ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Intralot: Στο 32,424% το ποσοστό του Σωκράτη Κόκκαλη μετά την ΑΜΚ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠAIΧΝΙΔΙΩΝ» (δ.τ. «INTRALOT», εφεξής «INTRALOT» ή «Εκδότρια») σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια των από 02/08/2022 γνωστοποιήσεων της εταιρείας «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED, τoυ κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, και της εταιρείας “K-SYSTEMS” σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εκδότριας, γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Στις 01/08/2022, η «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», εταιρεία η οποία ελέγχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, απέκτησε 78.776.368 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές εκδόσεως INTRALOT, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της INTRALOT.

Κατόπιν τούτου, στις 01/08/2022:

– το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED» επί μετοχών INTRALOT ανέρχεται σε 32,424% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (δηλ. 120.401.087 δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 371.337.000 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), έναντι προηγούμενου ποσοστού 28,023% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, λόγω απόκτησης 78.776.368 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT

– το ποσοστό των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών INTRALOT ανέρχεται σε 32,424% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, εκ των οποίων 1.281 άμεσα δικαιώματα ψήφου και 120.401.087 έμμεσα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 371.337.000 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 28,023% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών:

  • «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης
  • «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», εταιρεία ελεγχόμενη από την «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”)

Διαβάστε ακόμη

Ποια είναι τα επικρατέστερα σενάρια για αναδρομικά, αυξήσεις και 13η σύνταξη

Οι κινήσεις του Βασίλη Ψάλτη στη «σκακιέρα» της επόμενης ημέρας για την Alpha Bank

ΔΕΗ: Μνημόνιο συνεργασίας με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts