ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AVE: Υπεγράφη η σύμβαση διάσπασης με απόσπαση κλάδου για τα ψυχαγωγικά πάρκα

Η σύμβαση αφορά τα πάρκα Allou Fun Park και Kidom

Η AVE Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2021 υπέγραψε σχέδιο σύμβασης διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ, και συγκεκριμένα των ψυχαγωγικών πάρκων «ALLOU FUN PARK» και «KIDOM», με τη Funtastic Land Μονοπρόσωπη Α.Ε., δια απορρόφησης από την τελευταία.

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης κλάδου, θα εκδοθούν από τη Funtastic Land -ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του κλάδου σε αυτήν- οι νέοι τίτλοι μετοχών και θα παραδοθούν στην AVE.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AVE A.E.» (εφεξής η «Διασπώμενη» ή η «Εταιρεία») ενημερώνει με την παρούσα ότι υπέγραψε την 15η Φεβρουαρίου 2021 με την εταιρεία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία δεν συνιστά εταιρεία του Ομίλου της Διασπώμενης (εφεξής η «Επωφελούμενη»), Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ και, συγκεκριμένα, των ψυχαγωγικών πάρκων «ALLOU FUN PARK» και «KIDOM», που λειτουργούν στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, δια απορρόφησης από την Επωφελούμενη. Ακολούθως, το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης υπεβλήθη από εκάστη συμβαλλόμενη εταιρεία στις, κατ’ άρθρον 60 παρ. 1 του ν. 4601/2019, διατυπώσεις δημοσιότητας.

Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 63 του ν. 4601/2019, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ώστε να τεθούν υπόψη των μετόχων ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει την απόσχιση κλάδου.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου της Εταιρείας τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων, σύμφωνα με τον νόμο, εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της Επωφελούμενης, καθώς και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της απόσχισης κλάδου ολοκληρώνεται και επέρχονται τα εκ του νόμου αποτελέσματα κατά τον χρόνο καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης για τη Σύμβαση Διασπάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 παρ. 2 και 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης κλάδου, θα εκδοθούν από την Επωφελούμενη, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του κλάδου σε αυτή, οι νέοι τίτλοι μετοχών και θα παραδοθούν στη Διασπώμενη.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε ακόμη

Mega deal στη ναυτιλία: Το 45% της GasLog του Πήτερ Λιβανού απέκτησε η ΒlackRock

Ελλάκτωρ: Από την Εύβοια ξεκινά η μεγάλη συμφωνία με την πορτογαλική EDPR

Η κινεζική start-up που ετοιμάζεται να μπει στη Wall Street

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts