ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Real Consulting: Αύξηση 32% στα EBITDA το α’ εξάμηνο 2023

Αύξηση 32% στα EBITDA, τα οποία ανήλθαν στα 2,21 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Real Consulting για το α’ εξάμηνο 2023.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, η εταιρεία, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις τάσεις στον χώρο της πληροφορικής, επέκτεινε το χαρτοφυλάκιο λύσεων / υπηρεσιών που προσφέρει, ενώ επιπλέον αύξησε το πελατολόγιό της και ενίσχυσε τη γεωγραφική της διασπορά.

Η Εταιρεία ανέλαβε την υλοποίηση σημαντικών έργων πληροφορικής & τεχνολογίας σε νέους ή υφιστάμενους πελάτες του ιδιωτικού τομέα , όπως ενδεικτικά το έργο SAP S/4HANA για τις εταιρείες Coral και Motor Oil Renewable Energy (MORE), το έργο υλοποίησης της κλαδικής λύσης SAP for Healthcare στον Όμιλο ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, τo έργο υλοποίησης της λύσης ολοκληρωμένου συστήματος ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης Microsoft D365 Finance & Supply Chain Management για τον οργανισμό SOFIA AIRPORT σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, τo έργο υλοποίησης Reporting της λύσης Microsoft Power BI σε πλατφόρμα Microsoft Data Lake 365 Business Central για την εταιρεία Friesland Campina, την υποστήριξη και συντήρηση του ΙΤ εξοπλισμού και δικτύων του Ομίλου ASTIR PALLACE, το έργο ελληνικοποίησης της λύσης Microsoft D365 Finance & Supply Chain Management για την θυγατρική της ROLEX στην Ελλάδα, την υποστήριξη της SAP εγκατάστασης στην Ελλάδα, της εταιρείας Η & M, τo έργο υλοποίησης της λύσης SAP BW S/4HANA στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Παράλληλα, ολοκλήρωσε επιτυχώς πληθώρα έργων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων: το έργο SAP S/4ΗΑΝΑ για την αυτοματοποίηση του συνόλου των επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρείας Μotor Oil, της Εurobank Κύπρου και της Κωτσόβολος, το έργο SAP Retail για τις εταιρείες του ομίλου FOURLIS Sneakers Market και Holland & Barret, το έργο συγχώνευσης των εταιρειών WIND Hellas & NOVA στο περιβάλλον SAP, το έργο ενοποίησης οικονομικών καταστάσεων με την λύση SAP Business Planning & Consolidation για την Aegean Airlines, τo έργο υλοποίησης της λύσης Microsoft D365 Business Central για την εταιρεία FG Europe και τις θυγατρικές της, καθώς και το έργο Success Factors Succession Management & Development Planning στην εταιρεία PHARMATHEN, το έργο SAP ERP για την εταιρεία Technoforms του ομίλου Sunlight, το έργο αναβάθμισης του συστήματος SAP στην εταιρεία Attica Department Stores, τo έργο υλοποίησης της λύσης Microsoft D365 F & O στην εταιρεία AQUILA CAPITAL.

H δραστηριοποίηση της εταιρείας επεκτάθηκε και στο δημόσιο τομέα αναλαμβάνοντας επιλεκτικά έργα μεγάλης κλίμακας και πολυετούς διάρκειας, όπως το έργο Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Big Data), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, συνολικού τιμήματος 18,4 εκατ. Ευρώ, το οποίο υπεγράφη την 31η Μαΐου 2023 μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Ένωσης Εταιρειών Ernst & Young – OTE – Real Consulting.

Ο Όμιλος Real Consulting πραγματοποίησε πωλήσεις ποσού € 13.799 χιλ., έναντι πωλήσεων ποσού € 11.491 χιλ. σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2022, εμφανίζοντας αύξηση 20%. Η κύρια πηγή εσόδων του προέρχεται από τις Υπηρεσίες με έσοδα ύψους € 10.032 χιλ. έναντι € 8.879 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2022 (72,70% και 77,27% των συνολικών πωλήσεων αντίστοιχα). Ακολουθούν οι τομείς των Αδειών Λογισμικού και Συντήρησης με έσοδα € 2.819 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2023 και € 1.815 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2022 (20,42% και 15,79% των συνολικών πωλήσεων αντίστοιχα).

Το υπόλοιπο 6,87% (€ 948 χιλ.) και 6,93% (€ 797 χιλ.) για τo A’ Εξάμηνο του 2023 και του 2022 αντίστοιχα, αφορά αθροιστικά στους τομείς δραστηριότητας του hardware, cloud, λογισμικού και λοιπών εσόδων. Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε € 5.309 χιλ. (2022: € 4.419 χιλ.) εμφανίζοντας αύξηση 20%, σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2022. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, παρουσίασαν αυξητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω της σταθερής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών του και λόγω της καλής χρηματοοικονομικής κατάστασης και σταθερής βάσης των πελατών που διαθέτει.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 2.212 χιλ. (2022: € 1.671 χιλ.), εμφανίζοντας αύξηση 32% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η οποία οφείλεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών του στον τομέα της εγκατάστασης και λειτουργίας λογισμικών προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης (ERP), εξυπηρετώντας ένα διαρκώς διευρυνώμενο πελατολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει ισχυρά εγχώρια αλλά και διεθνή brand names, καθώς και λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των κατηγοριών οργανικών εξόδων σε σχέση με την πραγματοποιθείσα περαιτέρω επέκταση των πωλήσεών της.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε € 1.740 χιλ. (2022: € 1.301 χιλ.), εμφανίζοντας αύξηση 34% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2022.

Προοπτικές για το 2023

Οι προσδοκίες διαφαίνονται θετικές λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου και του επιχειρησιακού μετασχηματισμού των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με τη γενικότερη στρατηγική της, το επενδυτικό πλάνο της, αλλά και τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία για την πραγμάτωσή τους.

Παράλληλα, μέσω της εξαγοράς εταιρειών που εξειδικεύονται σε υπηρεσίες επί των λογισμικών και προϊόντων που ήδη διαθέτει, ειδικά στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στοχεύει στην επέκταση της γεωγραφικής της εμβέλειας και τη διείσδυση σε εξειδικευμένες αγορές υπηρεσιών, συμπληρωματικών με την Εταιρεία, με σκοπό την δημιουργία οικονομιών και συνεργειών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση του 2023, αναμένεται σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 30% και της οργανικής κερδοφορίας (EBITDA) περίπου 40% σε σχέση με τη χρήση του 2022, όπου σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά και τη γενικότερη στρατηγική της, καθώς και τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία για την πραγμάτωση τους, θα αποτελέσουν κριτήριο για το ενδεχόμενο μετάταξης της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαβάστε ακόμη

Έρχεται νέα υποβάθμιση για τις ΗΠΑ; – «Σε χειρότερη θέση η οικονομία σε σχέση με το 2011»

EY: Επένδυση $1,4 δισ. σε πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τις επιχειρήσεις

Εμμανουήλ Νέτος (Pylones Hellas): Οι ευκαιρίες στην κυβερνοασφάλεια – Τι φέρνει η στρατηγική συνεργασία με τη βρετανική Security HQ (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

 

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts