ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στα δικαστήρια κρίθηκε η αποστολή της πάλης για τους μεσογειακούς

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε για την αποστολή της πάλης τους μεσογειακούς αγώνες, μετά την απόρριψη για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν εννέα αθλητές της πάλης.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε τόσο το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, όσο και την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που κατέθεσαν συνολικά εννέα αθλητές.
Η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει: «…Ασφαλώς, στην επιλογή του πρώτου των καθ’ ων [της Ομοσπονδίας], όπως άλλωστε συνομολογεί και το ίδιο, προσμέτρησε και η εμπλοκή των αιτούντων, που επίσης δεν την αρνούνται, στη ματαίωση των Πανελληνίων Αγώνων στο Κιλκίς, γεγονός απολύτως αναμενόμενο, διότι οι αιτούντες, επιδιώκοντας για τους δικούς τους λόγους τη μη διεξαγωγή των αγώνων που επρόκειτο να αποτελέσουν το μόνο αντικειμενικό και θεσμοθετημένο κατά τα ανωτέρω κριτήριο επιλογής των αθλητών για τους Μεσογειακούς Αγώνες, ουσιαστικά έθεσαν τον εαυτό τους εκτός της διαδικασίας αυτής. Πέραν τούτου, ωστόσο, η επιλογή των εν τέλει επιλεγέντων αθλητών δεν είναι αυθαίρετη αλλά ερείδεται, δεδομένης της ματαίωσης των ως άνω αγώνων του 2022, στη σειρά κατάταξης των αθλητών (τρεις πρώτοι) στους αμέσως προγενέστερους πανελλήνιους αγώνες του 2021, κριτήριο που άπαντες πληρούν, σε αντίθεση με τους αιτούντες, από τους οποίους το πληρούν μόνο οι δεύτερος, τέταρτος, έβδομος και όγδοος από αυτούς, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των καρτελών τους […]».

ΠΗΓΗ Sportsfeed.gr

Related Posts