ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΡΑΕ: Θετικό σινιάλο για την παραχώρηση του 20% της Αριάδνη που θα κατασκευάσει το μεγάλο καλώδιο της Κρήτης

Οι ενστάσεις του ρυθμιστή, ο αποκλεισμός ηλεκτροπαραγωγών και το «φρένο» στο επιτρεπόμενο έσοδο

Toν δρόμο για την πώληση του 20% των μετοχών της Αριάδνη Ιnterconnection που θα κατασκευάσει το μεγάλο ηλεκτρικό καλώδιο Κρήτης -Αττικής συνολικού ύψους 1 δισ. ανοίγει υπό όρους και προϋποθέσεις η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Αναλυτικότερα, κατόπιν αξιολόγησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και της θυγατρικής της εταιρείας καθώς και του σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την είσοδο επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, η ΡΑΕ προβάλλει μία σειρά από παρατηρήσεις, προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια και να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία που επιδιώκει να επιταχύνει ο Διαχειριστής και να βγάλει στον αέρα μέχρι τα τέλη του έτους.

Για την Αριάδνη υπήρξε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από την κινεζική State Grid, που ελέγχει και το 24% του ΑΔΜΗΕ, το οποίο μάλιστα είχε εκφραστεί και σε υψηλό πολιτικό επίπεδο προ διετίας. Επιπλέον υπήρχαν πληροφορίες το προηγούμενο διάστημα για ενδιαφέρον και εγχώριων επενδυτών, το οποίο όμως δείχνει να περιορίζεται από τους όρους του διαγωνισμού.

Από την ΡΑΕ ξεκαθαρίζεται ότι ο ρόλος της Αριάδνη, οφείλει να περιοριστεί στην κατασκευή του πρότζεκτ καθώς η Αρχή δεν συναινεί στην εκχώρηση στην θυγατρική της ΑΔΜΗΕ της συντήρησης του έργου.

Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στον Διαχειριστή και οφείλει να ασκείται από τον ίδιο ώστε να διασφαλίζεται η αμερόληπτη πρόσβαση όλων των χρηστών στο σύστημα.

Σε άλλο σημείο των παρατηρήσεων αναφέρεται ότι είναι αναγκαία να υπάρξει «άρση κάθε αμφιβολίας περί της ταυτότητας του φορέα που έχει πράγματι αναλάβει τον σχεδιασμό του έργου (τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός υλοποίησης) για τη διαπίστωση ότι δεν παραχωρήθηκε εντέλει από την ΑΔΜΗΕ στην ΑΡΙΑΔΝΗ η συνολική αρμοδιότητα της ανάπτυξης και ότι η σχετική σύμβαση συνάδει με το πλέγμα κανόνων της ΡΑΕ». Για τους λόγους αυτούς απαιτούνται να γίνουν όλες οι αναγκαίες τροποποιήσεις-επικαιροποιήσεις της Σύμβασης Παραχώρησης ώστε να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση, ήτοι της επικαλούμενης ολοκλήρωσης αποκλειστικά από τον ίδιο του συνολικού σχεδιασμού του έργου.

Η ΡΑΕ, επισημαίνει επίσης ότι η σύσταση της εταιρείας και η λειτουργία της κυρίως μετά τη μετατροπή του έργου από Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI)  σε εθνικό έργο, αποτελεί ένα υβριδικό σχήμα που κατ’ εξαίρεση γίνεται αποδεκτό, προκειμένου να διασφαλισθεί η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σχετικά με την είσοδο νέων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Αριάδνη αναφέρεται ότι υπάρχει όρος περί αποκλεισμού προσώπων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που η ΡΑΕ  αναγνωρίζει ως ορθό κριτήριο για να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ.

Τονίζεται μάλιστα ότι καθώς η συμμόρφωση με τους όρους του «unbundling» είναι αναγκαία υποχρέωση, είναι απαραίτητο να διασφαλίσει ο Διαχειριστής τη δέσμευση του επιλεγέντος επενδυτή στην τήρηση του σχετικού όρου καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του στην Αριάδνη. Μάλιστα στις παρατηρήσεις του  ΑΔΜΗΕ αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής οφείλει να προνοήσει για τα απαραίτητα αποτρεπτικά μέτρα τυχόν μεταγενέστερης ενασχόλησης του νέου μετόχου της εταιρείας με την παραγωγή ή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Κατόπιν αυτών ζητά την επανυποβολή αναθεωρημένου σχεδίου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις παρατηρήσεις της ΡΑΕ γίνεται αναφορά και στον τρόπο υπολογισμού του επιτρεπόμενου εσόδου της Αριάδνη. Όπως επισημαίνεται, η κατανομή από τη ΡΑΕ συγκεκριμένου εσόδου για την Αριάδνη θα πρέπει να αποφευχθεί. Η ΡΑΕ βάσει του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου εγκρίνει το επιτρεπόμενο και απαιτούμενο έσοδο του Διαχειριστή λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους στοιχεία που το συνθέτουν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στην Αριάδνη (π.χ. ειδική περιουσιακή βάση, λειτουργικές δαπάνες). Συνεπώς η διατύπωση θα πρέπει να παραπέμπει  στο πλαίσιο έγκρισης του εσόδου του Διαχειριστή.

ΠΗΓΗ NEWMONEY