ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΕ plc: Έκδοση ομολόγου ύψους €150 εκατ. λήξεως Ιουνίου 2023

Το νέο ομόλογο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG, ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε σε 0,666% ετησίως

Στην έκδοση ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ, λήξεως Ιουνίου 2023, προχώρησε η θυγατρική του ΟΤΕ, ΟΤΕ plc, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.»), ανακοινώνει ότι, η θυγατρική του ΟΤΕ plc, εξέδωσε σήμερα ομόλογo ύψους €150 εκατ. λήξεως Ιουνίου 2023. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 0,666% ετησίως. Το νέο ομόλογο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG.

Το νέο ομόλογο εκδόθηκε από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (GMTN Programme), που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, και δεν είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση. Η εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε σήμερα 16 Ιουνίου 2022.

Τα έσοδα από το νέο ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση μέρους του ομολόγου ποσού €375 εκατ. της OTE plc, λήξεως Ιουλίου 2022.

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), και άρθρο 21] και του Κανονισμού 596/2014 (άρθρο 17) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Η Ελλάδα η πλέον ωφελημένη από τις κινήσεις της ΕΚΤ και την ευελιξία επανεπένδυσης του PEPP

S&P Global: Οι τουρκικές τράπεζες βρίσκονται στο έλεος των αγορών (πίνακας)

Τζεντιλόνι: Η Κομισιόν θα προτείνει για την Ελλάδα τη λήξη της ενισχυμένης εποπτείας

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts