ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Trust: Διανομή μερίσματος 0,4836 ευρώ ανά μετοχή

Περαιτέρω, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση και για την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος, την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και την ημερομηνία καταβολής, καθώς και για τη σχετική διαδικασία

Τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,4836 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ στις 30.12.2021.

Το ανωτέρω ποσό θα προσαυξηθεί με βάση τον αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών μέχρι την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος, οπότε θα διαμορφωθεί το τελικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4646/2019 και ισχύουν, το δε καθαρό ποσό ανά μετοχή που θα λάβουν οι μέτοχοι θα προσδιοριστεί σε νεότερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας (κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου, τηλ. 210-6289200).

Διαβάστε ακόμα:

Το εφοπλιστικό κάλεσμα του ζεύγους Κούστα (pics)

Θωμάς Βαρβιτσιώτης, Γιάννης Ολύμπιος (V&O Group): Μια «οικογενειακή» επιχείρηση με τη νοοτροπία πολυεθνικής

Ταμειακές μηχανές: Μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία για την απόσυρσή τους

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts