ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Intralot: Στο 32,90% το ποσοστό της CQ Holding μέσω συμμετοχής της στην ΑΜΚ

Στην απόκτηση 122.182.840 κοινών ονομαστικών μετοχών της Intralot και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, που αντιπροσωπεύουν το 32,90% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, προχώρησε η «CQ Holding Company, Inc.» μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (η «Εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και κατόπιν γνωστοποιήσεων που έλαβε από τον κ. Soohyung Kim και την εταιρεία “Acme Amalgamated Holdings, LLC” την 1.8.2022, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η εταιρεία με την επωνυμία “CQ Holding Company, Inc.”, δεόντως συσταθείσα και υφιστάμενη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware, απέκτησε 122.182.840 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν το 32,90% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Με βάση τα παραπάνω, η CQ Holding Company, Inc. κατέχει συνολικά 122.182.840 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν στο 32,90% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η CQ Holding Company, Inc. είναι εταιρεία ελεγχόμενη από την “Standard General Management, LLC”, η οποία με την σειρά της είναι ελεγχόμενη από την “Acme Amalgamated Holdings, LLC”, η οποία τελικά είναι ελεγχόμενη από τον κ. Soohyung Kim.

Διαβάστε ακόμη

Alpha Bank: Κέρδη μετά από φόρους €117,3 εκατ. στο β’ τρίμηνο 2022

Προϋπολογισμός: «Ηλεκτροπληξία» λόγω φυσικού αερίου

Ferrari: Ρεκόρ στις παραγγελίες αυτοκινήτων το β’ τρίμηνο 2022

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts