ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Profile Software: Μειώθηκαν κατά 10% τα έσοδα το α΄ εξάμηνο – Στα 6,85 εκατ. ευρώ

Η ρευστότητα και η κεφαλαιακή ευρωστία του ομίλου Profile ενισχύθηκαν σημαντικά και στο α΄ εξάμηνο του 2020 παρέχοντας εχέγγυα για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού του πλάνου

Στο ποσό των 6,85 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Profile Software το α΄ εξάμηνο του 2020 έναντι 7,61 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σημειώνοντας μείωση 10%, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στις παραγγελίες νέων έργων και της γενικότερης αβεβαιότητας που επέφερε στο οικονομικό περιβάλλον.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η υστέρηση στο τομέα των πωλήσεων που παρατηρήθηκε στο εξάμηνο έχει ήδη αναπληρωθεί από την ανάκαμψη του γ΄ τριμήνου, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του 9μήνου 2020 να είναι στα ίδια περίπου επίπεδα, με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν στα 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 27,3%.

Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα 0,4 εκατ. ευρώ από 1,0 εκατ. ευρώ το 2019, λόγω μη επαναλαμβανόμενων παραμέτρων και κυρίως των αρνητικών αποτελεσμάτων από συναλλαγματικές ισοτιμίες για τις δραστηριότητες στην Ασία και τη Μ. Βρετανία (σε δολάρια και στερλίνες αντίστοιχα).

Η ρευστότητα και η κεφαλαιακή ευρωστία του ομίλου Profile ενισχύθηκαν σημαντικά και στο α΄ εξάμηνο του 2020 παρέχοντας εχέγγυα για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού του πλάνου, ανεξάρτητα από τη συγκυρία. Ειδικότερα, η ρευστότητα του ομίλου εξακολουθεί να αυξάνεται, ανεβάζοντας τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στα 16,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά διαθέσιμα στα 12,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,5 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2019, σημειώνοντας άνοδο μεγαλύτερη του 30%.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts