ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το online gaming στην πρώτη θέση επιλογής των Ελλήνων gamers

Σημαντική διείσδυση στον ελληνικό πληθυσμό έχει αποκτήσει, πλέον, το gaming, με τους Έλληνες να αφιερώνουν – κυρίως – στα online παιχνίδια σημαντικό χρόνο της ημέρας τους. Σήμερα, 1 στους 2 Έλληνες αφιερώνει στο online gaming 2 ώρες την ημέρα, ενώ δεν είναι μικρό και το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι καθημερινά παίζουν 2-5 ώρες (36%).

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα σχετική με το Gaming στην Ελλάδα, που διεξήγαγε η devolo Greece, το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων στην έρευνα, σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ασχολούνται με το gaming, αφορά την προσωπική ευχαρίστηση, δηλαδή οι Έλληνες το επιλέγουν ως ένα μέσο ψυχαγωγίας σε ποσοστό 62%. Υπάρχει, ωστόσο, και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 28%, οι οποίοι συμπλήρωσαν πως το gaming αποτελεί μία ενασχόληση για την εξάσκηση του μυαλού και τους.

Ενώ πολλοί θεωρούν πως πολλά παιχνίδια εθίζουν τους gamers και θέτουν τον εγκέφαλο σε κατάσταση αναστολής, υπάρχουν αρκετά παιχνίδια, τα οποία είναι διαμορφωμένα και βασίζονται στην συνεχή εξάσκηση της μνήμης. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, κοντά στο 2%, χρησιμοποιεί το gaming ως μέσο για να βγάζουν χρήματα.

Στην πρώτη θέση το gaming

Όπως αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα της έρευνας, παρά την πολύ μικρή απόκλιση που έχει το offline gaming, αυτό που επικρατεί στις επιλογές των Ελλήνων, είναι το online gaming, σε ποσοστό 56%. Οι gamers, επιλέγουν live παιχνίδια, τα οποία απαιτούν μία καλή σύνδεση στο Internet.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον αποτέλεσμα, που προκύπτει από την έρευνα, είναι τα σχεδόν όμοια ποσοστά που κατέγραψαν τα μέσα, τα οποία χρησιμοποιούν οι gamers για την αγαπημένη τους ασχολία. Η κονσόλα και το desktop, κυριαρχούν στις επιλογές των gamers, με τα ποσοστά να είναι στο 42% και 41% αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 17% φαίνεται να καταλαμβάνει το gaming σε smartphone και laptop.

Προβλήματα στη σύνδεση

Ένα βασικό κομμάτι της έρευνας, αφορούσε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι gamers στην καθημερινότητά τους και δυσχεραίνουν την πλήρη απόλαυση και εμπειρία παιχνιδιού. Ο λόγος γίνεται για την σύνδεση στο Internet.

Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω αποτελέσματα, οι περισσότεροι gamers επιλέγουν το online gaming, του οποίου βασική προϋπόθεση είναι η σύνδεση στο Internet. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσαν πως αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση προβλήματα σύνδεσης στο Internet (σε ένα ποσοστό 30%) με τα βασικά τους προβλήματα να αποτελούν το αργό δίκτυο σύνδεσης που κάνει διακοπές, αλλά και το ασθενές σήμα WiFi να αποτελεί, επίσης, μεγάλο εμπόδιο με ποσοστά 46% και 44% αντίστοιχα.

Η καλή σύνδεση στο Internet, εξάλλου, είναι και αυτή που θεωρεί πάνω από το 50% των ερωτηθέντων ως πιο σημαντική για το gaming, τοποθετώντας στη δεύτερη θέση τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας με ποσοστό 32%, ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα, που δείχνει τη σημασία μίας καλής σύνδεσης για την μέγιστη απόδοση των παιχνιδιών και τη μέγιστη διασκέδαση των gamers.

The post Το online gaming στην πρώτη θέση επιλογής των Ελλήνων gamers first appeared on Times News.

ΠΗΓΗ TIMESNEWS

Related Posts