ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τράπεζα Ελλάδος: Στο 90 και 92% του 2019, οι αφίξεις και οι εισπράξεις του Μαϊου 2022 | Πρόσκαιρη η αύξηση της ΜΚΔ; | ΠΙΝΑΚΑΣ

Στο 92% του Μαϊου 2019 ανήλθαν τον φετινό Μάϊο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, ενώ ο αφίξεις ήταν στο 90%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου Πληρωμών που έδωσε στην δημοσιότητα η Τράπεζα Ελλάδος. Το μέγεθος των εισπράξεων, καταδεικνύει μια πολύ μεγάλη επιβράδυνση της αύξησης της μέσης κατά κεφαλής δαπάνης των τουριστών, δημιουργώντας προβληματισμό για το αν η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην ΜΚΔ είναι συγκυριακή, όπως υποστηρίζουν αρκετοί παράγοντες του Τουρισμού.

Πιο αναλυτικά, τον Μάιο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 646,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μάιο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 2,0 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 49,2% σε τρέχουσες τιμές (8,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 59,9% σε τρέχουσες τιμές (32,5% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 43,2% σε τρέχουσες τιμές (22,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 46,2% σε τρέχουσες τιμές (35,9% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως και των άλλων επιμέρους ισοζυγίων. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 672,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 536,4% σε σχέση με το 2021, αντιπροσωπεύοντας το 92,4% και το 90,3% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών αυξήθηκε λόγω της βελτίωσης του πλεονάσματος του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών.

Συγκεκριμένα οι εισπράξεις τον εφετινό Μάϊο ανήλθαν στα 1,41 δισ. €, έναντι 1,6 δισ. € τον Μάϊο του 2019. Στο δε 5μηνο οι ειπράξεις φέτος ανήλθαν σε 2,5 δισ. €, έναντι 2,88 δισ. το 2019 και 2,52 δισ. το 2018.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ)
(προσωρινά στοιχεία)
Ιανουάριος-ΜάιοςΜάιος
202020212022202020212022
Ι.ΒΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 –  I.Β.2)1.861,31.383,43.452,6331,1348,31.603,1
I.B.1Εισπράξεις 8.666,68.873,814.128,91.466,12.075,64.083,5
Ταξιδιωτικό650,7387,22.508,743,6222,21.414,2
Μεταφορές6.244,36.362,59.228,61.107,01.438,42.154,9
Λοιπές υπηρεσίες1.771,62.124,12.391,6315,5415,0514,3
I.B.2Πληρωμές 6.805,37.490,410.676,31.135,11.727,32.480,4
Ταξιδιωτικό432,9224,1732,931,677,6220,7
Μεταφορές4.365,44.945,57.480,4710,31.160,61.739,2
Λοιπές υπηρεσίες2.007,02.320,72.463,0393,2489,1520,5
Ιανουάριος-ΜάιοςΜάιος
201720182019201720182019
IΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  )-4.472,4-4.693,0-4.817,2-751,337,5300,6
Ι.ΒΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 –  I.Β.2)3.446,03.383,83.956,71.383,51.730,41.818,4
I.B.1Εισπράξεις 9.761,310.505,211.474,72.701,83.229,73.402,5
Ταξιδιωτικό2.069,62.524,82.888,71.095,11.468,31.605,1
Μεταφορές5.897,36.207,96.757,21.232,71.374,71.452,4
Λοιπές υπηρεσίες1.794,31.772,61.828,7374,0386,7345,0
I.B.2Πληρωμές 6.315,27.121,47.518,01.318,31.499,31.584,1
Ταξιδιωτικό794,5926,51.162,6173,7206,0244,0
Μεταφορές3.832,04.315,04.398,3798,9903,4953,1
Λοιπές υπηρεσίες1.688,71.879,81.957,1345,7389,9387,1

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, λόγω της αύξησης των πληρωμών στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

Στο 5μηνο …

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε σημαντική αύξηση κατά 4,1 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 10,1 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 35,2% σε τρέχουσες τιμές (3,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 48,2% σε τρέχουσες τιμές (23,0% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 26,9% και 33,8% αντίστοιχα (10,9% και 24,9% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, καθώς και των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 552,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 547,9% σε σχέση με το 2021, αντιπροσωπεύοντας το 81,7% και το 87,8% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση κατά 23,4%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, ενώ και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Μάιο του 2022, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε κατά 51 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μάιο του 2021 και διαμορφώθηκε στα 151,6 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισεκ. ευρώ, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Μάιο του 2022, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε 1,9 δισεκ. ευρώ, από 1,2 δισεκ. ευρώ το Μάιο του 2021. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, το έλλειμμα στο συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 3,4 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 9,1 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Μάιο του 2022, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 35,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 445,5 εκατ. ευρώ χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση κατά 2,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 728,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, εξαιτίας της υποχώρησης κατά 724,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και της μείωσης κατά 386,9 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 652,0 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά την αύξηση κατά 1,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 652,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση κατά 377,5 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 275,3 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 3,5 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 7,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 3,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην πτώση κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 2,3 δισεκ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 5,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων, αντισταθμίστηκε δε εν μέρει από τη μείωση κατά 2,0 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Μαΐου του 2022, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 10,8 δισεκ. ευρώ, έναντι 8,7 δισεκ. ευρώ στο τέλος Μαΐου του 2021.

Τον Μάϊο 2019

Το Μάιο του 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 301 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 263 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2018, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, καθώς επίσης και των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων.

Το ισοζύγιο αγαθών εμφάνισε έλλειμμα κατά 756 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Μαΐου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στην επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των εξαγωγών, η οποία είναι αποτέλεσμα της μείωσης της αξίας των εξαγωγών καυσίμων, και αφετέρου στην επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των εισαγωγών. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 3,7% (4,1% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν με ρυθμό 9,3% (9,2% σε σταθερές τιμές). Οι εισαγωγές αγαθών επιταχύνθηκαν σημαντικά, καταγράφοντας αύξηση κατά 19,6% και 17,3% σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές, αντίστοιχα.

Η βελτίωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών ήταν περιορισμένη, καθώς η άνοδος των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των καθαρών πληρωμών για λοιπές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 9,3%, παρά τη μείωση των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 2,6%. Επίσης, η βελτίωση του ισοζυγίου μεταφορών οφείλεται κυρίως στη μείωση του ελλείμματος των λοιπών (εκτός των θαλάσσιων) μεταφορών.

Η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται πρωτίστως στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και, δευτερευόντως, στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, που περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής. Τέλος, η σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται στη μεταφορά από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο των αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του (ANFA/SΜP) και στην επιστροφή του περιθωρίου επιτοκίου.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 4,8 δισεκ. ευρώ, κατά 124 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού ανόδου των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση των εισαγωγών. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο 3,7% σε τρέχουσες τιμές (1,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,8% τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές. Οι εξαγωγές καυσίμων παρουσιάζουν πτωτική τάση παρά την αύξηση των αντίστοιχων εισαγωγών, με αποτέλεσμα τη σημαντική διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,5% σε τρέχουσες τιμές (6,3% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών διευρύνθηκε. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 8,8%. Παράλληλα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 14,4%, αν και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών παρουσίασαν μικρή πτώση κατά 0,9%.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

Related Posts