ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα μετατρέπεται το πρώην Costa Perla στην Ερμιόνη | Infinity το νέο όνομα, με ξενοδοχείο, κατοικίες και spa

Το γνωστό ξενοδοχείο της Ερμιόνης Costa Perla που χτίστηκε το 1973 και παραμένει κλειστό, με έγκριση των υπουργείων Τουρισμού και Ενέργειας και Περιβάλλοντος μετατρέπεται σε Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα (ΣΤΚ) με τον διακριτικό τίτλο «INFINITY», που θα αποτελείται από ξενοδοχείο κατηγορίας 5*, κέντρο αναζωογόνησης (spa), ως ειδική τουριστική υποδομή, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τα υποστηρικτικά αυτού έργα, καθώς και των περιβαλλοντικών όρων αυτού, σε έκταση εμβαδού 67.772,94 τ.μ., στην εκτός σχεδίου περιοχή “Κουβέρτα-Περλέ-Μπουρλότο”, Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας UTHERTON LTD.

Το ξενοδοχείο είχε κτιστεί με παραδοσιακό αρχιτεκτονικό ύφος, λειτούργησε για παραπάνω από 3 δεκαετίες, προσφέροντας ένα πολυτελές και καλαίσθητο κατάλυμα τριών αστέρων, με 193 δωμάτια και 362 κλίνες. Το μεγάλο πλεονέκτημα του ξενοδοχείου είναι η μοναδική του θέση, ανάμεσα σε αιωνόβια πεύκα της περιοχής, και συντροφιά με τους ήχους της θάλασσας.

Πιο αναλυτικά η έγκριση μετατροπής του υφιστάμενου τουριστικού καταλύματος «COSTA PERLA» σε Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα (ΣΤΚ) με τον διακριτικό τίτλο «INFINITY», στην εκτός
σχεδίου περιοχή “Κουβέρτα-Περλέ-Μπουρλότο”, Δήμου Ερμιονίδας, ΠΕ Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας UTHERTON LTD, έχει ως ακολούθως:
Α. Κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων
Α1. Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, το οποίο περιλαμβάνει:
1. Ξενοδοχείο κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 171 κλινών.
2. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, δυναμικότητας 100 κλινών.
3. Κέντρο αναζωογόνησης (SPA) 100 ατόμων ως ειδική τουριστική υποδομή.
Α2. Λοιπά βοηθητικά / υποστηρικτικά έργα:
1. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
2. Εσωτερικό οδικό δίκτυο.
3. Εσωτερικά δίκτυα υποδομών (δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης, δίκτυο
μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων κ.λπ.).
4. Έργα σύνδεσης με τα εξωτερικά δίκτυα υποδομών.
5. Κοινόχρηστοι χώροι, χώροι υποδοχής, εστίασης και αναψυχής.
6. Κολυμβητικές δεξαμενές.
7. Καφέ, εστιατόρια κ.λπ.
8. Γήπεδα αθλοπαιδιών.
9. Χώροι στάθμευσης οχημάτων.
10. Λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, υποσταθμός ΔΕΗ κ.λπ.).
Β. Επιτρεπόμενοι όροι δόμησης – Επιτρεπόμενο ποσοστό μεταβίβασης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης της συνολικής δομημένης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος 1. Τα παραπάνω έργα θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν σε δομήσιμη επιφάνειαεμβαδού 67.772,94 τ.μ., όπως απεικονίζεται στο από Μαΐου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500, το οποίο συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός Αλέξης Δ. Αναστασίου με την ένδειξη «Κρίνεται Κατάλληλο» από την ΕΥΠΑΤΕ του Υπ. Τουρισμού.
2. Για τη μετατροπή του υφιστάμενου ξενοδοχείου σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, εφαρμόζεται η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης β της παραγράφου 6α του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όπως ισχύει, δηλαδή για νομίμως υλοποιημένο ή προβλεπόμενο να υλοποιηθεί συντελεστή δόμησης έως 0,20 καταβάλλεται εισφορά ίση με το 5% της αντικειμενικής αξίας των κτισμάτων που αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15, η δε αντικειμενική αξία ορίζεται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση με συντελεστή δόμησης 20% είναι 0,20 x 67.772,94 =13.554,59τ.μ. ενώ η επιτρεπόμενη δόμηση με συντελεστή δόμησης 15% είναι 0,15 x 67.772,94 = 10.165,94τ.μ. Επομένως, το εμβαδόν των κατασκευών που αντιστοιχούν σε συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15 είναι 3.388,65 τ.μ. (13.554,59τ.μ. – 10.165,94 τ.μ.).
3. Προβλέπεται επιπλέον των ανωτέρω, επιφάνεια δόμησης, πέραν της επιτρεπόμενης πραγματοποιούμενης, που αντιστοιχεί σε 950,05 (εσωτερική κολυμβητική δεξαμενή) +2.158,70 (υπόσκαφα)= 3.108.75 τ.μ., κατ’ ισχύ: 3.1 της παρ. 9 των Ειδικών Διατάξεων (Ε), των Όρων Δόμησης (Γ), του άρθρου 173 του Κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας» π.δ./14.07.1999 (Δ ́ 580) Μέρος ΙΙ Κεφάλαιο Η ́, σύμφωνα με τον οποίο «9. Όταν δημιουργείται αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ή κλειστό κολυμβητήριο (πισίνα) ή χώρος γυμναστηρίου – σάουνα, σε υπόγειο χώρο, πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι όροι υγιεινής, αερισμού, φωτισμού, μόνωσης και πυρασφάλειας. Σε περίπτωση που κλειστό κολυμβητήριο (πισίνα) δημιουργείται σε χώρο πάνω από το έδαφος, ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου προσαυξάνεται αντίστοιχα», και 3.2 του άρθρ. 11, παρ. 6, σημείο κδ. και του άρθρου 12, παρ.4, σημείο στ. του ΝΟΚ ν. 4067/2012 (Α ́ 79) για όλες τις χρήσεις, πλην αυτής της κατοικίας, το 20% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων δεν προσμετράται στη δόμηση και στην κάλυψη, και το ποσοστό κάλυψης του υπόσκαφου κτιρίου δύναται να αυξάνεται, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 70%.
4. Τα συνολικά επιτρεπόμενα μεγέθη είναι:
4.1 Η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση είναι 20% Χ 67.772,94 τ.μ. = 13.554,59 τ.μ.
4.2 Η συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 20% Χ 67.772,94 τ.μ. = 13.554,59 τ.μ.
4.3 Επιφάνεια δόμησης, πέραν της επιτρεπόμενης πραγματοποιούμενης, που αντιστοιχεί σε 950,05 (εσωτερική κολυμβητική δεξαμενή) +2.158,70 (υπόσκαφα)=3.108.75 τ.μ.
4.4 Η συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση, συνυπολογίζοντας το σύνολο της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων και της εσωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής ανέρχεται σε 13.554,59 τ.μ. + 3.108.75 τ.μ. = 16.663,34 τ.μ.
4.5 Ο συνολικός επιτρεπόμενος όγκος είναι 5 Χ πραγματοποιούμενη δόμηση.
4.6 Οι συνολικοί επιτρεπόμενοι ημιυπαίθριοι είναι 20% Χ πραγματοποιούμενη δόμηση.
5. Το ποσοστό πώλησης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος υπολογίζεται σε ποσοστό έως 50% της συνολικής πραγματοποιούμενης δόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4002/2011,  που αντιστοιχεί σε 8.331,67τ.μ. = [(13.554,59τ.μ.+3.108,75τ.μ.) Χ 50%] = (16.663,34τ.μ. Χ 50%), καθώς για το υφιστάμενο κατάλυμα συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ.6η του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α ́ 180):
5.1 Κατεδαφίζεται για λόγους στατικής ασφάλειας, λόγω παλαιότητας και σαθρότητας των υφιστάμενων κτιρίων, πλέον του 90% του υφιστάμενου τουριστικού καταλύματος.
5.2 Το σύνολο των κατασκευών, βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης, εμπίπτει στην κατηγορία Α ́ του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), και καλύπτουν τις απαιτήσεις του Αναθεωρημένου Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).
5.3 Δεν έχει χορηγηθεί ποσό ενίσχυσης ή επιδότησης από την αναπτυξιακή νομοθεσία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών.
5.4 Η πρόταση αξιοποίησης αναβαθμίζει την ιδιοκτησία με την εκ βάθρων ανάπλαση και εξαρχής σχεδιασμό του συνόλου των γηπέδων.

Δ. Επιμέρους όροι οι οποίοι πρέπει να τηρηθούν από το φορέα του έργου
Μετά την έκδοση της Κοινής Απόφασης των Αρμοδίων Οργάνων του του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας:
1. Η οποιαδήποτε μεταβολή ή οποιαδήποτε αποδέσμευση του γηπέδου, το οποίο είναι δεσμευμένο στο σύνολό του για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, θα γίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Τουρισμού.
2. Η λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος θα γίνει κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α ́ 230), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Η άδεια λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύματος και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α ́ 230) και της κ.υ.α. 8592/17.05.17 (Β ́1750), όπως εκάστοτε ισχύουν.

The post Σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα μετατρέπεται το πρώην Costa Perla στην Ερμιόνη | Infinity το νέο όνομα, με ξενοδοχείο, κατοικίες και spa appeared first on ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr