ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έγκριση για την εκταμίευση των 3,56 δισ. ευρώ, επιδοτήσεων και δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης, έδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που αναμένεται να συμβεί στις αρχές του 2023 και αφού μεσολαβήσουν μία σειρά από επικυρώσεις διαδικαστικού περισσότερου χαρακτήρα.

Σε σχετικές δηλώσεις της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η χώρα έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο στην εφαρμογή του εθνικού της σχεδίου ανάκαμψης».

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από τη εκπλήρωση 28 συνολικά ορόσημων, που είχαν τεθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από το πλαίσιο που διέπει το Ταμείο.

Σημειώνεται ότι μαζί με τη 2η δόση το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί φτάνει στα 11,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 37% των κονδυλίων που έχει αντιστοιχεί για την Ελλάδα από Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές από τις Βρυξέλλες η Ελλάδα εκπλήρωσε πιο νωρίς το ορόσημο των δανείων, που έπρεπε έως το τέλος του έτους να συμβασιοποιηθούν και τα οποία αντιπροσώπευαν ποσό δανείων ύψους 586,4 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, επισήμως, οι συμβάσεις ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους επενδυτές επισήμως ξεπερνούν τα 629 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με πηγές από την ελληνική πρωτεύουσα το ποσό ανέρχεται κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα είναι μία από τις τέσσερις χώρες που έχουν υποβάλλει αίτημα για δεύτερη δόση, αλλά και η 2η χώρα για την οποία προωθείται η σχετική έγκριση. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης.

Τα 25 ορόσημα για τις επιδοτήσεις αφορούν στο 1ο εξάμηνο του 2022 και θα πρέπει μέσα στον επόμενο χρόνο να γίνει αίτημα 3ης δόσης για τα επιτεύγματα του 2ου εξαμήνου. Στο πεδίο των δανείων τα τρία ορόσημα καλύπτουν όλη την περίοδο έως και το τέλος του έτους.

Η διαδικασία προβλέπει πως μετά την πρώτη θετική αξιολόγηση από EFC και μετά από μία σειρά από διαδικασίες, η τελική έγκριση να γίνει τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα πάντα με τον σχεδιασμό, η εκταμίευση θα γίνει μέσα στο 2023.

Σημειώνεται ακόμα ότι από τα 3,56 δισ. ευρώ της δόσεις, τα 1,72 δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις και τα 1,85 δισ. ευρώ είναι δάνεια. Το αίτημα πληρωμής το υπέβαλε η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο.

Η Ελλάδα, όπως προβλέπεται στον σχετικό σχεδιασμό μπορεί να λάβει έως και το 2026 το ποσό των 17,43 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,73 δισ. ευρώ σε δάνεια. Το πρώτο αίτημα της Ελλάδας για πληρωμή αξιολογήθηκε θετικά από την Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου 2022, και η πρώτη δόση ύψους 3,56 ευρώ διατέθηκε στις 8 Απριλίου 2022.

Σημειώνεται δε, ότι ανάμεσα στα ορόσημα αυτής της δόσης είναι και το πρόγραμμα για το ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η διασύνδεση των τερματικών πληρωμών με τη φορολογική διοίκηση, η παροχή κινήτρων για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, και οι επιδοτήσεις για επενδύσεις στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της γεωργίας.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας για ποσό ύψους 3,6 δισ. ευρώ —1,7 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,9 δισ. ευρώ σε δάνεια— στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του βασικού εργαλείου του NextGenerationEU.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα πληρωμής βάσει της επίτευξης των 28 οροσήμων και στόχων που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για τη δεύτερη δόση. Καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να καταστεί κατάλληλη για υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περιλαμβάνουν επίσης την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού τομέα για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, το άνοιγμα της αγοράς των δημόσιων λεωφορειακών συγκοινωνιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την προώθηση ενός οικολογικότερου στόλου λεωφορείων. ‘Αλλες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τη διασύνδεση των τερματικών πληρωμών με τη φορολογική διοίκηση, την παροχή κινήτρων για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και των εξαγωγών των μικρών επιχειρήσεων, την ενίσχυση της εποπτείας των κεφαλαιαγορών, τη δημιουργία νέων ευκαιριών χρηματοδότησης για έρευνα και την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της γεωργίας.

Μαζί με το αίτημά τους, οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν λεπτομερή και πλήρη στοιχεία που καταδεικνύουν την εκπλήρωση των 28 οροσήμων και στόχων. Όπως απαιτείται από τον κανονισμό ΜΑΑ, η Ελλάδα επιβεβαίωσε επίσης ότι τα μέτρα που σχετίζονται με ορόσημα και στόχους που είχαν εκπληρωθεί ικανοποιητικά στο παρελθόν δεν έχουν αναιρεθεί. Η Επιτροπή αξιολόγησε ενδελεχώς τις πληροφορίες αυτές προτού παρουσιάσει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της ως προς το αίτημα πληρωμής.

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα υποστηριχθεί με 17,4 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια, εκ των οποίων 4 δισ. ευρώ εκταμιεύθηκαν στην Ελλάδα ως προχρηματοδότηση στις 9 Αυγούστου 2021. Ένα πρώτο αίτημα της Ελλάδας για πληρωμή αξιολογήθηκε θετικά από την Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου 2022, και συνακόλουθα εκταμιεύτηκαν 3,6 δισ. ευρώ στις 8 Απριλίου 2022.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του ΜΑΑ βασίζονται στις επιδόσεις και εξαρτώνται από την υλοποίηση από τα κράτη μέλη των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στα οικεία σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Την θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δεύτερο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Τα επόμενα στάδια

Η Επιτροπή έχει πλέον αποστείλει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της σχετικά με την εκπλήρωση, από την Ελλάδα, των οροσήμων και στόχων που απαιτούνται για την εν λόγω πληρωμή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), ζητώντας τη γνώμη της. Η γνώμη της ΟΔΕ, η οποία πρόκειται να εκδοθεί το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της Επιτροπής. Μετά τη γνωμοδότηση της ΟΔΕ, η Επιτροπή θα εκδώσει τελική απόφαση σχετικά με την εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης, μέσω επιτροπής επιτροπολογίας. Η εκταμίευση προς την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της έκδοσης της απόφασης από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει περαιτέρω αιτήματα πληρωμής από την Ελλάδα βάσει της εκπλήρωσης των οροσήμων και στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου και αντικατοπτρίζουν την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.

Τα ποσά που εκταμιεύονται στα κράτη μέλη δημοσιεύονται στον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, ο οποίος δείχνει την πρόοδο της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας».

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Εξαιρετικά νέα για την Ελλάδα σήμερα»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Εξαιρετικά νέα για την Ελλάδα σήμερα. Η χώρα έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο στην εφαρμογή του εθνικού της σχεδίου ανάκαμψης ώστε να λάβει δεύτερη πληρωμή στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Μόλις δοθεί το πράσινο φως από τα κράτη μέλη, η Ελλάδα θα λάβει 3,6 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα προωθεί φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι σιδηροδρομικές υποδομές, οι δημόσιες μεταφορές και η ψηφιοποίηση των ΜΜΕ. Η Ελλάδα ενθαρρύνει επίσης νέες επενδύσεις στον τουρισμό, τη μεταποίηση και τη γεωργία. Είναι σημαντικό το ότι έχει επίσης εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Ελλάδα! Η πορεία προς την ανάκαμψη συνεχίζεται και η Επιτροπή στέκεται στο πλευρό σας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

The post Ταμείο Ανάκαμψης: Εγκρίθηκε η εκταμίευση 3,56 δισ. ευρώ – Φον ντερ Λάιεν: Εξαιρετικά νέα για την Ελλάδα first appeared on Times News.

ΠΗΓΗ TIMESNEWS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η WIMA και ο Δήμος Πειραιά προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, με κύριο στόχο την ενίσχυση και την στήριξη της καινοτόμου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο τομέα της γαλάζιας οικονομίας .

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Δήμαρχο του Δήμου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη και τον πρόεδρο της WIMA κ. Ηλία Χατζηεφραιμίδη, ενώ παρευρέθηκαν εκ μέρους του Δήμου Πειραιά ο κ.Δημητρης Καρύδης Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο κ. Ηλίας Σαλπέας Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Πειραιά “ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ” και τα μέλη του Δ.Σ. της WIMA, ο κ .Άγγελος Δρακόπουλος Αντιπρόεδρος, ο κ. Ιωάννης Κορδάτος Γενικός Γραμματέας, ο κ. Γιώργος Λυγερός Αναπληρωματικός Γενικός Γραμματέας, η κ. Ζωή Χασούρα Ταμίας, ο κ. Γιώργος Παπαμανώλης Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, ο κ. Σπύρος Γκούμας Έφορος Διεθνών Σχέσεων και Marketing, ο κ. Θανάσης Αθανασόπουλος μέλος της WIMA , κα Σταματία Γιασιράνη Διευθύντρια της Ένωσης καθώς και ο κ. ο Αντώνης Μήλιας Διευθυντής Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης και η κα Θεώνη Παντελή Προϊσταμένη Τμήματος Επιχειρηματικότητας, Γαλάζιας Ανάπτυξης και Ναυτιλίας.

Τόσο ο Δήμαρχος του Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, όσο και ο Πρόεδρος της WIMA κ. Ηλίας Χατζηεφραιμίδης, τόνισαν ότι ο σκοπός του Μνημονίου είναι η συνεργασία των δύο φορέων με στόχο την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, λειτουργώντας ως γέφυρα καινοτόμων ιδεών στο χώρο της γαλάζιας οικονομίας αλλά και στην εδραίωση μιας σταθερής σχέσης συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση και την στήριξη της ναυτιλίας και της επιχειρηματικότητας στο τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Πιο συγκεκριμένα, η WIMA καθώς και τα μέλη της, είναι στη διάθεση του Δήμου Πειραιά για οποιαδήποτε ανάγκη έχει ο Δήμος Πειραιά που άπτεται του αντικειμένου της, ενώ ταυτόχρονα θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες του Δήμου Πειραιά για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Από την πλευρά του, ο Δήμος Πειραιά θα ενημερώνει για τις ανάγκες που προκύπτουν στο Δήμο Πειραιά και που μπορεί η WIMA να συνδράμει καθώς και για τις εξελίξεις σε επιχειρηματικό επίπεδο που αφορούν την ναυτιλιακή κοινότητα. Στο πλαίσιο του Μνημονίου οι δύο φορείς θα προχωρήσουν στην από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και στη διοργάνωση εκδηλώσεων – ημερίδων – συνεδρίων, σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Διαβάστε ακόμη

Πήραν μπρος οι αποκρατικοποιήσεις με διαγωνισμούς «φιλέτα»

Ξεκινά το Greek Investment Conference στο Λονδίνο – Οι 26 εταιρείες που συμμετέχουν

Δανειολήπτες: Το ισπανικό μοντέλο εξετάζει η κυβέρνηση – Τα 5 σημεία (vid)

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς είναι να είσαι digital nomad στην Ελλάδα; Τι κάνει ανθρώπους από διάφορα μέρη του κόσμου να έρθουν στη χώρα μας και να την επιλέξουν ως τόπο εργασίας για μερικούς μήνες το χρόνο ή για περισσότερο διάστημα; Η κοινότητα των «ψηφιακών νομάδων» διευρύνθηκε λόγω της τηλεργασίας που προέκυψε ως ανάγκη κατά την πανδημία αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο.

Πολλοί άνθρωποι που η εργασία τους δεν απαιτεί φυσική παρουσία και χρησιμοποιούν κυρίως την τεχνολογία, έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι ψηφιακοί νομάδες στην Ελλάδα αυξήθηκαν και αυτό έδωσε μια επιπλέον ώθηση και στη χώρα μας να οργανωθεί περισσότερο και να δώσει επιπλέον κίνητρα.

Αυτό που ψάχνει ένας ψηφιακός νομάς, παρόλο που ζει σε διάφορα μέρη του κόσμου και η σταθερή βάση δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη ζωή του, είναι η έννοια του σπιτικού. «Να νοιώθεις ότι είσαι στο σπίτι σου», όπως λέει ο 33χρονος Χαζ Μέμον, από το Ντουμπάι. Η βάση της επιχείρησής του βρίσκεται στην Ελβετία και εδώ και έξι χρόνια έχει επιλέξει διάφορα μέρη για να εργάζεται: Από την Γουατεμάλα, την Ταϊλάνδη, την Ισπανία, μέχρι και τη Νορβηγία. Τα τελευταία τρία χρόνια όμως, έρχεται συνέχεια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Χανιά. «Έρχομαι και μένω από τρεις έως πέντε μήνες και πλέον άνοιξα υποκατάστημα της εταιρείας μου και στην Κρήτη. Όταν γνώρισα την Ελλάδα την ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα τη φιλοξενία, την κουλτούρα, το φαγητό. Οι άνθρωποι εδώ σε κάνουν να νοιώθεις σαν στο σπίτι σου. Σε καλούν στο σπίτι τους, σε σταματούν και σου λένε “Έλα να πιούμε μια ρακί”…», λέει μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αυτή η ενέργεια της Ελλάδας, η αμεσότητα των ανθρώπων, το κλίμα και η ποιότητα ζωής που τα γνωρίζουν συνήθως όταν έρχονται για διακοπές, κάνουν τους ψηφιακούς νομάδες να μετακομίζουν στη χώρα μας, όπως αναφέρει ο κ.Hemon.

«Μπορεί να κινούμαστε συνεχώς αλλά πάντα αναζητούμε να νοιώθουμε ότι είμαστε «σπίτι». Αυτό το βρίσκουμε στην Ελλάδα», σημειώνει και εξηγεί πως η χώρα μας έχει τεράστια δυναμική σε αυτόν τον τομέα, αν και είναι ακόμη στην αρχή. Η Κρήτη, όπως και η Αθήνα, έχουν τις υποδομές να υποστηρίξουν τους ψηφιακούς νομάδες αλλά όπως ο ίδιος λέει, πολλοί προορισμοί, κυρίως νησιά, τον χειμώνα δεν έχουν ανοιχτές επιχειρήσεις για να μπορεί κάποιος να ζήσει όπως θέλει εκεί, ενώ η σύνδεση με την ενδοχώρα είναι περιορισμένη.

Ο ίδιος πάντως, καθώς ένας από τους κλάδους της επιχειρήσής του αφορά στο real estate έχει διαπιστώσει τεράστια άνοδο στη ζήτηση ακινήτων από ψηφιακούς νομάδες στην Ελλάδα και εκτιμά ότι πρέπει να προβληθεί ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει τις υποδομές και μπορεί να δεχτεί digital nomads.

Για το λόγο αυτό η Marketing Greece δημιούργησε την πλατφόρμα Work from Greece όπου δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας ψηφιακός νομάς για την μετεγκατάστασή του και τη ζωή του στην Ελλάδα.

«Από τα στοιχεία που έχουμε από το Work from Greece που λειτουργεί ως μια κεντρική πλατφόρμα για ενημέρωση, οι πρώτες αγορές που αφορούν στους digital nomads είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ρωσία. Μάλιστα, από τη Ρωσία υπάρχει πολύ κινητικότητα όταν ανεβαίνει εκεί το πολιτικό θερμόμετρο και αναζητούν τρόπους να έρθουν στην Ελλάδα», επισημαίνει η CEO της Marketing Greece Ιωάννα Δρέττα.

«Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους είναι τέτοια που μας ενδιαφέρουν ως χώρα. Θέλουν να καταλάβουν τον προορισμό, να έρθουν σε επαφή με ντόπιους να συναναστραφούν με την τοπική κοινότητα και με τα δικά τους communities, τα οποία βέβαια δημιουργούνται όπου υπάρχουν πολλοί digital nomads και τα οποία εμείς επίσης προωθούμε από το Work from Greece. Δεν είναι μόνον ότι έρχονται και δημιουργούν ένα οικονομικό οικοσύστημα, έρχονται κυρίως εκτός σεζόν, άρα αυτό είναι ένα στοιχείο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και άμβλυνσης της εποχικότητας, ενώ την ίδια ώρα δημιουργούν ένα δίκτυο πρεσβευτών πολύ σημαντικό για τη χώρα και για το brand της», σημειώνει η κυρία Δρέττα.

Ο Jerome Bajou, Co-Founder CaptainBook.io και του WorkFromNaxos.gr είναι Γάλλος αλλά τα τελευταία 12 χρόνια ζει στη Νάξο. Εργαζόταν στο Λονδίνο σε μια πολύ απαιτητική εργασία που τού στερούσε τη δυνατότητα να έχει ποιότητα ζωής. Έτσι αποφάσισε να μετακομίσει στην Ελλάδα, διατηρώντας μια δική του εταιρεία που δημιούργησε στο Λονδίνο και στην οποία μπορεί να εργάζεται από μακριά. Σήμερα μαζί με τη σύζυγό του έχει τη δική του επιχείρηση, ένα γαλλικό καφέ-ζαχαροπλαστείο στο λιμάνι της Νάξου. «Ήρθα στην Ελλάδα πριν από 12 χρόνια ως digital nomad αλλά πλέον η βάση μου είναι στη Νάξο, όπου ζω κι εργάζομαι με την ελληνίδα σύζυγό μου. Συνεχίζω να δουλεύω από μακριά και για την άλλη εταιρεία μου που έχει ως βάση το Λονδίνο, η οποία όμως είναι δική μου και μπορώ να το διαχειρίζομαι. Στη Νάξο περνάμε υπέροχα και τον χειμώνα. Είμαστε 22.000 άνθρωποι, είναι μεγάλο νησί», αναφέρει ο κ.Bajou.

Είναι ένα ιδιότυπος ψηφιακός νομάς, αφού πλέον η Ελλάδα έγινε το σπίτι του, αλλά είναι μια συναρπαστική διαδικασία, όχι όμως και τόσο εύκολη. «Πρέπει να το θέλεις, έχει να κάνει και με τη φύση της εργασίας σου… είναι αναλόγως τι θέλει κανείς από τη ζωή του γιατί δεν είναι εύκολο. Η Ελλάδα ωστόσο έχει τεράστιες προοπτικές στον τομέα αυτό. Τον χειμώνα τα περισσότερα καταλύματα δεν δουλεύουν. Αν μπορούμε να βάλουμε κόσμο και να έχουμε ανοιχτά δυο-τρια ξενοδοχεία παραπάνω, καφετερίες, μπαρ, ταβέρνες… όλοι μας θα κερδίσουμε από αυτό. Οι digital nomads είναι ένα “νέο αίμα”, άνθρωποι που έχουν άλλες εμπειρίες, που έχουν δει κάτι διαφορετικό, βιώματα διαφορετικά που εμπλουτίζουν την κουλτούρα ενός τόπου», σημειώνει ο κ.Bajou.

Διαβάστε ακόμη

Πήραν μπρος οι αποκρατικοποιήσεις με διαγωνισμούς «φιλέτα»

Δανειολήπτες: Το ισπανικό μοντέλο εξετάζει η κυβέρνηση – Τα 5 σημεία (vid)

Φθηνή στέγη για νέους: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα 4 νέα προγράμματα

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η άνοδος του πληθωρισμού σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση των τελευταίων μηνών, έχουν προκαλέσει σκαμπανεβάσματα στις αγορές αλλά και σε πολλούς κλάδους της οικονομίας.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε ως μία αρκετά δύσκολη περίοδος για τα χρηματιστήρια παρόμοια με την ύφεση του 1970, με τον δείκτη S&P 500 να χάνει περισσότερο από το ένα πέμπτο της αξίας του. 

Οι μεγαλύτερες πτώσεις μάλιστα, σημειώθηκαν σε επιχειρήσεις τεχνολογίας. Από την αρχή του έτους, για παράδειγμα, η μετοχή του Netflix έχει καταγράψει πτώση περισσότερο από 60%. Παρόμοια, και η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά περίπου 58%. Αυτό σημαίνει ότι ο πλούτος ορισμένων εκ των πλουσιότερων επιχειρηματιών στον κόσμο, όπως Μπιλ Γκέιτς, Έλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος, Μπερνάρ Αρνό και φυσικά, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, κατέγραψε αισθητή πτώση.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το therichest, αυτές είναι οι 10 κορυφαίες προσωπικότητες που έχασαν δισεκατομμύρια φέτος.

10. Μπιλ Γκέιτς

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες που βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα, έχασαν μεγάλα χρηματικά πόσα είτε λόγω λάθος χειρισμών είτε λόγω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής αβεβαιότητας, που επικρατεί τους τελευταίους μήνες. Ο Μπιλ Γκέιτς παρόλα αυτά, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Ο λόγος για τον οποίο, η περιουσία του Μπιλ Γκέιτς, συρρικνώθηκε κατά διάρκεια του έτους, είναι διότι ο ίδιος αποφάσισε να προσφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά σε δωρεές και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Συνολικά, η περιουσία του μειώθηκε κατά περίπου 27,3 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. 

9. Φρανσουάζ Μπέτενκορτ Μέγιερς

Η εγγονή του ιδρυτή της L’Oréal, Φρανσουάζ Μπέτενκορτ Μέγιερς, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος της διάσημης εταιρείας, έχασε 30,7 δισεκατομμύρια δολάρια από το 33% της ιδιοκτησίας της στην εταιρεία. Αυτό οφείλεται στη μαζική πτώση της μετοχής της L’Oréal στο χρηματιστήριο τον Οκτώβριο.

8. ΜακΚένζι Σκοτ

Η τεράστια πτώση της περιουσίας της δεν οφείλεται ούτε στην πτώση του χρηματιστηρίου ούτε σε λάθος χειρισμούς. Οφείλεται στο φιλανθρωπικό της έργο. Η Σκοτ είναι μεταξύ των πλουσιότερων κληρονόμων της Αμερικής αφού απέκτησε το 25% της Amazon μετά το διαζύγιό της από τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, που ισοδυναμεί με περίπου το 4% της εταιρείας.

Η απώλεια της πρώην συζύγου του ιδρυτή της Amazon υπολογίζεται πως ανέρχεται σε περίπου 31,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Forbes αναφέρει ότι το 2019, δεσμεύτηκε να δωρίσει τη μισή της περιουσία κατά τη διάρκεια της ζωής της, υπογράφοντας το Giving Pledge.

7. Σεργκέι Μπριν

Ο Σεργκέι Μπριν είναι ένας από τους συνιδρυτές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Google. Φέτος, το 2022, έχασε 38,1 δισεκατομμύρια δολάρια καθώς η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google, έπεσε έξω στις προβλέψεις για τα κέρδη το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου λόγω της αποτυχίας του τμήματος ψηφιακής διαφήμισης να πετύχει στόχους.

6. Μπερνάρ Αρνό

Ο Γάλλος μεγιστάνας Μπερνάρ Αρνό της LVMH έχασε 38,2 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Μόνο τον Σεπτέμβριο, ο Γάλλος ιδιοκτήτης ομίλου πολυτελών ετερογενών δραστηριοτήτων έχασε περίπου 4,06 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω του ραγδαίου πληθωρισμού των τιμών και των επιτοκίων.

Ωστόσο, το Reuters ανέφερε ότι οι πωλήσεις της LVMH βελτιώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης αγοραστικής δύναμης των Αμερικανών καταναλωτών.

5. Λάρι Πέιτζ

Ο συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ έχει χάσει συνολικά, 39,2 δισεκατομμύρια δολάρια, φέτος.

4. Τζεφ Μπέζος

Στην αρχή της πανδημίας, ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Όμως φέτος, η αξία της Amazon υποχώρησε. Ως αποτέλεσμα, ο Τζεφ Μπέζος έχασε 65,7 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

3. Έλον Μασκ

O Μασκ βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας. Η αξία της εταιρείας του, Tesla, έχει μειωθεί κατά περίπου 43% μόνο φέτος λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας. Η τεράστια απώλεια ήταν επίσης αποτέλεσμα της αγοράς του Twitter αξίας, 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μασκ. Καθώς η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να υποχωρεί, η πτώση της τιμής της μετοχής της Tesla κόστισε στον Μασκ τουλάχιστον, 66,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

2. Τσανγκπένγκ Τσάο

Ο Τσανγκπένγκ Τσάο είναι ο δημιουργός της Binance ο οποίος επηρεάστηκε άμεσα από την πτώση της αγοράς crypto το 2022. Άξιζε συνολικά, 96 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ πλέον, έχει χάσει 72,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

1. Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Για πρώτη φορά από το 2015, ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ βρίσκεται εκτός της δεκάδας με τους πλουσιότερους επιχειρηματίες. Είναι μάλιστα, ο δισεκατομμυριούχος που έχασε τα περισσότερα δισεκατομμύρια φέτος. Το Forbes αναφέρει ότι η τιμή της μετοχής της Meta έχει υποχωρήσει 57%, γεγονός που κόστισε στον Ζούκερμπεργκ 87,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Διαβάστε ακόμη

Η ιστορία πίσω από το “Ξερολίθι”, την εμπνευσμένη κατοικία στη Σέριφο

Πήραν μπρος οι αποκρατικοποιήσεις με διαγωνισμούς «φιλέτα»

Ελληνική Χαλυβουργία: Από πυλώνας ανάπτυξης στον αποδεκατισμό και την επόμενη μέρα (pic)

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Love Bracelet έχει εξελιχθεί από δήλωση ερωτικής διεκδίκησης σε status symbol. Λίγοι άνθρωποι εκτός των μυημένων στη μόδα και το κόσμημα γνωρίζουν τον δημιουργό του, τον Aldo Cipullo.

Ωστόσο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, διασημότητες, stylish ζευγάρια και ιδιοσυγκρασιακοί singles που ορκίζονται στο όνομα της καθημερινής cool πολυτέλειας, φορούν -συνήθως μπλεγμένα μαζί- δύο από τα διασημότερα κομμάτια του και παγκόσμια best sellers εδώ και 40 χρόνια: τα «Love» και «Juste un Clou» ή αλλιώς «το Καρφί», που φτιάχτηκαν για τον Cartier στις αρχές της δεκαετίας του 1970.  

Η επιτυχία του «Love» οφείλεται κυρίως σε ένα λαμπρό εύρημα: στην αρχική του εκδοχή ήταν αδύνατο να φορέσεις το βραχιόλι μόνος/μόνη, υποχρεώνοντάς σε να βασιστείς σε κάποιον άλλον για να το κλείσεις. Eνα κόσμημα δέσμευσης, πολύ πιο διασκεδαστικό και λιγότερο κιτς από μια βέρα ή ένα τεράστιο διαμάντι, απαιτούσε μια μορφή τελετής κατά την οποία, αυτό, το άλλο, αγαπημένο, άτομο στερεώνει τις βίδες με τη βοήθεια του μικροκατσαβιδιού vermeil που παρέχεται μαζί με το βραχιόλι. Και αν εξαφανίζονταν με το κατσαβίδι ή πετάγονταν; Είσαι κυριολεκτικά κρατούμενος, με χειροπέδες για μια ζωή.

Δύο λεπτά κομμάτια πολύτιμου μετάλλου σε σχήμα C διακοσμημένα με 12 αποτυπωμένες βίδες – χαιρετισμός και φόρος τιμής στη στεφάνη του ρολογιού Cartier Santos -με δύο από αυτές να λειτουργούν ως μηχανισμός κλειδώματος γύρω από τον καρπό του χρήστη. Το οβάλ σχήμα του βραχιολιού είναι κατασκευασμένο για να διαμορφώνει την καμπυλότητα ενός καρπού, αντί για ένα κυκλικό βραχιόλι ή μια άμορφη αλυσίδα.

Το κόσμημα με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google και γιατί παραμένει τοπ σε πωλήσεις

Oπως αφηγείται η Vivienne Becker, ιστορικός κοσμημάτων, στο βιβλίο του 2021 , «Cipullo: Making Jewelry Modern» από τις εκδόσεις Assouline, o Cipullo έλεγε συχνά ότι το βραχιόλι Love γεννήθηκε μετά από μια άγρυπνη νύχτα που θρηνούσε μια ερωτική σχέση που ναυάγησε και τη συνειδητοποίησή του ότι «τα μόνα απομεινάρια που είχε από το ειδύλλιο ήταν οι αναμνήσεις». Eτσι, απόσταξε την επιθυμία να κρατήσει ένα αγαπημένο πρόσωπο κοντά του σε ένα λεπτό βραχιόλι από χρυσό 18 καρατίων, «με τελετουργικό ανάλογο της φυσικής πράξης της δέσμευσης, την σφράγιση αγάπης, την υπόσχεση πίστης».

Το βραχιόλι που έμελλε να γίνει το design λάβαρο  της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του 70, συνδύαζε στοιχεία συμβολικού βικτοριανού κοσμήματος και της ζώνης αγνότητας, αλλά ταυτιζόταν με την βιομηχανική μητρόπολη, στην οποία τα πάντα συγκρατούνται με μπουλόνια, παξιμάδια και βίδες από τη γέφυρα του Μπρούκλιν έως τις εξωτερικές σκάλες των κτιρίων του Μανχάταν. Ως σύμβολο αγάπης, εκλεπτυσμένο και unisex, με μια ελαφριά νότα ειρωνείας (φοριέται και λύνεται με μία φυσική σύνδεση που απαιτεί ένα βαθμό μακροζωίας) απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού: νέες, νέους, διασημότητες, άνδρες και γκέι. 

Hταν «νευρικό, διασκεδαστικό, σοβαρό, απίστευτα συναισθηματικό και επίσης τολμηρό στην ιδέα, αλλά απλό στο σχεδιασμό», λέει ο Michael Coan, καθηγητής μόδας και σχεδίου κοσμημάτων στο Fashion Institute of Technology. Hταν το εμβληματικό κόσμημα του διάσημου Studio 54, και το φορούσαν πλέον όλοι.

Το κόσμημα με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google και γιατί παραμένει τοπ σε πωλήσεις

Το κόσμημα με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google και γιατί παραμένει τοπ σε πωλήσεις

Το κόσμημα με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google και γιατί παραμένει τοπ σε πωλήσεις

Μια ζωή αφιερωμένη στο κόσμημα φαινόταν προκαθορισμένη για τον Cipullo, ο οποίος γεννήθηκε στη Νάπολη το 1935 και μεγάλωσε στη Ρώμη. Eκανε μια παράκαμψη για να σπουδάσει αρχιτεκτονική στη Φλωρεντία και δοκίμασε τις δυνάμεις του στην υποκριτική. Ξανθός και γαλανομάτης, με βλέμμα-είδωλο του κινηματογράφου, επιλέχτηκε για την ταινία Guendalina του 1957, αλλά και η ερμηνεία του δεν τον πήγε πολύ μακριά.

Σύμφωνα με τον Cipullo, γεννήθηκε δύο φορές, «μία στην Ιταλία και άλλη μια φορά όταν έφτασα στη Νέα Υόρκη». Είχε βρει το κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή για να επιδείξει το ταλέντο του και περιηγήθηκε ανάμεσα σε μερικά από τα πιο διάσημα κοσμηματοπωλεία, της 57th Street και την Fifth Avenue. Ο πρώτος του σταθμός ήταν το εργαστήριο του David Webb, ενός αγαπημένου από τα μέσα του αιώνα beau monde. Ο Webb έγινε μέντορας , συμβουλεύοντάς τον να αυτοαποκαλείται σχεδιαστής και όχι κοσμηματοπώλης.

Ακολούθησαν οι TIFFANY & CO. Ο Cipullo κατέβηκε στο στούντιο σχεδιασμού το 1964, και έγινε – μαζί με τη Sonia Younis, τον Don Berg και τον Donald Claflin – μέρος ενός νεανικού σεισμού που έφερε φρέσκες ιδέες στην θρυλική αμερικανική μάρκα. Στον Tiffany, ο Cipullo έγινε o σχεδιαστής με την πρωτότυπη άποψη, αναπτύσσοντας  μια ευρεία γκάμα μοτίβων και εμπνεύσεων που περιελάμβαναν ρεαλιστικά λουλούδια, στυλιζαρισμένα αφρικανικά ζώα και μάσκες, μοντέρνες γεωμετρίες – και υλικά. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, σχεδίαζε μερικά από τα πιο διαφημισμένα κοσμήματα του Tiffany, όπως αυτά της Blue Book συλλογής, με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα αδιαφανή  λάπις, κοράλλια και  τιρκουάζ πετράδια. 

Ηταν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που ο Cipullo άρχισε να αναζητά την αναγνώριση για τα επιτεύγματά του. Oταν στον Tiffany’s αρνήθηκαν το “Love”, το οποίο ήταν μάλλον πολύ avant-garde εκείνη την εποχή, ο Aldo Cipullo χτύπησε την πόρτα και το πρόσφερε στον νέο πρόεδρο της Cartier NY, Michael Thomas, ο οποίος είδε αμέσως τις δυνατότητές του. 

Το κόσμημα με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google και γιατί παραμένει τοπ σε πωλήσεις

Διαφημιστική μπροσούρα της εποχής, 1970 (Assouline)

Το βραχιόλι, μαζί με τον σχεδιαστή του, ήταν απλώς το τονωτικό που χρειαζόταν η Cartier στις αρχές της δεκαετίας του 1970, μια στιγμή που ο ιστορικός οίκος αναζητούσε μια ένεση νεανικής λάμψης jet-set. Μ’ αυτό θα ξεπερνούσε τη ζήλια για το Alhambra των Van Cleef & Arpels  ή για το πετράδια cabochon του Bulgari. Ο Cartier χρειαζόταν κάτι για να γεφυρώσει το ηλικιακό του χάσμα και το βρήκε στον Aldo, ο οποίος ήταν ένας νέος, ταλαντούχος Eυρωπαίος  με αμερικανική ευαισθησία .

Εκείνη την εποχή, η κάποτε οικογενειακή γαλλική μάρκα είχε πουληθεί και χωριστεί σε διάφορα διεθνή υποκαταστήματα — Cartier Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη. Μόλις το 1976 και οι τρεις τομείς ενώθηκαν ξανά, και έγιναν Cartier Worldwide.

Συμπίπτοντας με τη μετατόπιση της κουλτούρας από την επαναστατική δεκαετία του ’60 στην πιο ηδονική δεκαετία του ’70, οι δημιουργίες του Cipullo ήταν αντίθετες με την κυρίαρχη τάση για περίτεχνα, διακοσμητικά κοσμήματα ειδικών περιστάσεων. Πραγματικός πρωτοπόρος, ο σχεδιαστής ηγήθηκε της αισθητικής της Cartier, δίνοντας το φιλί της ζωής  στον οίκο. Το στυλ του Cipullo αποθέωνε στοιχεία της καθημερινής ζωής, αλλά σε μια μεγαλειώδη ερμηνεία που η Cartier ανέλαβε να αναπαράγει χρησιμοποιώντας υλικά υψηλής ποιότητας.

Το κόσμημα με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google και γιατί παραμένει τοπ σε πωλήσεις

Στιβ Μακουίν και Αλι Μακγκρό με Love Bracelet, στα γυρίσματα του Getaway, 1972

Βουτηγμένο στο συναίσθημα αλλά αναμφισβήτητα σκανδαλιστικό, το βραχιόλι Love χτύπησε μια χορδή στον απόηχο της σεξουαλικής επανάστασης, ενώ καθόρισε το τι θα ήταν από εκεί και στο εξής το κόσμημα. Ως επιβράβευση του οράματος της μάρκας Cartier, το βραχιόλι Love ήταν επιτυχία από την αρχή. Το σχέδιο πυροδότησε την προσέγγιση της Cartier να δημιουργήσει πιο βασικά κομμάτια που θα μπορούσαν να φορεθούν όλη την ημέρα. Σε όλη την πολυετή ιστορία του, το Love Bracelet έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο στον Cartier ώστε να περιλαμβάνει μια ολόκληρη συλλογή Love που περιλαμβάνει δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, κολιέ και διαφορετικά στυλ βραχιολιών, όλα βασισμένα στο σχέδιο που δημιούργησε για πρώτη φορά ο Cipullo.

Λίγο μετά το 1970, το βραχιόλι Love ήταν διαθέσιμο και από την Cartier Paris. Το νικηφόρο σερί του με την Cartier συνεχίστηκε, ακόμη και όταν σχεδίαζε για το δικό του στούντιο, την Aldo Cipullo Ltd., το οποίο ίδρυσε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το Seventies Woman, η πρώτη του πλήρης συλλογή για την Cartier, περιελάμβανε  κομμάτια σχεδιασμένα με γνώμονα τις σύγχρονες εργαζόμενες γυναίκες που ήθελαν να να ενισχύσουν το προσωπικό τους στυλ. Οπως το βραχιόλι Love, έτσι και η Crystal Stairs, μια συλλογή που κάλυπτε χρυσές δημιουργίες 18 καρατίων με πολύτιμους λίθους τετράγωνης κοπής, είναι εμβληματική. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τα ζωηρά μενταγιόν του με χαραγμένο κρύσταλλο βράχου και κολιέ εμπνευσμένα από το hamsa, Hand of the Heart – και τα δύο σχέδια που αντανακλούν το μποέμ πνεύμα της δεκαετίας της ντίσκο.

Ο Cipullo συνέχισε στο πνεύμα της καινοτομίας με το βραχιόλι Juste Un Clou, («Μόνο Ένα Καρφί») το 1971. Μεταμορφώνοντας ένα συνηθισμένο καρφί σε ένα πολύτιμο και απροσδόκητο στολίδι, το δυνατό μοτίβο έδωσε τη χαριστική βολή στην ιδέα του απρόσιτου κοσμήματος και συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια του Cartier μέχρι σήμερα. Για τη συλλογή Nail, ο Cipullo έστριψε το πολύτιμο καρφί  γύρω από τον καρπό ως βραχιόλι, αν και οι παραλλαγές του θέματος περιελάμβαναν μια καρφίτσα jabot, καρφίτσες και σκουλαρίκια. Η υποτιθέμενη προέλευση του σχεδίου είναι αμφίσημη. Σε διάφορες στιγμές, ο Aldo είπε ότι είχε επηρεαστεί από εικόνες του Χριστού, σε άλλες από την εκτίμηση για την απόλυτη χρησιμότητα του καρφιού  καθώς προσπαθούσε να κρεμάσει κάτι, ακόμη και από την εμπειρία του να πατήσει ένα καρφί με τα Gucci loafers του. Περιέγραψε το Juste Un Clou ως αντανάκλαση της ζωής. «Είμαστε περιτριγυρισμένοι παντού από πράγματα βιδωμένα, βιδωμένα ή καρφωμένα – δεν νομίζω ότι τίποτα θα αντικαταστήσει ποτέ αυτό το γεγονός στη ζωή», είπε. 

Το κόσμημα με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google και γιατί παραμένει τοπ σε πωλήσεις

Το Juste Un Clou αψήφησε για άλλη μια φορά τις συμβάσεις και  ενσάρκωσε το επαναστατικό πνεύμα της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του ’70, αντανακλώντας τις αναδυόμενες σκηνές τέχνης και την επιρροή της κοινωνικής αλλαγής όχι μόνο με την επαναστατική και συγκρατημένη αίγλη του, αλλά και με το προοδευτικό και περιεκτικό ήθος του.

«Η αγάπη έχει εμπορευματοποιηθεί, ωστόσο η ζωή χωρίς αγάπη είναι ένα μηδενικό», έλεγε ο Aldo. Στη νέα εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διαδικτυακών επιρροών, η Cartier είδε μια δραματική αλλαγή στα δημογραφικά στοιχεία των πελατών που αγοράζουν το θρυλικό βραχιόλι. Το 2014, η  Kylie Jenner δημοσίευσε μια εικόνα στο Instagram που  φοράει Love αξίας άνω των 50.000 δολαρίων. Είναι πιθανό ότι ούτε ο Cipullo ούτε ο Cartier θα μπορούσαν να φανταστούν ότι το βραχιόλι έχει γίνει το τοτέμ λατρείας του Tik Tok από την Gen X έως την Gen Z. 

Μια γρήγορη (και ατελείωτη) αναζήτηση στο YouTube για το Cartier Love Bracelet θα αποκαλύψει εκατοντάδες χιλιάδες βίντεο για τη νεαρή πελατεία που η Cartier προσπαθεί να εκπαιδεύσει ώστε να ξεκλειδώνει και να φοράει μόνη της το αλλοτινό σύμβολο της αγάπης. 

Αρχικά, τα βραχιόλια Love ήταν επιχρυσωμένα, ενώ τα σημερινά στυλ είναι κατασκευασμένα από πολυτελή από χρυσό 18 καρατίων (διατίθεται σε κίτρινο, λευκό και ροζ) ή πλατίνα 950. Ενώ το Cartier Love Bracelet πωλήθηκε το 1969 μόνο για 250 δολάρια, καθώς η δημοτικότητα και η αξία του γνωστού statement κομματιού αυξήθηκαν, αυξήθηκε και η τιμή. Τα σημερινά βραχιόλια κυμαίνονται από $4.450 έως $62.000, ανάλογα με τα υλικά και τον αριθμό των διαμαντιών που χρησιμοποιούνται.

Οταν ο Aldo Cipullo πέθανε, σε ηλικία 48 ετών, η επίσημη ανακοίνωση ανέφερε διπλή καρδιακή προσβολή αλλά το AIDS πιθανολογείται ότι ήταν η πραγματική αίτια θανάτου του. Mόλις ξεκινούσε. Και ενώ έμεινε στην ιστορία ως ο δημιουργός του  Love και του Καρφιού, και  ενώ σίγουρα διέθετε ρεπερτόριο πολύ ευρύτερο από τις δημιουργίες που πρόλαβε να επιδείξει, το ταλέντο του ήταν ότι αντιλήφθηκε  πραγματικά τη στιγμή του στο χρόνο, και πώς να την απαθανατίσει και να τη μεταφράσει μέσω ενός κοσμήματος-σύμβολο.

Υπάρχει μια σεκάνς στο άνοιγμα της ταινίας Breakfast at Tiffany’s όταν ακούγεται η εισαγωγή του Χένρι Μανσίνι, που για λίγα δευτερόλεπτα, ανοίγεται μπροστά μας ακίνητη και άδεια η Πέμπτη Λεωφόρος, την ώρα που ξημερώνει. Ίσως ήρθε η στιγμή να ξεθάψουμε το φλεγόμενο αγόρι με το όνομα Aldo Cipullo από τον τάφο του για να μας θυμίσει ότι στην άνοδο ή την κάθοδο του δρόμου (φορώντας χρυσά καρφιά στους καρπούς και χειροπέδες που κλειδώνουν αγάπες,) και με όλες τις αμφιβολίες ή βεβαιότητες για το ποιοι είμαστε, που πάμε και με ποιον, αρκεί απλώς να είμαστε παρόντες.

Το κόσμημα με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google και γιατί παραμένει τοπ σε πωλήσεις

Cipullo Making Jewelry Modern (Assouline.com)

Photos εισαγωγής:
1. Courtesy Renato Cipullo, All Rights Reserved
2. Nils Herrmann, Collection Cartier, © Cartier

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η χαλυβουργία υπήρξε επί δεκαετίες, και ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο, ο πυλώνας της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης της χώρας, δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και προσφέροντας αναντικατάστατο στήριγμα στην εθνική οικονομία. Παράλληλα, αποτέλεσε και μία από τις ισχυρές εξαγωγικές δυνάμεις του τόπου.

Βαριά ονόματα όπως η Χαλυβουργική της οικογένειας Αγγελόπουλου, η Χαλυβουργία Ελλάδος της οικογένειας Μάνεση, η Σιδενόρ – Sovel της οικογένειας Στασινόπουλου κατάφεραν να δέσουν το ατσάλι της ελληνικής χαλυβουργίας, γράφοντας η καθεμιά τις δικές της σελίδες στην ιστορία της εγχώριας βιομηχανίας, με το αποτύπωμά τους να βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα μεγάλα έργα που σφράγισαν την πορεία της χώρας και σταδιακά την άλλαξαν: Από το οχυρό Ρούπελ μέχρι τους οδικούς άξονες, τις γέφυρες, τις σιδηροδρομικές γραμμές, τα κτιριακά συγκροτήματα και τα απλά σπίτια.

Το πλήγμα της κρίσης

Ταυτόχρονα, είναι και ο κλάδος που υπέστη το βαρύτερο ίσως πλήγμα κατά τη διάρκεια της πολύχρονης οικονομικής κρίσης, από το 2008 και μετά. Ο κλινικός θάνατος της οικοδομής, σε συνδυασμό με το πάγωμα των μεγάλων δημόσιων έργων, οδήγησε στην κατάρρευση της ζήτησης από τα 2,5 εκατ. τόνους το 2007 στα 2,1 εκατ. τόνους το 2009 και σε λιγότερο από 300.000 τόνους το 2016. Δηλαδή ποσοστιαία συρρίκνωση κατά 88% σε λιγότερο από μία δεκαετία.

Αντίστοιχα, οι εξαγωγές που βρίσκονταν κοντά στους 980.000 τόνους το 2011 μειώθηκαν σε κάτω από 400.000 τόνους το 2014, για να ακολουθήσει μια μικρή ανάκαμψη πάνω από 500.000 τόνους το 2016 και μετά. Με άλλα λόγια, ακόμη και μετά την περιορισμένη έστω τόνωση της ζήτησης την επόμενη περίοδο, συνολικά αυτή δεν ξεπερνούσε το 1 εκατ. τόνους, όταν η δυναμικότητα των τριών μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου έφτανε στα 4 εκατ. τόνους.

Παράλληλα, το μόνιμο αγκάθι του υπέρογκου ενεργειακού κόστους, ακόμη και τα προηγούμενα χρόνια, όταν η ελληνική χαλυβουργία πλήρωνε 85 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η γερμανική ή η γαλλική κάτω από 35 ευρώ αντίστοιχα, δημιούργησε ένα τεράστιο ντεσαβαντάζ σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Έτσι, ακόμη και οι εξαγωγές, που κάποτε ήταν ένα ισχυρό χαρτί της ελληνικής χαλυβουργίας, έγιναν ζημιογόνα δραστηριότητα, αφού, μολονότι ο ελληνικός χάλυβας είναι όχι μόνο εφάμιλλος, αλλά και ποιοτικά καλύτερος των ευρωπαϊκών, ο αθέμιτος πολλές φορές ανταγωνισμός οδήγησε σε πωλήσεις και κάτω του κόστους.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε το επιπλέον χτύπημα από τα capital controls και σε ορισμένες περιπτώσεις τις λανθασμένες επιχειρηματικές επιλογές, γίνεται αντιληπτό πώς αυτοί οι τρεις πυλώνες της βιομηχανίας εξελίχθηκαν σε βόμβα της τάξης των 2,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ήταν οι συσσωρευμένες ζημίες και τo 1,2 δισ. τα δάνεια. Γεγονός που τις κατέστησε και… δύσκολο σταυρόλεξο για τις τράπεζες.

Το μεγάλο λουκέτο

Ακολούθησε μια περίοδος έντονων διεργασιών που μετά από χρόνια έφερε κάποια αποτελέσματα, αλλά άφησε πίσω και ένα ιστορικών διαστάσεων λουκέτο: Αυτό της Χαλυβουργικής, που με την αναστολή της λειτουργίας της έκλεισε μαζί με τις βαριές πόρτες της μονάδας στην Ελευσίνα και ένα ολόκληρο κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της χώρας. Ένα κεφάλαιο που ξεκίνησε να γράφεται το 1932 με τη δημιουργία του πρώτου εργοστασίου παραγωγής ειδών συρματουργίας στην οδό Πειραιώς με την επωνυμία Ελληνικά Συρματουργεία Θ.Α. Αγγελόπουλος & Υιοί και συνεχίστηκε το 1951 με τη μεταφορά των δραστηριοτήτων στην Ελευσίνα και τη λειτουργία ηλεκτρικών κλιβάνων.

Ακολούθησαν μεγάλες επενδύσεις που έφεραν τη Χαλυβουργική στην πρωτοπορία της εγχώριας αγοράς και με σημαντικό ποσοστό εξωστρέφειας. Μόνο από το 2001 έως και το 2007 έγιναν επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι εποχές δόξας για τον κλάδο είχαν τελειώσει, με τελευταία αναλαμπή τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Έτσι, η κατάρρευση της ζήτησης για χαλυβουργικά προϊόντα, σε συνδυασμό με τα υψηλά δάνεια που είχαν ληφθεί για κεφάλαια κίνησης, οδήγησε τη βιομηχανία στα βράχια, με τα χρέη -ακόμη και προς τη ΔΕΗ- να την πνίγουν. Τα φουγάρα έσβησαν το 2013 και έκτοτε λειτούργησε για λίγα χρόνια ακόμη το ελασματουργείο. Παρά τις διαδοχικές ενέσεις των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου εκ μέρους του βασικού μετόχου, το αδιέξοδο ήταν αναπότρεπτο.

Παράλληλα, όλες οι προσπάθειες που έγιναν ακόμη και για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, εν μέσω ωστόσο και της ενδοοικογενειακής διαμάχης μεταξύ του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου και των γιων του, οδηγήθηκαν σε ναυάγιο. Τον Δεκέμβριο του 2018 σταμάτησε οριστικά η λειτουργία του εργοστασίου της Ελευσίνας, ενώ ακολούθησε η εθελούσια έξοδος των εργαζομένων και απέμεινε μόνο η διοίκηση. Εκτοτε αναζητείται λύση για τα δάνεια άνω των 420 εκατ. ευρώ που κουβαλάει η εταιρεία.

Τον Φεβρουάριο του 2021 η Εθνική Τράπεζα, που έχει έκθεση για το μεγαλύτερο μέρος του μη εξυπηρετούμενου δανεισμού ύψους 344 εκατ. ευρώ, κατέθεσε αίτηση υπαγωγής της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, η οποία απορρίφθηκε από το δικαστήριο τον Μάιο εκείνης της χρονιάς.

Χαλυβουργία Ελλάδος και Σιδενόρ

Σε δεινή θέση βρέθηκε και η Χαλυβουργία Ελλάδος, μια επίσης ιστορική εταιρεία που γεννήθηκε από την ένωση της Χαλυβουργίας Θεσσαλίας και της Ελληνικής Χαλυβουργίας, της πρώτης βιομηχανίας χάλυβα που ιδρύθηκε στη χώρα μας το 1938. Την περίοδο της κρίσης η Χαλυβουργία Ελλάδος αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία της μονάδας της στον Ασπρόπυργο διατηρώντας για μεγάλο διάστημα με μία νυχτερινή βάρδια τη δεύτερη μονάδα στον Βόλο, ενώ επί σειρά ετών κουβαλούσε υπέρογκο δανεισμό που στην πορεία έγινε «κόκκινος» και έφτασε στα 336 εκατ. ευρώ.

Το θετικό στην περίπτωσή της είναι ότι μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και με τον καθοριστικό ρόλο του αμερικανικού fund HIG Capital επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2021 συμφωνία εξυγίανσης με πιστωτές που εκπροσωπούν το 75,8% του συνόλου των απαιτήσεων και το 99,9% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

Επί της ουσίας, η συμφωνία που επικυρώθηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε (15 Ιουνίου) από το αρμόδιο δικαστήριο προβλέπει την απόκτηση από το HIG του εργοστασίου Ασπροπύργου, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 300 στρεμμάτων και περιλαμβάνει 70.000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένων χώρων, αλλά και πρόσβαση στη θάλασσα με άδεια για νέα λιμενική υποδομή, με στόχο τη δημιουργία logistic center, καθώς και τη μακροπρόθεσμη ρύθμιση των υπόλοιπων υποχρεώσεων προς την Cepal. Έτσι, η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με επίκεντρο την παραγωγική μονάδα του Βόλου.

Σε θετική τροχιά κινήθηκαν τα πράγματα και για τη νεότερη Σιδενόρ του ομίλου Βιοχάλκο, η οποία αντιμετώπισε προβλήματα ζημιών και υψηλού, αλλά εξυπηρετούμενου δανεισμού. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1962 με την επωνυμία Βιοχάλκο – Σάνιτας Ελληνική Βιομηχανία Σωλήνων και το 1979 εξελίχθηκε σε Σιδενόρ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου.

Τα πέτρινα χρόνια της κρίσης εφάρμοσε στα δύο εργοστάσιά της σε Θεσσαλονίκη και Αλμυρό τη λύση της διαθεσιμότητας των μονάδων και του προσωπικού, αλλά και της διασυνοριακής συγχώνευσης, καθώς ήταν η πρώτη από τις θυγατρικές του ομίλου Βιοχάλκο που ακολούθησε τη μητρική στο Βέλγιο.

ΣΙΔΜΑ – Μπήτρος και Hellenic Steel

Στο ευρύτερο σκηνικό του κλάδου θα πρέπει να αξιολογηθούν ως σημάδια εξομάλυνσης το deal ΣΙΔΜΑΜπήτρος, καθώς και η αναβίωση της Hellenic Steel. Οσον αφορά το πρώτο, μετά από πολυετή κυοφορία, το φθινόπωρο του 2020 οριστικοποιήθηκε η συγχώνευση διά απορρόφησης της Μπήτρος Μεταλλουργική από τη ΣΙΔΜΑ του Ομίλου Βιοχάλκο, την οποία ακολούθησε η αναδιάρθρωση του δανεισμού των δύο εταιρειών.

Η ΣΙΔΜΑ μετονομάστηκε σε ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, με την Μπήτρος να αποκτά συμμετοχή 25% και με τη νέα εταιρεία να ενισχύει το εκτόπισμά της στην εγχώρια αγορά κατεργασίας και εμπορίας προϊόντων χάλυβα, διαθέτοντας παρουσία μέσω θυγατρικών στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και αναπτύσσοντας εξαγωγική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Αντίστοιχα, ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε προ τριετίας και για την Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος, γνωστότερη ως Hellenic Steel, με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1963 από την αμερικανική Republic Steel Co. και κάλυπτε σχεδόν το σύνολο των εγχώριων αναγκών σε χάλυβα ψυχρής έλασης έχοντας και σημαντικές εξαγωγές. Το 1997 εισήλθε το Ilva/Riva Group, που το 2010 απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο.

Τον Νοέμβριο του 2014, ωστόσο, η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση και πέντε χρόνια μετά πέρασε στα χέρια της Jordan International, η οποία ξεκίνησε επενδυτικό πλάνο ύψους 100 εκατ. ευρώ, με στόχο η παραγωγή του εργοστασίου (γαλβανισμένα, ψυχρά και ελασματοποιημένα φύλλα χάλυβα) να φτάνει στις 350.000 τόνους ετησίως. Μέχρι τώρα, πάντως, δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί ο στόχος, καθώς οι επιδόσεις της εταιρείας κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Τα σημάδια ανάκαμψης

Την τελευταία διετία και παρά την πανδημία, υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης στον κλάδο. Και τούτο καθώς έχουν ξεκινήσει νέα μεγάλα έργα (Ελληνικό, Μετρό Γραμμή 4, οδικοί άξονες, σιδηροδρομικά και άλλα έργα υποδομής) που τροφοδοτούν την αναπτέρωση των ενεργών παικτών. Στο πλαίσιο αυτό, η Χαλυβουργία Ελλάδος κατέγραψε το 2021 θεαματική άνοδο του τζίρου, ο οποίος αυξήθηκε στα 284,36 εκατ. ευρώ από 184,52 εκατ. ευρώ το 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 12,3 εκατ. ευρώ (έναντι 6,18 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, τα τελικά μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,65 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Δ.Σ., η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της σε σχέση με το 2020 κατά κύριο λόγο από την αύξηση της τιμής του σιδήρου, αλλά και του όγκου των πωληθέντων στην εσωτερική αγορά, όπου συμμετείχε ως προμηθεύτρια τόσο σε έργα υποδομών όσο και σε ιδιωτικά έργα.

Αντίστοιχα, για τη Σιδενόρ ο κύκλος εργασιών της για τη χρήση του 2021 ανήλθε σε 449 εκατ. ευρώ έναντι 291,2 εκατ. το 2020, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 54,2%, ως απόρροια της αύξησης της ζήτησης για προϊόντα χάλυβα και των αυξημένων τιμών σκραπ, ενώ τα καθαρά μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 17,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,2 εκατ., με το σύνολο του δανεισμού να ανέρχεται σε 214 εκατ. ευρώ. Για τη φετινή χρονιά η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι τα μεγέθη των πωλήσεων, των λειτουργικών κερδών και της προ φόρων κερδοφορίας θα είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2021.

Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική σε επίπεδο ομίλου το 2021 έκανε κύκλο εργασιών 226,4 εκατ. ευρώ έναντι 133,3 εκατ. το 2020, με τα καθαρά αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε κέρδη 25,62 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 757.923 ευρώ. Για το α’ φετινό εξάμηνο ο κύκλος εργασιών έφτασε στα 145,7 εκατ. ευρώ (36,9% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021), με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε 13,99 εκατ. έναντι 28,3 εκατ. ευρώ. Αυτή η μείωση στα κέρδη οφείλεται κατά κύριο λόγο στη λογιστική αντιμετώπιση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων που είχαν ως συνέπεια την αύξηση των αποτελεσμάτων κατά 13,4 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο.

Όλα αυτά δείχνουν ότι ο κλάδος της χαλυβουργίας, μετά από μια μακρά περίοδο βύθισης, έχει εισέλθει σε ανοδική φάση, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί, όσο θα μπαίνουν μπροστά νέες μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδιαίτερα με τη στήριξη των κοινοτικών κονδυλίων, και παρά τις προκλήσεις της εκτόξευσης του κόστους της ενέργειας και των πρώτων υλών. Υπό αυτή την έννοια, ζει μια δεύτερη άνοιξη, που όλοι ελπίζουν να έχει διάρκεια.

Διαβάστε ακόμη

Ερχεται δίμηνο παροχών για τους συνταξιούχους

ΥΠΟΙΚ: Αναστολή για άλλα δύο χρόνια σε εφαρμογή ΦΠΑ στα ακίνητα και σε φόρο υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις

Πήραν μπρος οι αποκρατικοποιήσεις με διαγωνισμούς «φιλέτα»

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πιο ακριβό έργο του Ζαν Μισέλ Μπασκιά “Untitled” (1982) που αναφέρεται ως Devil, πουλήθηκε στις 18 Μαϊου 2022, από τον οίκο Δημοπρασιών Phillips Auctioneers στη Νέα Υόρκη, για 85 εκατομμύρια δολάρια σε έναν ανώνυμο συλλέκτη από την Ταϊβάν.

Aρχικά είχε πουληθεί το 2004 για 4,5 εκατομμύρια δολάρια στον συλλέκτη έργων τέχνης Adam Lindemann και ξανά το 2016 στον Ιάπωνα δισεκατομμυριούχο λιανικής πώλησης ρούχων, Yusaku Maezawa στην τιμή ρεκόρ τότε, των 57,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε αυτό το έργο που είναι από τα μεγαλύτερα του (239 x 500 εκ.), ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί σποραδικές πινελιές και μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων για να επικαλύψει μια φιγούρα που μοιάζει με διάβολο. Οι πιτσιλιές και οι κηλίδες του χρώματος που περιβάλλουν το κερασφόρο πλάσμα, συγκαλύπτουν την παρουσία του, απεικονίζοντάς τον «διάβολο» που υπάρχει μέσα σε όλους μας, παρά τις προσπάθειές μας να το κρύψουμε. Αυτός ο πίνακας δίνει συνέχεια σε ένα κοινό θέμα στο έργο του Μπασκιά με τη χρήση σκελετικών μορφών και θρησκευτικών υπονοούμενων που δείχνουν τον ενθουσιασμό του για  την θνησιμότητα και την ταυτότητα του εαυτού του. 

Γιατί είναι σπουδαίος ο πίνακας “Devil” των 85 εκατομμυρίων δολαρίων του Ζαν Μισέλ Μπασκιά

Η αγάπη του για την ανθρώπινη ύπαρξη και η κατανόηση του εαυτού, είναι εμφανής σε πολλά έργα του, ωστόσο  οι μελετητές του έργου του, διαπιστώνουν ότι συνεχώς αναζητούσε ή εξέταζε κάτι μέσα του ή στους άλλους, χρησιμοποιώντας θρησκευτικές προσωπικότητες. Τα πιο σημαντικά έργα της καριέρας του, όμως, είναι αυτά που δημιουργήθηκαν το 1982,  μια και συνδυάζουν τις ενεργητικές, δυναμικές γραμμές της δουλειάς του στο δρόμο ως street artist με την βαθιά γνώση της τέχνης. Αν και αυτοδίδακτος έχει ασχοληθεί με την τέχνη διεξοδικά στα μουσεία της Νέας Υόρκης από έξι ετών, που ήταν κάτοχος της κάρτας “junior member” του Brooklyn Museum, ενώ επισκεπτόταν τακτικά και το Met κατά τη διάρκεια της εφηβείας του. 

Ομως οι υψηλές τιμές των έργων του και οι άνοδός τους, δεν μπορούν να συνοψιστούν σε έναν και μόνο παράγοντα. Ηταν ένας συνδυασμός δυνάμεων που καταλήγουν στην χρονιά-σταθμό της καριέρας του το 1982. Η «μετατόπισή του από δρόμο σε στούντιο», όπως το έθεσε ο ειδικός της σύγχρονης τέχνης των Sotheby’s, David Galperin, μια νέα προμήθεια μεγάλων καμβάδων -προσφορά του νέου του γκαλερίστα Bruno Bischofberger,- μια σειρά τομικών εκθέσεων σε όλο τον κόσμο και η ελευθερία από τις πιέσεις της αγοράς που θα τον βαρύνουν τα τελευταία χρόνια της σύντομης ζωής του. Είναι τα στοιχεία εκείνα που συντείνουν σε έργα πολύ δυνατά και ξεχωριστά, αλλά και το σκαλί μιας ανείπωτης επιτυχίας.

Γιατί είναι σπουδαίος ο πίνακας “Devil” των 85 εκατομμυρίων δολαρίων του Ζαν Μισέλ Μπασκιά

Ζαν Μισέλ Μπασκιά, το μοντέλο Τίνα Τσόου και Αντι Γουόρχολ, 1986

Το 1984, αρχίζει να νιώθει πίεση από τους art dealer και να τσακώνεται μαζί τους, όπως πολύ ορθά είχε υποστηρίξει ο έμπορος τέχνης και επιμελητής εκθέσεων Jeffrey Deitch.  “Κατά καιρούς, αυτή η ένταση του  δημιουργούσε έλλειψη ενέργειας και εστίασης στη δουλειά του”. Μόλις δύο χρόνια νωρίτερα “δεν έφτιαχνε πίνακες γιατί έπρεπε να τους δώσει στον Bishofberger για την αμοιβή του ή για τις εκθέσεις του, στη Mary Boone Gallery στη Ν. Υόρκη, ούτε γιατί ήταν υποχρεωμένος, αλλά γιατί πήγαζαν μέσα από το προσωπικό του πάθος, που ξεχείλιζε έμπνευση και δημιουργικότητα’’. Αυτή η ανεξάντλητη ενέργεια, κατακλύζει ακόμη και σήμερα το έργο του, 34 χρόνια μετά το θάνατό του, το 1988, από υπερβολική δόση ναρκωτικών, σε ηλικία μόλις 27 ετών, εκτοξεύοντας τις τιμές των έργων του, όλο και πιο ψηλά.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσή» αναμένεται να αποδειχθεί η τρέχουσα χρονική περίοδος για τις εταιρείες delivery, καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ έρχεται να δώσει μεγάλη ώθηση στις πωλήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με report της Citigroup, οι περίπου 5 δισεκατομμύρια ανθρωποι, οι οποίοι κάποια στιγμή θα κάτσουν στον καναπέ τους για να παρακολουθήσουν τους αγώνες του Μουντιάλ, είναι πολύ πιθανό να… πεινάσουν και να θελήσουν να παραγγείλουν.  

Ως εκ τούτου, η επενδυτική τράπεζα προεξοφλεί ένα ισχυρό δ’ τρίμηνο για τις εταιρείες delivery φαγητού τόσο στις χώρες της Ευρώπης όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg στη Βρετανία, τουλάχιστον τα ¾ όσων σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν ορισμένα παιχνίδια του Μουντιάλ, θα το πράξουν από τον καναπέ του σαλονιού τους. Εξ αυτών, το 57% εκτιμά ότι θα επιλέξει να παραγγείλει φαγητό απ’ έξω.  

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, η Citigroup θεωρεί ότι η διοργάνωση του Κατάρ θα δώσει ώθηση στις εταιρείες delivery, με αποτέλεσμα τα έσοδα να αυξηθούν αισθητά στο δ’ τρίμηνο του 2022, αναπληρώνοντας ένα μέρος της ζημιάς από το «μαχαίρι» των καταναλωτικών δαπανών (ως απόρροια του υψηλού πληθωρισμού) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετοχές των εταιρειών delivery, όπως για παράδειγμα των Just Eat, Delivery Hero και Deliveroo, συγκαταλέγονται σ’ αυτές με τη χειρότερη ετήσια επίδοση σ’ όλη την Ευρώπη, καταγράφοντας μεγάλες απώλειες έως και 60% από τις αρχές του 2022. 

Food delivery stocks are some of the worst performers in Europe in 2022

Κι αυτό, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο αυξανόμενο κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών, το οποίο αναγκάζει τους καταναλωτές να πατήσουν «φρένο» στις περιττές δαπάνες, όπως είναι για παράδειγμα το «φαγητό απ’ έξω»

Ακόμη ένας αρνητικός παράγοντας συνίσταται στο «ξεφούσκωμα» του πρόσφατου ράλι της πανδημικής περιόδου, όταν οι εταιρείες delivery έζησαν «χρυσές» εποχές χάρη στα περιοριστικά μέτρα και στα lockdowns.  

Διαβάστε επίσης

Πώς μια βίλα αξίας 4,5 εκατ. ευρώ (με νοικάρη τον Καμμένο) πουλήθηκε 1,1 εκ. ευρώ, η γρουσουζιά που έσπασε στην Ελλάκτωρ και το διαζύγιο στην Τρ. Αττικής 

Black Friday και στα ταξίδια: Από την Aegean και τη Sky Express μέχρι την Grecotel και την booking.com

Τι γεύση έχει η χρυσή μπριζόλα του Salt Bae; H αλήθεια για τον βρώσιμο χρυσό

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολλά στελέχη της ιταλικής κυβέρνησης ανησυχούν πως η λαϊκιστής ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει δημιουργήσει ανισορροπίες στην καθ’ όλα ευαίσθητη κυβερνητική συμμαχία της, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δέσμευσή της για μείωση των δημοσίων δαπανών όσο και τη σταθερότητα της κυβέρνησης αυτής καθαυτής.

Παρά τη γενικότερα αρνητική στάση της κυβέρνησης συμμαχίας της σε ό,τι αφορά τους κανόνες δημόσιου χρέους της Ε.Ε., η ακροδεξιά πρωθυπουργός θεωρείται πως έχει λάβει υπεύθυνη στάση ενάντια σε θέματα που αφορούν τις αγορές, οδηγώντας το spread μεταξύ των ιταλικών και γερμανικών 10ετών ομολόγων σε μείωση της τάξης των 50 μονάδων βάσης από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Σπασμωδικές κινήσεις

Παρ’ όλα αυτά, η γενικότερη συμπεριφορά της Μελόνι χαρακτηρίζεται ως αλλοπρόσαλλη τις τελευταίες εβδομάδες. Η 45χρονη πρωθυπουργός βρίσκεται πια σε ευθεία αντιπαράθεση με τη σημαντικότερη σύμμαχο της χώρας Γαλλία, λόγω των κινήσεων του επίσης λαϊκιστή αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι.

Η Ιταλία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κοινής προσπάθειας της Δύσης για υποστήριξη της Ουκρανίας. Παρ’ όλα αυτά, τα μαζικά blackouts στην εμπόλεμη ζώνη έχουν αυξήσει την πιθανότητα νέων μεταναστευτικών ροών προς την υπόλοιπη Ευρώπη τη στιγμή που η Γηραιά Ήπειρος αντιμετωπίζει ύφεση, ενώ στη Ρώμη ο «διχαστικός» κατά πολλούς Σαλβίνι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη Μελόνι.

Αν και η έμπειρη πολιτικός κατάφερε να νικήσει τον κύριο αντίπαλό της στις εκλογές, δεν έχει σχεδόν καθόλου εμπειρία όσον αφορά τη διακυβέρνηση και δεν καταφέρνει να ελέγξει τον Σαλβίνι ο οποίος θέλει προφανώς να ηγηθεί της δικής του ακροδεξιάς κυβέρνησης.

Η Μελόνι είχε υποσχεθεί πως θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων της ιταλικής οικονομίας αλλά αντ’ αυτού αναγκάστηκε να αντιδράσει σπασμωδικά στις απαιτήσεις του Σαλβίνι οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Πολλοί πολιτικοί και αναλυτές ανησυχούν πως «τα του οίκου» προβλήματα της κυβέρνησης Μελόνι θα την οδηγήσουν σε αδιέξοδο με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, θέμα στο οποίο ο ξενοφοβικός, κατά πολλούς, Σαλβίνι παραμένει αμετακίνητος.

Σημαντικό είναι και το γεγονός πως ο Υπουργός Εσωτερικών και υπεύθυνος για την προστασία των συνόρων της χώρας είναι ο πρώην γενικός γραμματέας του πολιτικού γραφείου του Σαλβίνι, Ματέο Πιαντεντόσι. Η πρώτη κίνησή του ως νέος Υπουργός ήταν η επιβολή νόμου ο οποίος απαγορεύει σε οποιαδήποτε μεταναστευτικά σκάφη να δέσουν σε ιταλικά λιμάνια. Σημειωτέον πως ο νόμος αυτός έχει κηρυχθεί παράνομος τόσο από τα ιταλικά δικαστήρια όσο και από την Ε.Ε.

Διπλωματική κρίση

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Σαλβίνι θεωρείται πια ως «προστάτης της Ιταλίας και των Ιταλών» από τους ψηφοφόρους τους, αρπάζοντας τα «σκήπτρα» της Μελόνι. Όταν, λοιπόν, η Γαλλία πρότεινε την υποδοχή ενός εκ των σκαφών αυτών σε γαλλικό λιμάνι, η Ιταλίδας πρωθυπουργός προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο αναφέροντας καυστικά πως «Χαιρετίζουμε την απόφαση της Γαλλίας να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική κρίση. Μέχρι τώρα, το κύριο βάρος επωμίζονταν η Ιταλία και άλλες χώρες της Μεσογείου».

Ως ανταπάντηση, ο Γάλλος ΥΠΕΣ Ζεράλντ Νταρμανάν τόνισε πως «η απόφαση της Ιταλίας να μη δεχτεί μεταναστευτικά σκάφη ήταν απαράδεκτη και ανεύθυνη», ενώ υπογράμμισε πως ενδέχεται να εφαρμόσει ελέγχους στα γαλλο-ιταλικά σύνορα ως τιμωρία.

Το ρόλο «πυροσβέστη» αναγκάστηκε να παίξει ο Ιταλός Πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του δεύτερου στη σύνοδο των G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί παρευρισκόμενοι τόνισαν πως οι «παγερές» σχέσεις μεταξύ των Μακρόν και Μελόνι ήταν πασιφανείς κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Η Μελόνι συναντήθηκε τόσο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπάιντεν όσο και με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Έχοντας μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο κινείται στους ανώτατους «διαδρόμους» της διεθνούς πολιτικής σκηνής, πολλοί διπλωμάτες υποστηρίζουν πως η 45χρονη πρωθυπουργός δεν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του πληθωρισμού, της ύφεσης, της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία με τον καλύτερο τρόπο τη στιγμή που η ηγεσία της υποσκάπτεται από τον Σαλβίνι.

Η ευαίσθητη αυτή ισορροπία την οποία προσπαθεί να κρατήσει με νύχια και με δόντια θα δοκιμαστεί τους επόμενους μήνες, λόγω της περαιτέρω αύξησης του κόστους διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών και της υφεσιακής μακροοικονομικής κατάστασης.

Όσο για την Ουκρανία, η Μελόνι είναι αποφασισμένη να προσφέρει αμυντικό εξοπλισμό στην πολυτάραχη χώρα, αλλά τόσο ο Σαλβίνι όσο και ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι στους οποίους βασίζεται η ιταλική κυβέρνηση συνεργασίας έχουν πολλάκις εκφράσει τον θαυμασμό τους για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Διαβάστε ακόμη:

Λογαριασμοί ρεύματος: Τι θα πληρώσουμε τον Δεκέμβριο – Παραδείγματα (vid)

Αττική Οδός: Διόδια στα 2,5 ευρώ προβλέπει η νέα σύμβαση παραχώρησης

Φορολοταρία Οκτωβρίου: Έγινε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε από 1.000 έως και 50.000 ευρώ

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτιά στην ακριβότερη αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε η Ελλάδα, με τη χώρα μας να είναι η μοναδική με τιμή άνω των 2 ευρώ, την ώρα που βρίσκεται και στην πρώτη τετράδα στην τιμή του πετρελαίου κίνησης (diesel).

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο (21/11) δελτίο τιμών υγρών καυσίμων της Κομισιόν (DG Energy -weekly oil bulletin), η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με την υψηλότερη τιμή, με μέση τιμή αμόλυβδης να είναι στα 2,052 ευρώ/λίτρο. Ακολουθεί στη σχετική λίστα η Φιλανδία με 1,993 ευρώ/λίτρο και η Δανία με 1,981 ευρώ/λίτρο, οι οποίες «είθισται» να είναι πιο ακριβές από τη χώρα μας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος στην ΕΕ των 27 διαμορφώνεται για τη συγκεκριμένη περίοδο σε 1,729 ευρώ/λίτρο, δηλαδή η τιμή στην ελληνική αγορά είναι υψηλότερη κατά 18,7% (+17,5% ήταν την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα). Την αντίστοιχη περσινή περίοδο η Ελλάδα βρισκόταν στην τέταρτη θέση στην ΕΕ.

Παράλληλα, η χώρα μας καταλαμβάνει, την ίδια περίοδο, την τέταρτη θέση με την υψηλότερη τιμή στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), καύσιμο στο οποίο συνήθως βρισκόταν σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Ειδικότερα, με μέση τιμή στα 1,994 ευρώ/λίτρο η Ελλάδα βρέθηκε πίσω μόνο από τις Σουηδία (με 2,236 ευρώ/λίτρο), Φιλανδία (με 2,184 ευρώ/λίτρο) και Ιρλανδία (με 2,006 ευρώ/λίτρο).

Με μέσο όρο στην ΕΕ των 27 σε 1,851 ευρώ, η χώρα μας είναι ακριβότερη κατά 7,7% στο diesel, ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο βρισκόταν στην 11η θέση στην ΕΕ.

Φυσικό αέριο: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για το πλαφόν – Δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν στο έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας

Δεν επιτεύχθηκε τελικά πολιτική συμφωνία ούτε στο χθεσινό έκτακτο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ για το θέμα του πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου TTF. Ωστόσο, το ατελέσφορο αποτέλεσμα είχε προδιαγραφεί από νωρίς, με τις χώρες του Νότου να χαρακτηρίζουν ως “κοροϊδία” την πρόταση της Κομισιόν για πλαφόν στα 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα συγκληθούν εκ νέου για ένα άλλο έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας πριν από τα Χριστούγεννα – πιθανότατα στις 13 Δεκεμβρίου – εν μέσω ευρείας αποδοκιμασίας της πρότασης των Βρυξελλών για ανώτατο όριο τιμής του φυσικού αερίου.

Οι υπουργοί που συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για το Ενεργειακό Συμβούλιο της Πέμπτης κατέληξαν σε άτυπη συμφωνία σχετικά με τα λιγότερο αμφιλεγόμενα στοιχεία του πακέτου της Επιτροπής για την ενεργειακή κρίση, αλλά δεν συμφώνησαν για τον λεγόμενο Μηχανισμό Διόρθωσης Αγοράς, ανέφεραν τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ.

Η συμμαχία των χωρών που αντιτάχθηκαν έντονα στην πρόταση της Κομισιόν —Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Ελλάδα— κατέστησαν σαφές ότι δεν θα συμφωνούν επίσημα στο ευρύτερο πακέτο μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα της ανώτατης τιμής του φυσικού αερίου, δήλωσαν δύο διπλωμάτες.

Επιμένουν δε στη θέση για ανώτατη τιμή στα 150 με 200 ευρώ/MWh, ενώ η Κομισιόν έχει εισηγηθεί τα 275 ευρώ/MWh.

Πλέον τα περιθώρια συμβιβασμών είναι περιορισμένα, καθώς στο μπλοκ των χωρών που αντιτίθεται στην επιβολή πλαφόν άμεσα αλλά και σε χαμηλότερη τιμή ηγείται η Γερμανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την αντίθεσή τους εξέφρασαν η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Δανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, οι οποίες θέλουν να υιοθετηθούν σήμερα οι δύο πρώτοι κανονισμοί, για τους οποίους υπάρχει ήδη κατ’ αρχήν συμφωνία.

Από την πλευρά της, η Γερμανία είπε ότι αποδέχεται την πρόταση της Προεδρίας για έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας στις 13 Δεκεμβρίου και για ταυτόχρονη υιοθέτηση των τριών κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν σεβαστές οι δικλείδες ασφαλείας που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, η Γερμανία δεσμεύθηκε, ενόψει του νέου έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας, να διαπραγματευτεί με καλή πίστη για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αγορά αντέδρασε αρνητικά στην πρόταση της Κομισιόν για την επιβολή πλαφόν στα 275 ευρώ αφού η τιμή των συμβολαίων για παράδοση φυσικού αερίου τον Δεκέμβριο, η οποία αυξήθηκε σημαντικά από τις αρχές της εβδομάδας, κινήθηκε σήμερα το πρωί κοντά στα 130 ευρώ η μεγαβατώρα για να υποχωρήσει στη συνέχεια στα 124 ευρώ.

Ρήγμα για το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Μεγάλο είναι το ρήγμα στην ΕΕ και σχετικά με την εφαρμογή του πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου που σχεδιάζει η G7 με στόχο τη μείωση των εσόδων της Μόσχας.

Οι εκπρόσωποι των χωρών της ΕΕ συζητούσαν επί ώρες χθες στις Βρυξέλλες χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία και αναμένεται να επαναλάβουν σήμερα τις συζητήσεις τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κλίνει προς το επίπεδο των 65 δολαρίων το βαρέλι, ποσό που η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής έχουν απορρίψει ως υπερβολικά γενναιόδωρο προς τη Μόσχα.

Η G7 προτείνει ένα πλαφόν μεταξύ 65 και 70 δολάρια το βαρέλι, το οποίο είναι πολύ κοντά στο επίπεδο των τιμών που πουλά η Ρωσία σήμερα το πετρέλαιό της. Αρκετές χώρες ζητούν να καθοριστεί το πλαφόν σε χαμηλότερο επίπεδο.

Διαβάστε ακόμη:

Αττική Οδός: Διόδια στα 2,5 ευρώ προβλέπει η νέα σύμβαση παραχώρησης

Πώς μια βίλα αξίας 4,5 εκατ. ευρώ (με νοικάρη τον Καμμένο) πουλήθηκε 1,1 εκ. ευρώ, η γρουσουζιά που έσπασε στην Ελλάκτωρ και το διαζύγιο στην Τρ. Αττικής

Τι γεύση έχει η χρυσή μπριζόλα του Salt Bae; H αλήθεια για τον βρώσιμο χρυσό

ΠΗΓΗ NEWMONEY