ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μπαράζ αποφάσεων για επιχορηγήσεις σε 15 ξενοδοχεία και ένα spa | Μύκονος, Πάρος, Κως, Αίγινα, Κατάκολο, Σύρος, Κάρπαθος, Κέα, Επίδαυρο, Άρτα και Σπάτα

Δέκα έξι αποφάσεις για υπαγωγή 15 ξενοδοχειακών επενδύσεων και ενός Spa, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, σε Μύκονο, Πάρο, Κω, Αίγινα, Κατάκολο, Σύρο, Κάρπαθο, Κέα, Επίδαυρο, Άρτα και Σπάτα, υπογράφηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Τρεις επενδύσεις στην Μύκονο

Πιο αναλυτικά υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «WHITE MULBERRY DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «WHITE MULBERRY DEVELOPMENT ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (ΣΤ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 121 δωματίων/324 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη Δημοτική Ενότητα Μυκόνου του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 23.268.563,40 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 23.268.563,40 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ συνολικού ύψους 6.515.197,75 €, ενώ  οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 50,20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης
της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (E ́κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 60 δωματίων / 117 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Πυργί της Δ.Ε. Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9.324.819,63 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 8.914.133,97 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση), συνολικού ύψους 2.674.240,19 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 40,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑNEMOS HOTEL CONSTRUCTION Ο.Ε.» με δ.τ. «ANEMOS HOTEL CONSTRUCTION O.E.» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακού συγκροτήματος, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 15 δωματίων/36 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Καλαφάτης-Άνω Μερά Μυκόνου (Δ.Ε. Μυκόνου) του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.060.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.060.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ συνολικού ύψους 860.300,00 € , ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 12,33 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Πάρο

Ακόμη υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «KERYLOS RESORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KERYLOS RESORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* δυναμικότητας 40 δωματίων (14 διαμερισμάτων και 26 δωματίων) / 80 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Πάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 7.008.759,53 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.229.912,75 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.747.875,57 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 16,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κω

Επίσης, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 56 δωματίων / 149 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Τιγκάκι του Δήμου Κω, της Περιφερειακής Ενότητας Κω, της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.406.652,88 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.406.652,88 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.767.661,15 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 17,67 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στoν «εκσυγχρονισμό υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας σε κατηγορία 4*, και στην επέκτασή της κατά 8 δωμάτια / 16 κλίνες, με τελική δυναμικότητα 46 δωμάτια / 100 κλίνες» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Πυλί Μαρμάρι του Δήμου Κω (Δ.Ε. Δικαίου) της Περιφερειακής Ενότητας Κω, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.014.449,57 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.792.392,08 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ συνολικού ύψους 1.121.956,83 €, ενώ oι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 6,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κάρπαθο

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «PRASSONISSI PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «PRASSONISSI PROPERTIES» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (E ́ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 23 δωματίων/41 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Βαθά Αφιάρτης του Δήμου Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.912.937,65 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.747.851,74 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 577.048,86 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της
επένδυσης ανέρχονται σε 5,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κέα

Ακόμη υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «INMO PARCK INVEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 21 δωματίων / 83 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας:55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Κέας της Περιφερειακής Ενότητας Κέας – Κύθνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 7.133.217,08 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 7.070.337,63 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.833.135,05 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 30,60 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Σε Επίδαυρο και Άρτα

Επίσης υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ RESORT AE» με δ.τ. «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ RESORT AE» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 25 δωματίων (bungalows) / 170 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην θέση Μεγάλο Άνοιγμα ή Κοπρισιά Γιαλασίου της Δημοτικής Ενότητας Επιδαύρου, του Δήμου Επιδαύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου
κόστους ίσου με 7.322.754,69 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 7.150.337,25 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.751.129,84 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 10,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΠΑΡΧΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΠΑΡΧΗ ΜΙΚΕ» (Υπό Σύσταση)
στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων, δυναμικότητας 20 δωματίων/44 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια
καταλύματα), στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.010.021,25 ευρώ και
συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.010.021,25 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.653.011,69 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 13,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Αίγινα

Επίσης υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Aphaea Grand Hotel MIKE» με δ.τ. «Aphaea Grand Hotel» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακού συγκροτήματος, κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 26 δωματίων / 60 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στον οικισμό της Αγίας Μαρίνας Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.162.265,19 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.162.265,19 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 607.534,25 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 13,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Aegina Grand Village MIKE» με δ.τ. «Aegina Grand Village» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακού συγκροτήματος επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 58 δωματίων (25 διαμερισμάτων) / 141 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Λιβάδι Αγίας Μαρίνας, στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.987.937,24 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.987.937,24 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.960.122,43 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 28,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στα Σπάτα

Επίσης, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 58 δωματίων / 124 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας:55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος, στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.699.993,14 ευρώ και
συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.699.993,14 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 986.998,56 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 22,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στο Κατάκολο

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «SOMNIUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Υπό σύσταση)» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών
και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 23 δωματίων / 58 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας:55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Στέρνα της τοπικής κοινότητας Κατακόλου, του Δήμου Πύργου της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.736.176,61 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.736.176,61 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.593.427,99 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Σύρο

Επίσης υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «DIVINE PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DIVINE PROPERTY Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 44 δωματίων / 150 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Χαρασώνας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 7.500.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 7.500.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 3.000.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 30,42 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Τέλος, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «DIVINE PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DIVINE PROPERTY Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ειδικής τουριστικής υποδομής – κέντρο αναζωογόνησης, συνολικής δυναμικότητας 120 ατόμων ημερησίως» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 96.04, Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία), στη θέση “Χαρασώνας” οικισμού Γαλησσά, στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.010.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.010.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ συνολικού ύψους 1.204.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 13,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

Related Posts