ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ: Τι συµβαίνει µε την έλλειψη εργαζόμενων στον Τουρισµό

  • Λούλα Μεταξά και Φανή Μελέτη, µιλούν για το µείζον αυτό θέµα, εξηγούν τι ακριβώς συµβαίνει και προτείνουν λύσεις

Με το µείζον θέµα της έλλειψης εργαζοµένων στον Τουρισµό, αποφάσισε να ασχοληθεί το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, στο τεύχος Ιουλίου, καθώς έχει δηµιουργήσει πλήθος παρεπόµενων προβληµάτων, που δηµιουργούν δυσκολίες στην «καθηµερινότητα» της τουριστικής Οικονοµίας.

Το πρόβληµα, που αφορά τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή επικράτεια, έχει σηµαντικές επιπτώσεις, που αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία για µια Οικονοµία, όπως η ελληνική, που βασίζεται στον Τουρισµό.

Tο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, προκειµένου να φωτίσει όλες τις πλευρές του σοβαρού αυτού θέµατος, µίλησε µε τις επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναµικού, δύο µεγάλων οµίλων που δραστηριοποιούνται στον Τουρισµό, σε διαφορετικούς τοµείς:

  • Λούλα Μεταξά, METAXA HOSPITALITY GROUP
  • Φάνη Μελέτη, Goldair Handling

Και οι δύο κυρίες τονίζουν ότι οι σοβαρές εταιρίες του χώρου έχουν προχωρήσει σε σειρά ενεργειών για να προσελκύσουν εργαζόµενους, επενδύοντας στον Άνθρωπο, καθώς η εύρεση προσωπικού µε εξειδικευµένες γνώσεις και ταλέντο, παραµένει κορυφαία πρόκληση, την οποία αντιµετωπίζει ο κλάδος της φιλοξενίας εδώ και χρόνια.

Μάλιστα, αρκετές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε ενέργειες εξεύρεσης κατοικιών, µε ενοικιάσεις, ακόµα και µε ανέγερση καταλυµάτων.

Σηµαντική επισήµανση αποτελεί το γεγονός ότι τα επιδόµατα που δόθηκαν από το κράτος, λόγω της πανδηµίας, φαίνεται να “επέτρεψαν” σε αρκετούς εργαζόµενους, να παύσουν να αναζητούν εργασία.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση µε την Φανή Μελέτη και την Λούλα Μεταξά, «φωτίζει» το θέµα της έλλειψης εργαζόµενων, το οποίο επειδή δεν θα είναι κάτι πρόσκαιρο, αλλά ήρθε για να µείνει, είναι πολύ χρήσιµη, για όσους λαµβάνουν αποφάσεις.

Φτάνει να την µελετήσουν…

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

Related Posts