ΥΓΕΙΑ

Προσωπικός γιατρός: 20% επιπλέον συμμετοχή για φάρμακα και εξετάσεις σε όσους δεν εγγραφούν στο σύστημα

  • Γιάννα Σουλάκη

προσωπικό γιατρό

Το σύστημα “κινήτρων” και “αντικινήτρων” που θεσπίζει η κυβέρνηση για την εγγραφή στον προσωπικό γιατρό, αλλά και η αποζημίωση των γιατρών, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ, προβλέπει προτεραιότητα στα ραντεβού με γιατρούς από την 1/1/23 και μετά σε όσους εγγραφούν στο σύστημα , αλλά και πρόσθετη επιβάρυνση κατά 10% από 1/10/22 στο ποσοστό συμμετοχής στα φάρμακα, εξετάσεις και νοσηλεία σε νοσοκομεία για όσους δεν εγγραφούν. Η “ποινή” διπλασιάζεται στο 20% από την 1/1/23.

Ο νέος νόμος ενθαρρύνει την εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό και την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών, αλλά περιλαμβάνει και «αντικίνητρα» για τη μη εγγραφή τους.

Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 01-01-2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό, από την 01-10-2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Από την 01-10-2022 πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Από την 01-01-2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του στην φαρμακευτική δαπάνη και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πολίτη, ανερχόμενα σε ποσοστό 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Επίσης στην υπουργική απόφαση αναφέρεται: για τον καθορισμό και την εξειδίκευση του συστήματος κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών από τον προσωπικό ιατρό συνιστάμενο στην χορήγηση από την 01-09-2023 προτεραιότητας στους τηρούντες τη διαδικασία των παραπομπών πολίτες, κατά την παραπομπή τους στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Τον καθορισμό και την εξειδίκευση του συστήματος συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών από τον προσωπικό ιατρό από την 01-09-2023 συνιστάμενο στην εξυπηρέτηση από τις μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας μόνο των έκτακτων περιστατικών.

«Εάν ο πολίτης δεν τηρεί το σύστημα των παραπομπών και δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό ιατρό, τότε συντρέχουν στο πρόσωπό του σωρευτικά οι συνέπειες «αντικίνητρα» των παραπάνω», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Related Posts