ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fourlis: Αγόρασε 6.204 ίδιες μετοχές

Η Fourlis κατέχει πλέον ποσοστό 1,2013% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας

Στην αγορά 6.204 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €4,6021 ανά μετοχή προχώρησε την περασμένη Πέμπτη η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, η FOURLIS  σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.06.2019 και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2020, στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, προέβη την 29.04.2021, σε αγορά 6.204 ίδιων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €4,6021 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €28.551,36.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 624.755ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,2013% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Διαβάστε ακόμα:

JYSK: Διευρύνει την παρουσία της στην Ελλάδα – Πότε ανοίγει το νέο κατάστημα στο Πικέρμι

EY: Πώς οραματίζονται την επόμενη μέρα της πανδημίας εργοδότες και εργαζόμενοι;

Καββαθάς: Θετικά τα μηνύματα από τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας της εστίασης

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts