ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens αναζητά διευθυντή Marketing!

Το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens αναζητά διευθυντή Marketing!

Σύμφωνα με την εταιρία ο διευθυντής Μάρκετινγκ αποτελεί μέρος της ομάδας ηγεσίας του ξενοδοχείου που συλλογικά λαμβάνουν βασικές στρατηγικές και επιχειρησιακές αποφάσεις για το Ξενοδοχείο ή το Θέρετρο. Ο διευθυντής επιβλέπει όλες τις εμπορικές δραστηριότητες με την υποστήριξη ομάδων, όπως το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, την εστίαση, τη διαχείριση εσόδων και τις δημόσιες σχέσεις.

Αυτός ο ηγετικός ρόλος επικεντρώνεται σε όλες τις δραστηριότητες Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και ανάπτυξης προϊόντων για να διασφαλίσει ότι οι στρατηγικές αποφέρουν μέγιστα έσοδα και κέρδη σε όλο το ξενοδοχείο.

Η θέση του DOM απαιτεί βαθιά γνώση των αρχών μάρκετινγκ και εμπειρία στις πωλήσεις. Το DOM πρέπει να είναι στρατηγικό, δημιουργικό και διορατικό με υψηλή εστίαση στη συνολική δημιουργία αξίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν όρεξη για εμπορικές ευκαιρίες ή συνεργασίες, καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, αποτελεσματική ηγεσία και ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης εσόδων και προϋπολογισμού.

Καθήκοντα

Στα καθήκοντα του DOM στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, περιλαμβάνονται τα εξής:

-Δημιουργήστε, καθοδηγήστε, προπονήστε, εκπαιδεύστε και αναπτύξτε μια ισχυρή ομάδα με την υποστήριξη του Διευθυντή Πωλήσεων
-Εξισορρόπηση των ειδικών αναγκών του προσωπικού Πωλήσεων και Μάρκετινγκ δημιουργώντας ένα θετικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.
-Χτίστε εμπιστοσύνη και εμπιστοσύνη με τους ενδιαφερόμενους: Ιδιοκτησία, Home Office, Η/Υ και ομάδα ξενοδοχείου
-Με τον Γενικό Διευθυντή, παρέχετε οδηγίες σχετικά με την τιμολόγηση, τη διαχείριση εσόδων, τη στρατηγική και τις τακτικές πωλήσεων
-Αναπτύξτε μια δυναμική και ανοιχτή διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ όλων των μερών για να διασφαλίσετε ότι όλες οι δραστηριότητες και επικεντρώνονται στην απόδοση των μέγιστων εσόδων και κερδών
-Συνεργαστείτε ενεργά με τον Γενικό Διευθυντή και την Επιτροπή Σχεδιασμού για την προώθηση πρωτοβουλιών για τη δημιουργία εσόδων. Συμμετέχετε σε όλες τις συναντήσεις προβλέψεων και διασφαλίστε αποτελεσματική επικοινωνία με όλα τα συστήματα υποστήριξης πωλήσεων.
-Μεγιστοποίηση εσόδων και κερδών
-Κατανοήστε τις διαφορετικές ανάγκες των τμημάτων της αγοράς και εφαρμόστε στρατηγικές/προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της δημιουργίας εσόδων και της κερδοφορίας.
-Ενεργήστε ως επικεφαλής στρατηγικής εσόδων και διανομής
-Εφαρμόστε ισχυρά logistics διαχείρισης εσόδων
-Προώθηση της λογοδοσίας διαχείρισης εσόδων
-Αναπτύξτε και εφαρμόστε το Ετήσιο Σχέδιο Μάρκετινγκ και καθοδηγήστε τη διαδικασία προϋπολογισμού για όλες τις λειτουργίες Πωλήσεων και Μάρκετινγκ
-Προσδιορίστε τις ευκαιρίες άμεσων πωλήσεων, διαφημίσεων και προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων που είναι απαραίτητες για την υπέρβαση των στόχων.
-Αναπτύξτε προγράμματα μάρκετινγκ σύμφωνα με την εικόνα και τη θέση της Four Seasons, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις οδηγίες της επωνυμίας.
-Σε συνεργασία με τον Διευθυντή Πωλήσεων, εντοπίστε τις πηγές επιχειρηματικής δραστηριότητας που είναι διαθέσιμες στο ξενοδοχείο και καθορίστε το μάρκετινγκ προτεραιότητας.
-Ελέγξτε και παρακολουθήστε ανταγωνιστικά ξενοδοχεία για να διασφαλίσετε ότι οι προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών διαθέτουν ιδιότητα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
-Μείνετε ενήμεροι για τις τάσεις της αγοράς και προβλέπετε για να ανταποκριθείτε όπως χρειάζεται.
-Ξεκινήστε και επιβλέψτε την εγκατάσταση όλων των διαδικασιών πωλήσεων και μάρκετινγκ και βεβαιωθείτε ότι το ξενοδοχείο συμμορφώνεται με όλα τα ελάχιστα λειτουργικά πρότυπα πωλήσεων και μάρκετινγκ της Four Seasons.
– Διαχειριστείτε την παρουσία και το περιεχόμενο του ξενοδοχείου σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας, τόσο σε πλατφόρμες επωνυμίας όσο και σε πλατφόρμες τρίτων.
-Διαχειριστείτε SEO, PPC, άμεσο μάρκετινγκ και άλλους διαφημιστικούς προϋπολογισμούς και ευκαιρίες.
-Ανάπτυξη της Στρατηγικής Δημοσίων Σχέσεων και επίβλεψη των ενημερώσεων και της εκτέλεσης σε συνδυασμό με την PRD ή πρακτορείο ή εταιρική υποστήριξη δημοσίων σχέσεων.
-Δημιουργήστε στρατηγική για τα Social Media και κανάλια διανομής με τον PR Director.
-Αναπτύξτε τον προϋπολογισμό διαφήμισης και επιχειρηματικής προώθησης σε συνδυασμό με το Ετήσιο Σχέδιο Μάρκετινγκ και τα Ελάχιστα Πρότυπα Λειτουργίας.

Προσόντα

Σύμφωνα με την εταιρία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν/είναι:

– Πτυχίο με προτιμώμενο αντικείμενο το Μάρκετινγκ ή την ξενοδοχειακή βιομηχανία.
– Σημαντική, σχετική εμπειρία
– Τρία έως πέντε χρόνια προηγούμενη απασχόληση σε σχετική θέση
– Εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης πόρων και προϋπολογισμού
– Ισχυρή συνολική επιχειρηματική προοπτική
– Συνδυασμό στρατηγικής σκέψης και ισχυρής τακτικής εκτέλεσης.
– Αποτελεσματικός ηγέτης μιας ομάδας

Υπενθυμίζεται ότι η Four Seasons κατατάσσεται στις 100 καλύτερες εταιρείες για εργασία του περιοδικού FORTUNE από το 1998 και ως κορυφαίος χειριστής πολυτελών ξενοδοχείων παγκοσμίως, η Four Seasons Hotels and Resorts διαχειρίζεται 114 ακίνητα σε 47 χώρες.  Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

Related Posts