ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πέντε νέες αποφάσεις για έγκριση επιχορηγήσεων σε ξενοδοχεία σε Χαλκιδική, Αλμωπία, Σπάρτη και Πάρο

Πέντε νέες αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων επενδύσεων σε ξενοδοχεία,  στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές. Τα νέα ξενοδοχεία, οι επεκτάσεις και οι ανακαινίσεις θα γίνουν σε Χαλκιδική, Αλμωπία, Σπάρτη και Πάρο.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Κασσάνδρας του Νομού Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 727.950,00€ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 712.970,00€.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 273.968,45 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «GEORGALAS SUN BEACH RESORT» στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση ξενοδοχειακής μονάδας σε κατηγορία 3 αστέρων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στον Δήμο Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 342.212,30 €

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 131.751,73 €,ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΛΕΠΙΤΚΑΣ ΤΡΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με δ.τ. «ALKYONIS» στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας και αναβάθμισης σε ξενοδοχείο 3 αστέρων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.20, Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής), στο Δήμο Αλμωπίας του Νομού Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέξιμου και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 299.999,99 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 164.999,99 €, ενώ δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας από την υλοποίηση της επένδυσης

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Γ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση τουριστικής μονάδας θεματικού τουρισμού η οποία αποτελείται από κέντρο θαλασσοθεραπείας ιαματικών λουτρών (SPA) 500 ατόμων/ημέρα, ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων αστέρων (4****), δυναμικότητας 38 δωματίων / 91 κλινών, Συνεδριακό κέντρο 750 ατόμων, κέντρο ορεινών δραστηριοτήτων και κέντρο ιατρικού τουρισμού» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 96.04, Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία), στο δ.δ. Φάριδος, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 16.488.461,24 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 16.488.461,24 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ, συνολικού ύψους 5.000.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 72,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Τέλος, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «XCN INVESTISSEMENTS SAS GREEK BRANCH» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 10 αυτόνομων διαμερισμάτων/σουιτών, συνολικά 30 κλινών, εντός γηπέδου επιφάνειας 16.232,33 μ2, στην θέση Κολώνα, στην Παροικιά, του Δήμου Πάρου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.616.867,75 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.274.589,40 € (ευρώ)

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 636.885,03 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 6,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

The post Πέντε νέες αποφάσεις για έγκριση επιχορηγήσεων σε ξενοδοχεία σε Χαλκιδική, Αλμωπία, Σπάρτη και Πάρο appeared first on ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr