ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Optima bank: Πόσα κεφάλαια θα βάλουν στην ΑΜΚ οι cornerstone επενδυτές – Οι όροι της συμμετοχής

Την έγγραφη δέσμευσή τους για συμμετοχή στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 151,2 εκατ. ευρώ, παρείχαν στην Optima bank οι βασικοί επενδυτές (cornerstone investors), διαθέτοντας κεφάλαια, ύψους 41 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο που έλαβε χθες, Τετάρτη, το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η αύξηση αφορά στην έκδοση έως 21.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,45 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς (19.950.000 νέες μετοχές) και παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (1.050.000 νέες μετοχές). Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την Ireon Investments Ltd, πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) της οποίας είναι η Motor Oil, η οποία θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ, αιτούμενη την εγγραφή για νέες μετοχές, συνολικής αξίας 10 εκατ. ευρώ, οι cornerstone επενδυτές συμφώνησαν να αποκτήσουν μετοχές αξίας:

  • Πέντε εκατ. ευρώ η «K HAMDOUN CONSULTANCY LTD», με έδρα στη Λευκωσία Κύπρου, κατέχοντας έτσι, ποσοστό 0,94%.
  • 15 εκατ. ευρώ οι εξής τρεις εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου – «Magna Umbrella Fund plc», με έδρα στην Ιρλανδία (8.791.940 ευρώ και ποσοστό 1,65%), «OAKS Emerging Umbrella Fund plc», με έδρα, επίσης, στην Ιρλανδία (4.858.840 ευρώ και ποσοστό 0,91%) και «Manulife Global Fund – Emerging Eastern Europe Fund», με έδρα στο Λουξεμβούργο (1.351.240 και ποσοστό 0,25%), δια της διαχειρίστριάς τους «Fiera Capital (UK) Limited».
  • 21 εκατ. ευρώ η ολλανδική «Reggeborgh Invest B.V.», αποκτώντας ποσοστό πέριξ του 4%.

Σύμφωνα με το δελτίο, απαραίτητη προυπόθεση συμμετοχής στην ΑΜΚ είναι η τιμή διάθεσης να μην υπερβαίνει το ποσό των 7,40 ευρώ ανά νέα μετοχή. Αξίζει να επισημανθεί πως η μετοχική σύνθεση της τράπεζας κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου ήταν:

(α) η Ireon Investments Ltd (κάτοχος 5.213.280 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστού 9,893% των συνολικών μετοχών)

(β) η Canelo Holdings Limited (κάτοχος 4.298.167 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστού 8,157% των συνολικών μετοχών)

(γ) η Baynoun Limited (Cyprus) (κάτοχος 1.057.358 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστού 2,007% των συνολικών μετοχών), τελούσα υπό κοινό έλεγχο με την Canelo Holdings Limited και

(δ) η Baynoun Limited (Gibraltar) (κάτοχος 1.890.000 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστού 3,587% των συνολικών μετοχών), τελούσα υπό κοινό έλεγχο με την Canelo Holdings Limited και λοιποί μέτοχοι.

Στόχος της Optima bank είναι το σύνολο των καθαρών εσόδων να διατεθούν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της τράπεζας, επιτρέποντας τη συνέχιση υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου. Επιπλέον, η άντληση των καθαρών εσόδων θα έχει ως αποτέλεσμα την, σε κάθε περίπτωση, ενίσχυση και, υπό προϋποθέσεις βάσει ποσοστού κάλυψης της ΑΜΚ, υπερκάλυψη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και του Ομίλου, λόγω της ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι στα τέλη του περασμένου Μαρτίου ο δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (T1 Capital Ratio) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (TRCR) του Ομίλου ανέρχονταν σε 13,13% έκαστος. Προκειμένου να αποκατασταθεί η τήρηση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης (OCR) & Pillar 2 Guidance (P2G) – (TRCR), ύψους 13,95% σε επίπεδο Ομίλου, απαιτούνται πρόσθετα κεφάλαια, ύψους περίπου 19,5 εκατ. ευρώ, τα οποία η τράπεζα επιδιώκει να προέλθουν από τα καθαρά έσοδα μέσω της αύξησης.

Το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία

Η δημόσια προσφορά για την ΑΜΚ της Optima bank θα γίνει από τις 27 – 29 Σεπτεμβρίου. Μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθήσει η κατανομή των μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον 30% (5.985.000 νέες μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών και

(β) Το υπόλοιπο έως και 70% (13.965.000 νέες μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών.

«Οι υπολογισμοί ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί επί τη βάσει 19.950.000 μετοχών δημόσιας προσφοράς. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατά την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη δημόσια προσφορά», τονίζεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των ιδιωτών για το 30%, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: (α) η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των ιδιωτών που υπερβαίνει το 30%, (γ) το πλήθος των αιτήσεων εγγραφής που αφορούν σε ιδιώτες, καθώς και (δ) η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς».

Σε περίπτωση, πάντως, κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους των ιδιωτών επενδυτών υπολείπεται του ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση μετοχών δημόσιας προσφοράς, οι αιτήσεις εγγραφής των ιδιωτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε, μετοχές δημόσιας προσφοράς που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση μετοχών θα μεταφερθούν στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών προς διάθεση.

Διαβάστε ακόμη

Ο πόλεμος των τρολ, η Εφη και ο Stefanos, το ντέρμπι Cosmote-Nova, η μάχη στα νερά και τα ακίνητα στην Κύπρο

Π. Γεωργιόπουλος: Πώς η ΝΟVA έγινε ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος σε κινητή και τηλεόραση

Ιωάννης Γιώτης (Γιώτης): Αξιοσημείωτα κέρδη παρά τις πιέσεις για την εταιρεία του προέδρου των Βιομηχάνων Τροφίμων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts