ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπουτσάνης: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14/10

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει στις 14 Οκτωβρίου 2022 η Παπουτσάνης, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η διανομή μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 σε μέλη του ΔΣ και εργαζομένους της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την 14η.10.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 σε έκτακτη γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

2. Τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας.

3. Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι θα είναι δυνατή η συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή κάποιων εξ αυτών, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 21η.10.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων με ταυτόχρονη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, κατά την προβλεπόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 14ης.10.2022 και της τυχόν επαναληπτικής της, που θα διεξαχθεί πριν από την γενική συνέλευση.

Διαβάστε ακόμη

Σε νέα υψηλά οι επιδόσεις του Ομίλου Σκλαβενίτη – Άγγιξε τα €4 δισ. ο κύκλος εργασιών

Grimaldi εναντίον ΟΛΘ για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Τι πρέπει να προσέξετε εάν κάνετε δωρεές χρημάτων στα παιδιά σας

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts