ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ENTSO-E: Νέο «πράσινο» σε Αμφιλοχία και Πτολεμαΐδα

Δύο έργα αποθήκευσης ενέργειας περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο σχέδιο ανάπτυξης του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος για την περίοδο 2030-2040 του ENTSO-E.

Το Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύων του ENTSO-E (TYNDP) 2022 είναι η νεότερη έκδοση του εξαμηνιαίου πανευρωπαϊκού σχεδίου του για την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, και η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

Το mega project της αποθήκευσης

Το πρώτο και μεγαλύτερο ελληνικό έργο είναι αυτό για τo project αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, το οποίο προωθεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η στρατηγική αυτή επένδυση, εκτιμώμενου ύψους 550 εκατ. ευρώ, μετά από χρόνια γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, εισέρχεται επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης.

Κομβικό σημείο προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η απόφαση του ΥΠΕΝ στις αρχές Ιουνίου με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης στο Σύστημα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Αμφιλοχίας, ενώ θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο TYNDP αναφέρεται ως χρόνος έναρξης λειτουργίας ο Δεκέμβριος του 2025, ενώ καταγράφεται το πλούσιο ιστορικό του, δεδομένου ότι το έργο συμπεριλήφθηκε με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα PCI από τον Οκτώβριο του 2013. Ακόμη επισημαίνεται ότι οι μελέτες ολοκληρώθηκαν από το Δεκέμβριο του 2016, καθώς και ότι η ΑΕΠΟ, που χαρακτηρίζεται ως «το πιο κρίσιμο βήμα στη διαδικασία αδειοδότησης», εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2018. Στη συνέχεια χρειάστηκε τροποποίηση της διάταξης σύνδεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΔΜΗΕ και αντικατάσταση του υπαίθριου Κέντρου UHV από GIS. Η σχετική τροποποίηση της Περιβαλλοντικής Μελέτης εκδόθηκε από την αδειοδοτούσα αρχή τον Μάρτιο του 2019, αλλά η τροποποιημένη ΑΕΠΟ, με αρκετή καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, τον Απρίλιο του 2021.

Το «Σύστημα Αντλησίοταμιευσης στην Αμφιλοχία» αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα. Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση),το έργο περιλαμβάνει δυο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα χρησιμοποιεί την λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ.

Σκοπός του είναι η αποθήκευση ενέργειας με στόχο την υποστήριξη της μέγιστης δυνατής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο μείγμα της ενεργειακής παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό υπολογίζεται ότι η ετήσια παραγωγή ενέργειας θα ανέρχεται σε 816 GWh.

Το Prolemaida Storage

Το δεύτερο ελληνικό έργο που περιλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο Δεκαετές του ENTSO-E είναι το Ptolemaida Storage, το οποίο προωθείται από τη Eunice Energy Group.

Στο τωρινό προσχέδιο αναφέρεται ως έτος θέσης σε λειτουργία το 2024. Περιγράφεται ως μια υπερσύγχρονη μονάδα BESS ονομαστικής ισχύος 250 MW, με χωρητικότητα αποθήκευσης ίση με 1000 MWh, σημαντικά μεγαλύτερη από το ελάχιστο απαιτούμενο για την επίτευξη ετήσιας ικανότητας παραγωγής ενέργειας 250 GWh. Το εργοστάσιο θα αποτελείται από ομάδες μπαταριών Li-ion συνδεδεμένες με πολλαπλούς μετατροπείς DC/AC. Το BESS θα εκτελέσει ενεργειακό αρμπιτράζ στην καμπύλη ημερήσιου φορτίου, θα ενισχύσει τη διείσδυση ΑΠΕ μέσω της απορρόφησης ενέργειας από ΑΠΕ που διαφορετικά θα περιοριζόταν και θα παρέχει ευελιξία στο σύστημα.

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί κοντά σε υπάρχοντες λιγνιτικούς σταθμούς στη Δυτική Μακεδονία, που οδεύουν προς παροπλισμό και θα συνδεθεί με το δίκτυο μεταφοράς EHV 400 kV, μέσω του δικού του υποσταθμού EHV, ικανοποιώντας τη σχετική απαίτηση επιλεξιμότητας του TYNDP.

Η μονάδα, όπως αναφέρεται, μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έγκρισή της ως έργο, καλύπτοντας κενά επάρκειας δυναμικότητας και ευελιξίας που προκύπτουν από τον παροπλισμό των θερμικών μονάδων, την αύξηση της ζήτησης και την εισαγωγή σημαντικής πρόσθετης νέας δυναμικότητας ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό project της Eunice περιλαμβάνει δύο μεγάλης κλίμακας σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, έναν στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας και έναν στην περιοχή της Μεγαλόπολης, με τις ονομασίες «Ptolemaida Battery Energy Storage System και «Arcadia Battery Energy Storage System», αντίστοιχα.

Το project θα έχει συνολική ισχύ 500 MW και συνολική χωρητικότητα 2.000 MW, ενώ οι άδειες παραγωγής έχουν ήδη εγκριθεί από τη ΡΑΕ.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts