηση επαφών. Εάν χρησιμοποιηθούν αρκετά ευρέως, μπορούν να μας βοηθήσουν να σπάσουμε τις αλυσίδες μετάδοσης. Δεν θα σταματήσουμε να πολεμάμε σε όλα τα μέτωπα κατά της πανδημίας.»

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κορωνοϊού, τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει, ή προγραμματίζουν να δημιουργήσουν, εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων. Η δημιουργία της υπηρεσίας της πύλης διαλειτουργικότητας από την Επιτροπή έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας των κρατών μελών σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή μιας ευρωπαϊκής λύσης που θα καθιστά δυνατή την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του λογισμικού παρασκηνίου (backend) των εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων στη βάση μιας αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής. Η υπηρεσία αυτή καλύπτει σχεδόν όλες αυτές τις εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί στην ΕΕ.

Δυνατή η λειτουργία των εφαρμογών και σε διασυνοριακό επίπεδο

Με την πύλη —μια ψηφιακή υποδομή που καθιστά δυνατή τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ των διακομιστών παρασκηνίου των εθνικών εφαρμογών— θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών και σε διασυνοριακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι χρήστες και οι χρήστριες θα χρειαστεί απλώς να εγκαταστήσουν μία εφαρμογή και θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν αν έχουν διαγνωστεί θετικοί/θετικές ή να λαμβάνουν ειδοποίηση, ακόμη και αν ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Η πύλη θα λαμβάνει και θα διαβιβάζει με αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ των εθνικών εφαρμογών αυθαίρετα αναγνωριστικά, ώστε να ελαχιστοποιεί τον όγκο των ανταλλασσόμενων δεδομένων μειώνοντας έτσι την κατανάλωση δεδομένων από τους χρήστες και τις χρήστριες. Η πύλη δεν θα χειρίζεται καμία άλλη πληροφορία εκτός από τις αυθαίρετες κλείδες που δημιουργούνται από τις εθνικές εφαρμογές. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται είναι ψευδωνυμοποιημένες, κρυπτογραφημένες, περιορίζονται στο ελάχιστο και αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την ιχνηλάτηση κρουσμάτων και δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση μεμονωμένων προσώπων.

Η πύλη αναπτύσσεται και υλοποιείται από την T-Systems και την SAP και θα λειτουργεί από το κέντρο δεδομένων της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο. Αφού δοκιμαστεί, θα αρχίσει να λειτουργεί τον Οκτώβριο.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts