ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στο ΦΕΚ ως στρατηγική επένδυση το “SARONIDA OLYMPOS GOLF”

Στο ΦΕΚ ως στρατηγική επένδυση του ν. 3894/2010 (Α’ 204) εντάχθηκε το “SARONIDA OLYMPOS GOLF” του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.».

Συγκεκριμένα, η Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων αποφάσισε τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «SARONIDA OLYMPOS GOLF» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» ως Στρατηγικής Επένδυσης κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3894/2010, σύμφωνα με τις παραδοχές, τους όρους, και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική γνωμοδότηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 29.12.2021 (ΑΠΣ 389), καθώς και με τις επιπρόσθετες προϋποθέσεις της κατασκευής εκ μέρους του επενδυτικού φορέα υπέρ και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή/και του Δήμου Σαρωνικού κτιριακών υποδομών Κέντρου Υγείας ή/και σχολικών μονάδων ή άλλης αναγκαίας κατά την κρίση του Δήμου Σαρωνικού
υποδομής στον εν λόγω Δήμο δομημένης επιφανείας έως 6.000 τ.μ. επί του γεωτεμαχίου της επένδυσης και της παραχώρησης στον ως άνω Δήμο επιφανείας έως 20 στρεμμάτων από το γεωτεμάχιο της επένδυσης για τη δημιουργία Κοιμητηρίου και με την επισήμανση, ότι η υλοποίηση των επιμέρους αιτημάτων του επενδυτή θα αξιολογηθεί και θα εξειδικευθεί περαιτέρω κατά το στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 840 εκατ. ευρώ, στην περιοχή της Σαρωνίδας Αττικής, από την οποία αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 800 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία της, ενώ κατά την κατασκευαστική περίοδο του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 1.200 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η επένδυση αφορά στην τουριστική αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή της Σαρωνίδας. Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος, με γήπεδο golf, ελικοδρόμιο, τουριστικό χωριό, τουριστικό λιμένα, καθώς και  εγκαταστάσεις παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. Πρόκειται για ένα νέο αναβαθμισμένο και εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν ολοκληρωμένης και πολυσύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, πλήρως ενσωματωμένης στο περιβάλλον, εναρμονισμένης στις αρχές της «πράσινης» λειτουργίας των επιχειρήσεων με σχεδόν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

Related Posts