ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέο μπαράζ επιχορηγήσεων για 17 νέα ξενοδοχεία, επεκτάσεις και ανακαινίσεις, spa και μαρίνα | Σε Κεφαλονιά, Μήλο, Μεσσηνία, Μάνη, Μύκονο, Χερσόνησο, Ηγουμενίτσα, Λασίθι, Κω, Αχαϊα, Πάρο, Κέρκυρα και Σύβοτα

Δεκαεπτά νέες αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, spa και μαρίνα, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Τα νέα ξενοδοχεία, οι επεκτάσεις και οι ανακαινίσεις θα γίνουν σε Κεφαλονιά, Μήλο, Μεσσηνία, Μάνη, Μύκονο, Χερσόνησο, Ηγουμενίτσα, Λασίθι, Κω, Αχαϊα, Πάρο, Κέρκυρα και Σύβοτα.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Στην Κεφαλονιά

Πιο αναλυτικά εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «PATRIA TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PATRIA TERRA Μ.ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 70 Δωματίων/190 Κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Παλιάμπελα – Αυριανή, της Δημοτικής Ενότητας Ερισού, του Δήμου Κεφαλονιάς, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 8.052.342,60 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 8.052.342,60 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.536.487,92 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 39,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην ίδια επιχείρηση εγκρίθηκε επίσης η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 69 δωματίων/198 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Παλιάμπελα – Αυριανή, της Δημοτικής Ενότητας Ερισού, του Δήμου Κεφαλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9.458.243,80 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 9.458.243,80 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.979.346,80 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 39,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «PATRIA TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PATRIA TERRA Μ.ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 49 δωματίων / 198 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Παλιάμπελα – Αυριανή, της Δημοτικής Ενότητας Ερισού, του Δήμου Κεφαλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9.107.584,70 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 9.016.721,82 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.840.267,37 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 39,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Και κέντρο Spa

Επίσης, επενδυτικό σχέδιο της  «PATRIA TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση Κέντρου αναζωογόνησης (spa), δυναμικότητας ημερήσιας εξυπηρέτησης 400 ατόμων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 96.04, Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία), στη Θέση Παλιάμπελα – Αυριανή, της Δημοτικής Ενότητας Ερισού, του
Δήμου Κεφαλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 8.592.815,14 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 8.592.815,14 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.706.736,77 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 20,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Μήλο

Ακόμη, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΙΝΣΠΑΙΡΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «INSPIRED S.A.» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται «στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5* δυναμικότητας 20 διαμερισμάτων/50 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση
“ΧΩΜΑΤΟΒΟΥΝΙ του Δήμου Σερίφου, της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.772.575,00 ευρώ και συνολικού
ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.772.575,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.114.030,00€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5,81 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Μεσσηνία

Επίσης υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην «Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 48 δωματίων / 185 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Μάτι, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.750.000,00 ευρώ και συνολικού
ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.750.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.597.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 28,83 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Πέρδικα Ηγουμενίτσας

Ακόμη, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «PMGP Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «PMGP RESORT AND WELLNESS» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́  κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 55 δωματίων / 110 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας, της Δημοτικής Ενότητας Πέρδικας, του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.454.500,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.454.500,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.999.975,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 10,05 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «VICTORIA BANGALOWS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ι.Κ.Ε» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 63 δωματίων / 159 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη Δημοτική Ενότητα Βραχασίου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας
Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.741.245,24 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.647.724,55 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.780.783,23 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 14,83 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κω

Επίσης, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «ΑΣΤΡΕΑ ΑΣΦΑΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται «στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 47 δωματίων / 98 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Κω, της Περιφερειακής Ενότητας Κω, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους
ίσου με 3.668.201,70 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.451.012,19 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.385.404,88 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 16,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Μάνη

Ακόμη υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «KASSIS GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KASSIS GROUP» στο καθεστώς ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται «στην ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας,
κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 25 δωματίων/ 70 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10,Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην θέση Γερολιμένα, της
Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με
3.511.429,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.511.429,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.351.900,17 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 14,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Αχαϊα

Ακόμη, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΕ Ι.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Μ.ΧΑΣΙΔΗ» με δ.τ. «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΕ Ι.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ –
Μ.ΧΑΣΙΔΗ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε’ κύκλος), όπως ισχύει, που  αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας από μετατροπή παλαιάς πέτρινης κατοικίας – χάνι – 3* 31 κλινών (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στη Ζαρούχλα, Δήμο Αιγιαλείας, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 367.000,00 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 367.000,00 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 201.850,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «CRETOTEL – ΑΝΩΝΥΜΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «CRETOTEL A.E.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Ζ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «επέκταση του
υφιστάμενου Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος «ΑΒΑΤΟΝ», κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 156 δωματίων / 312 κλινών κατά 40 δωματίων / 94 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας:
55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), επί της οδού Θεμιστοκλέους, στη θέση Δράπανος, του Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας
Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.433.314,97 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.989.883,08 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση), συνολικού ύψους 1.497.470,77 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 31,20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Πάρο

Επίσης υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Plaza Hotel Skiathos Mονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Plaza Hotel Skiathos Μ.Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στον «εκσυγχρονισμό και
επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 4*, υφιστάμενης δυναμικότητας 40 δωματίων / 79 κλινών και νέας δυναμικότητας 56 δωματίων / 135 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Πάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.043.122,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.043.122,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 852.074,16 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 13,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κεφαλονιά

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΙΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «IONIAN RESORTS ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που
που αναφέρεται στην «επέκταση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ΣΑΝ ΤΖΩΡΤΖΙΟ -ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 αστέρων με την προσθήκη 58 δωματίων – 116 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη Σκάλα του Δήμου Κεφαλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.892.284,54 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.892.284,54 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ συνολικού ύψους 1.227.819,63€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κέρκυρα

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «HELIOS PARTNERS IKE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό και στην
Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, τελικής κατηγορίας 4* και τελικής συνολικής δυναμικότητας 109 δωματίων / 218 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10,
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Περιστερών, του Δήμου Κέρκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 7.512.563,87 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 7.512.563,87 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.368.207,62 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 32,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)

Στα Σύβοτα

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «MEGA AMMOS O.E.» με δ.τ. «MEGA AMMOS O.E.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας που ανήκει σε κατηγορία τριών (3) αστέρων, στη Δ.Ε. Συβότων, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία
και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» της Περιφέρειας «ΗΠΕΙΡΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 178.493,02 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 178.493,02 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 98.171,16 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση
της επένδυσης ανέρχονται σε 1,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Μαρίνα στην Μύκονο

Τέλος, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «BLUE IRIS ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BLUE IRIS Α.Ε.» στο καθεστώς
ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (ΣΤ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα
(μαρίνας/καταφυγίου τουριστικών σκαφών)» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 52.22.11.05, Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)), στη θέση «Καραπέτης», της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς, της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου, του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.525.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.525.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση), συνολικού ύψους 1.305.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 7,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

The post Νέο μπαράζ επιχορηγήσεων για 17 νέα ξενοδοχεία, επεκτάσεις και ανακαινίσεις, spa και μαρίνα | Σε Κεφαλονιά, Μήλο, Μεσσηνία, Μάνη, Μύκονο, Χερσόνησο, Ηγουμενίτσα, Λασίθι, Κω, Αχαϊα, Πάρο, Κέρκυρα και Σύβοτα appeared first on ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr