ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: «Σήκωσαν» κεφάλαια €3 δισ. από τις αγορές – Οι 4+2 εκδόσεις το 2023 και τα επόμενα σχέδια

Κεφάλαια, ύψους περίπου τριών δισ. ευρώ, έχουν αντλήσει μέσα από εκδόσεις ομολόγων από τις αρχές του 2023 οι τράπεζες, με τον σχεδιασμό για νέα έξοδο στις διεθνείς αγορές να διευκολύνεται, μεταξύ άλλων, και από την επιστροφή της Ελλάδας στο «κλαμπ» των χωρών με επενδυτική βαθμίδα.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), όλες οι τράπεζες έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL) έως και το τέλος του 2025. Ως αποτέλεσμα, έχουν προβεί τα τελευταία έτη σε εκδόσεις πρόσθετων κεφαλαιακών µέσων της Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 -ΑΤ1), κεφαλαίων κατηγορίας 2 (Tier 2) και χρεογράφων χωρίς εξασφαλίσεις (senior unsecured bonds), τα οποία αποτελούν, ταυτόχρονα, μία συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης.

«Στο πλαίσιο αυτό, το α΄ εξάμηνο του 2023, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων δύο ετών και παρά τη σημαντική αύξηση των αποδόσεων, τα ελληνικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα προχώρησαν σε εκδόσεις ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ονομαστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ (+500 εκατ. ευρώ το νεο ομόλογο της Eurobank), καθώς και σε εκδόσεις ομολόγων χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας,  ονομαστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ (+500 εκατ. ευρώ της έκδοσης Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας)», σημειώνει χαρακτηριστικά στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και συνεχίζει: «Η έκδοση μη καλυμμένου χρέους αναμένεται να συνεχιστεί
και τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο λόγω των απαιτήσεων του MREL, αλλά και ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, δεδομένης της σταδιακής μείωσης της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα, με την αποπληρωμή του δανεισμού μέσω των πράξεων TLTRO III».

Προς επίρρωση, μόλις χθες, Τρίτη, η Eurobank ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,875%. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να πετυχαίνει ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη των στόχων MREL. Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου ο σχετικός δείκτης της τράπεζας σε ενοποιημένη βάση ανερχόταν σε 23,69% του σταθμισμένου ενεργητικού, υψηλότερα από τους ενδιάμεσους μη δεσμευτικούς στόχους MREL του 20,55% και του 23,19%, οι οποίοι είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2024 αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση της Eurobank σε διάστημα εννέα μηνών, καθώς είχε προηγηθεί η έκδοση ενός ομολόγου, επίσης, senior preferred, αξίας 500 εκατ. ευρώ που λήγει τον Ιανουάριο του
2029 με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική αξία τον Ιανουάριο του 2028, προσφέροντας ετήσιο τοκομερίδιο 7%. Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, ο σχεδιασμός προβλέπει την έξοδο στις αγορές το 2024, με μία έκδοση Tier II.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα, το υπόλοιπο του κεφαλαίου στο πλαίσιο του προγράμματος αναχρηματοδότησης  TLTRO III της EKT διαμορφώθηκε σε 3,7 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2023 έναντι 8,9 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022. 

Τράπεζα Πειραιώς

Τη βεβαιότητα πως για τους επόμενους 12 μήνες ο δείκτης MREL θα παραμείνει υψηλότερος από τα ελάχιστα απαιτούμενα εποπτικά επίπεδα εκφράζει από την πλευρά της, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Η τράπεζα στις 13 Ιουλίου 2023 προχώρησε σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred), ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, λήξης Ιουλίου 2028, με επιτόκιο 7,25%, πληρωτέο σε ετήσια βάση, το οποίο αναπροσαρμόζεται μετά την πάροδο τεσσάρων ετών βάσει του ισχύοντος επιτοκίου mid swap πλέον 3,692%, ενώ είναι εξαγοράσιμο ολικώς την 13η Ιουλίου 2027 στην τιμή 100 της ονομαστικής αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη επιτύχει τον στόχο – 21,8% – που της έχει τεθεί ως ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για τον Ιανουάριο του 2024, γεγονός που της παρέχει μια πολύ καλή τοποθέτηση απέναντι στις απαιτήσεις και τους στόχους για το τέλος του 2025. Στα σχέδια της διοίκησης, πάντως, είναι η έκδοση – το α’ εξάμηνο του 2024 – ενός ομολόγου Tier II, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει τα ομόλογα που λήγουν τον Ιούνιο.

Το υπόλοιπο χρηματοδότησης TLTRO του Ομίλου παραμένει στα 5,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα δύο δισ. ευρώ λήγουν τον Δεκέμβριο 2023 και τα υπόλοιπα το 2024.

Εθνική Τράπεζα

Στην έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Subordinated Tier II), ύψους 500 εκατ. ευρώ προχώρησε στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου η Εθνική Τράπεζα. Η απόδοση ήταν 8% και η διάρκειά του 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη. Μετά την επιτυχή έκδοση του Tier II ο δείκτης MREL του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 24,5%, υπερβαίνοντας την ελάχιστη απαίτηση MREL του Ιανουαρίου του 2024, ύψους 22,7%, κατά περίπου 180 μ.β.. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της ΕΤΕ τόνισε πως δεν υπάρχει ανάγκη για κάποια έκδοση στο άμεσο μέλλον, ούτε προοπτική για AT1, με τις όποιες κινήσεις να τοποθετούνται το α’ τρίμηνο του 2024.

Ως προς τη χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα (TLTRO ΙΙΙ), αυτή διατηρήθηκε σε 1,85 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2023.

Alpha Bank

Σε 24,43% διαμορφώθηκε ο δείκτης MREL της Alpha Bank στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, πολύ πάνω, δηλαδή, από τον στόχο, τόσο για το σύνολο του τρέχοντος έτους (19,94%), όσο και για το 2024 (22,39%). «Το περασμένο καλοκαίρι προχωρήσαμε σε μία έκδοση senior ομολόγου 500 εκατ. ευρώ και προηγουμένως σε ένα ΑΤ1 400 εκατ. ευρώ. Έχουμε καλά ‘μαξιλάρια’ και άρα, χρόνο να εξετάσουμε τις επιλογές μας», ανέφερε η διοίκηση, προσθέτοντας πως μέχρι το 2026 απομένουν 900 εκατ. ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν με μία – δύο εκδόσεις τον χρόνο. Την ίδια στιγμή, η συνολική χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος TLTRO III στις 30.9.2023 ανήλθε σε € 5 δισ. μετά τις αποπληρωμές συνολικού ποσού € 8 δισ. που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο 6μηνο του 2023.

Διαβάστε ακόμη

Προϋπολογισμός: 2,7 δισ. για μέτρα στήριξης στα νοικοκυριά το 2024

Νίκος Μανιάτης (IBM): Στρατηγική ανάπτυξης στους τομείς Hybrid Cloud και AI – Τα έσοδα στην Ελλάδα

Fraport Greece: Θα αγγίξει τα 34 εκατ. η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια – Οι προκλήσεις για το 2024

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts