ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλακαντωνάκη: Μόνο με τη διαφάνεια μπορούμε να προχωρήσουμε προς έναν κόσμο απαλλαγμένο από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (pics

Το θέμα της διαφάνειας όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία και της σπουδαιότητας της υποβολής εκθέσεων για τις εκπ0μπές ανέδειξε η Χάρις Πλακαντωνάκη Chief Strategy Officer της Star Bulk της εισηγμένης στην αμερικανική χρηματαγορά εταιρεία του Πέτρου Παππά που είναι πρωτοπόρος στη λήψη μέτρων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τηw ναυτιλίαw.

Μιλώντας στο 13ο Capital Link Shipping Forum επεσήμανε αρχικώς ότι η διαφάνεια στις εκπομπές είναι απαραίτητη για την απανθρακοποίηση του κλάδου και προσέθεσε ότι ωστόσο η υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές δεν είναι κάτι καινούργιο για τον κλάδο.

Ανέφερε:

α) Από το 2019 υποχρεούμαστε να καταγράφουμε και να αναφέρουμε την κατανάλωση μαζούτ των πλοίων μας στον ΙΜΟ- Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό μέσω του DCS (Σύστημα Συλλογής Δεδομένων), αφού επαληθευτεί από τα νηολόγια όπου είναι εγγεγραμμένα τα πλοία. Από το 2023, τα δεδομένα του IMO DCS χρησιμοποιούνται επίσης για τον υπολογισμό της λειτουργικής έντασης άνθρακα (CII) του πλοίου.

β) Στη συνέχεια, έχουμε τον κανονισμό MRV, σύμφωνα με τον οποίο από το 2015 αναφέρουμε στην ΕΕ τις εκπομπές CO2 από τα πλοία που προσεγγίζουν ευρωπαϊκά λιμάνια.

γ) Στο τεχνικό μέτωπο, φέτος αναφέραμε τον Δείκτη Ενεργειακής Αποδοτικότητας Υφιστάμενων Πλοίων (EEXI) των πλοίων μας σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΙΜΟ,

δ) ενώ τα τελευταία χρόνια η Rightship υπολογίζει την αξιολόγηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των πλοίων μας με βάση τις προδιαγραφές του κάθε πλοίου”.

Όπως επεσήμανε στη συνέχεια η Χάρις Πλακαντωνάκη υπάρχουν εθελοντικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Οι Αρχές Ποσειδών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Χάρτα Θαλάσσιου Φορτίου για τους ναυλωτές, οι Αρχές Ποσειδών για τις θαλάσσιες ασφαλίσεις.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας σε όλη την αλυσίδα αξίας για να τους παρέχουμε τα απαραίτητα δεδομένα ώστε να αναφέρουν την κλιματική ευθυγράμμιση των χαρτοφυλακίων και των δραστηριοτήτων τους» σχολίασε.

Όπως προσέθεσε η Χάρις Πλακαντωνάκη υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να υπερβούν το καθήκον των ρυθμιστικών αρχών και των ενδιαφερομένων μερών και να ενισχύσουν τη διαφάνειά τους.

Είπε:

-Το Carbon Disclosure Project (CDP), το οποίο είναι μια αξιολόγηση άνθρακα που μετρά την ανθεκτικότητα και την προσπάθεια μετριασμού του κλίματος μιας εταιρείας, και στο οποίο η Star Bulk συμμετέχει από το 2021. Πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό πλαίσιο υποβολής εκθέσεων, το οποίο μας βοηθά να βελτιώνουμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις χρόνο με το χρόνο.

– Η έκθεση ESG, στην οποία αναφέρουμε δημόσια κάθε χρόνο με μεγάλη λεπτομέρεια όλες τις εκπομπές μας, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών άνθρακα, Sox, Nox, και των αντίστοιχων δεικτών, και παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Οι εκθέσεις αυτές παρέχουν μια πολύ λεπτομερή αναφορά στις στρατηγικές και τα σχέδια που εφαρμόζουμε για τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Η πιο πρόσφατη έκθεσή μας θα κυκλοφορήσει αυτό το μήνα, οπότε τι να περιμένουμε γι’ αυτό!

– Μεταξύ άλλων και επειδή για πρώτη φορά αναφέραμε όχι μόνο τις εκπομπές Scope 1 και Scope 2, αλλά και τις εκπομπές Scope 3, οι οποίες αναφέρονται στις εκπομπές που δεν προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που μας ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς, αλλά που προκύπτουν έμμεσα σε όλη την αλυσίδα αξίας μας.

– Επίσης, ανταλλαγή δεδομένων με παγκόσμιους δείκτες αξιολόγησης ESG.

“Εν κατακλείδι, η διαφάνεια είναι τόσο υποχρεωτική όσο και προαιρετική σε αυτό το στάδιο για έναν πλοιοκτήτη, και προς το παρόν αποτελεί στρατηγική απόφαση για έναν πλοιοκτήτη αν θα συμμορφωθεί απλώς ή αν θα προηγηθεί του παιχνιδιού” σχολίασε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πολιτική της Star Bulk:

«1.Στην Star Bulk θεωρούμε την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές μας απαραίτητο πυλώνα της στρατηγικής μας για την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε προς έναν κόσμο απαλλαγμένο από τις ανθρακούχες εκπομπές ελλείψει διαφάνειας; Η δημοσιοποίηση δεδομένων αποτελεί για εμάς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όχι αναγκαίο κακό.

2.Αρχικά, αυτό αποτελεί απόδειξη χρηστής διακυβέρνησης και εκτιμάται από τους επενδυτές μας, τις τράπεζες, τους ναυλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι άνθρωποί μας είναι υπερήφανοι γι’ αυτό. Η διαφάνεια οικοδομεί εμπιστοσύνη και αποδεικνύει τη δέσμευση για βελτίωση των επιδόσεών μας. Είναι επίσης ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ανάληψη κοινής δράσης με τους εταίρους μας. Για παράδειγμα, η Star Bulk έχει θέσει σε εφαρμογή διευκολύνσεις που συνδέονται με τη βιωσιμότητα με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες διαθέτουν ετήσιο μηχανισμό προσαρμογής του περιθωρίου κέρδους που συνδέεται με την ένταση άνθρακα του στόλου μας.

3.Μας επιτρέπει να επικοινωνούμε τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις και να τις συνδέουμε με τις ενέργειες που αναλαμβάνουμε για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του στόλου μας, είτε σε λειτουργικό είτε σε τεχνικό επίπεδο. Μας ωθεί να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο».

Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Όπως τόνισε «οι πάροχοι τεχνολογίας που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των δρομολογίων και των ταχυτήτων και της άφιξης απαιτούν επίσης συνεχή τροφοδότηση με δεδομένα πλοίων».

Υπάρχουν όμως και δυσκολίες. Η Χάρις Πλακαντωνάκη εξήγησε:

«Ωστόσο, η ακριβής και έγκαιρη παρακολούθηση των δεδομένων εκπομπών δεν είναι εύκολη δουλειά:

1) Διαθέτουμε μια ειδική ομάδα παρακολούθησης της απόδοσης των πλοίων στα γραφεία μας, η οποία ελέγχει σε καθημερινή βάση την απόδοση των πλοίων μας και η οποία έχει σχεδιάσει ένα σύστημα αναφοράς με επικυρώσεις για την ελαχιστοποίηση των λαθών κατά την εισαγωγή δεδομένων από τα πληρώματά μας επί του πλοίου.

2) Χρησιμοποιούμε επίσης τηλεμετρία στα πλοία μας για να διασταυρώνουμε τις καταχωρήσεις δεδομένων από τα πληρώματά μας και να έχουμε περισσότερα σημεία δεδομένων. Αυτή η ομάδα παρέχει σε όλα τα αντίστοιχα τμήματα τα δεδομένα που χρειάζονται για να τα μοιραστούμε με τους εταίρους μας.

3) Έχουμε επίσης συναδέλφους που ασχολούνται με την εθελοντική υποβολή εκθέσεων, όπως οι εκθέσεις ESG και οι υποβολές CDP. Ως εκ τούτου, η επένδυση σε ανθρώπους, συστήματα και διαδικασίες είναι απαραίτητη για τις εταιρείες που επιθυμούν να κάνουν το βήμα παραπάνω.

Η Χάρις Πλακαντωνάκη έθεσε και θέμα λανθασμένης ερμηνείας των δεδομένων που καταγράφονται και δημοσιοποιούνται:

«Υπάρχουν ε κίνδυνοι αντίληψης στον τρόπο με τον οποίο διαβάζει και ερμηνεύει κανείς τα δεδομένα μας. Για παράδειγμα, σε ένα έτος που ο στόλος μας αυξάνεται, αυτό θα αυξήσει εξ ορισμού το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων μας. Ή σε μια αγορά που είναι καλή και οι ναυλωτές μας αυξάνουν τις ταχύτητες λειτουργίας, αυτό μπορεί να επιδεινώσει την ένταση άνθρακα των πλοίων μας. Επομένως, όταν υποβάλλεται έκθεση πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός στην επεξήγηση των δεδομένων που κοινοποιούνται, καθώς μπορεί να είναι παραπλανητικά αν διαβαστούν μόνα τους».

Και ολοκλήρωσε την ανάλυσή της λέγοντας;

«Καθώς πλησιάζουμε προς το ETS της ΕΕ και το παγκόσμιο σύστημα φορολόγησης, αναμένουμε να δούμε μεγαλύτερη ώθηση για διαφάνεια, δεδομένου ότι οι εκπομπές θα μεταφράζονται σε επιπλέον κόστος που θα επηρεάζει την τελική γραμμή μιας εταιρείας. Το μέλλον του κλάδου όσον αφορά τη δημοσιοποίηση δεδομένων θα διαμορφωθεί από τους ρυθμιστικούς στόχους, την πρόοδο της τεχνολογίας, την τυποποίηση της υποβολής εκθέσεων και τη συνεργασία των φορέων σε όλη την αλυσίδα αξίας».

Διαβάστε ακόμη

«Φορολογικός σύμβουλος» η ΑΑΔΕ για υποψήφιους επενδυτές

Ιωάννης Μίχος: Οι 5 ευκαιρίες ανάπτυξης για την Epsilon Net – Τι είπε για το λογιστικό λάθος με τα stock options

Ο proedros, τα Τουρκοβούνια και… η ΕΟΚ, ο γαλάζιος εμφύλιος, τα σούπερ κέρδη της Hermes στην Αθήνα και η βίλα Μεταξά στο Σούνιο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts