ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών, παρατείνεται η αναστολή εκτέλεσης κατεδάφισης για έργα στον αιγιαλό έως 31.3.2022.

Ως γνωστόν χθες 31 Οκτωβρίου έληγε η συγκεκριμένη προθεσμία και οι φορείς του Τουρισμού είχαν παρέμβει πολλάκις, προκειμένου να διευθετηθεί το μείζον αυτό θέμα.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την τροπολογία “Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής  – Τροποποίηση του άρθρου 247 ν. 4782/2021 (Α36), που έχει στην διάθεσή του το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, το συγκεκριμένο άρθρο τροποποιείται ως προς την προθεσμία αναστολής.

Το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

“Αναστέλλεται μέχρι τις 31.3.2022 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα που υφίστανται πριν από τις 9.3.2021, κάθε είδους , που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών”.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μετά την ΠΟΞ και ο ΣΕΤΕ -για δεύτερη φορά- με επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς θέτει το θέμα της  νομιμοποίησης κατασκευών στον αιγιαλό και της σχετικής διαδικασίας, καθώς η παράταση αναστολής κατεδαφίσεων που έχει δοθεί από την κυβέρνηση, εκπνέει στο τέλος Οκτωβρίου.

Ως γνωστόν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν κατασκευάσει, εδώ και πολλά έτη, εγκαταστάσεις στον έμπροσθεν αυτών χώρο του αιγιαλού. Εγκαταστάσεις που σε πολλές περιπτώσεις έγιναν για αντικειμενικούς λόγους, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω διάβρωση του εδάφους, είναι καλαίσθητες και προσαρμοσμένες στην γεωμορφία της ακτογραμμής. Η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για προσωρινή αναστολή των πρωτοκόλλων κατεδάφισης των εγκαταστάσεων αυτών, η οποία ελήφθη ενόψει της νομοθέτησης μιας διάταξης που θα έδινε οριστική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ήταν ένα πολύ θετικό βήμα. Ωστόσο η διάταξη που θα προέβλεπε την ακριβή διαδικασία και τους όρους και προϋποθέσεις νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων ακόμα δεν έχει νομοθετηθεί, παρά το γεγονός πως σχετικό σχέδιο ρύθμισης περιλαμβανόταν σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού που τέθηκε σε διαβούλευση τον Απρίλιο του 2021.

Πιο αναλυτικά στην επιστολή προς τους Χρήστο Σταϊκούρα, υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Σκρέκα, υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που κοινοποιείται στους Γιώργο Γεραπετρίτη, υπουργό Επικρατείας, Βασίλη Κικίλια, υπουργό Τουρισμού, Απόστολο Βεσυρόπουλο, υφυπουργό Οικονομικών και Νίκο Ταγαρά, υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει ως εξής:

“Θέμα: Σχετικά με την από 10.03.2021 επιστολή ΣΕΤΕ που αφορά σε χωροταξικά θέματα σε συνέχεια της αναστολής κατεδάφισης αυθαιρέτων

Κύριοι Υπουργοί,

Σας προωθούμε εκ νέου την από 10.3.2021 επιστολή μας, η οποία αφορά σε αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και αιγιαλού, η κατεδάφιση των οποίων έχει ανασταλεί με νόμο έως 31.10.2021.

Δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως εξέλιξη και είμαστε μόλις ένα μήνα πριν τη λήξη της αναστολής, παρακαλούμε να εξετάσετε τους τρόπους και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου από την 1η Νοεμβρίου να τηρηθεί η νομιμότητα, να προστατευθεί το περιβάλλον, να αποτραπεί η αδικαιολόγητη απομείωση της αξίας πολλών τουριστικών επιχειρήσεων στην χώρα, αλλά και να αποφευχθούν κοινωνικοί αυτοματισμοί”.

Τι ζητούσε ο ΣΕΤΕ

Ο ΣΕΤΕ στην επιστολή της 10ης Μαρτίου, έθετε τα εξής:

“Θα θέλαμε ξεκινώντας την επιστολή μας, να επαναλάβουμε την πλήρη προσήλωση του ΣΕΤΕ και του τουρισμού στο σύνολό του, στην προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών μας πόρων, προκειμένου η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα μετά το τέλος της πανδημίας, να γίνει βιώσιμα, δημιουργώντας έτσι υψηλή προστιθέμενη αξία και στις τοπικές κοινωνίες και στην οικονομία της χώρας.
Με επίσημη επιστολή μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών στις 09.02.2021, ζητήσαμε τεκμηριωμένα την αναστολή κατεδάφισης ορισμένων συγκεκριμένων έργων που δεν προσβάλλουν το περιβάλλον και προβλέπονται από τη νομοθεσία μπροστά από τις τουριστικές επιχειρήσεις, αναφερόμενοι σε περιπτώσεις οι οποίες μπορούσαν να νομιμοποιηθούν με την υφιστάμενη νομοθεσία του ν.2971/2001 πριν την άστοχη, όπως έχουμε επανειλημμένα δημόσια τονίσει, τροποποίησή της με τον ν. 4607/2019, σύμφωνα με τον οποίο επήλθαν δύο βασικότατες αλλαγές:

1η Αλλαγή
Με το άρθρο 2 ν.2971/19.12.2001 προβλεπόταν αρχικά ότι: 5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και καταγράφονται ως δημόσια κτήματα.
Με την τροποποίηση του ν.4607/24.4.2019 η αντίστοιχη παράγραφος προβλέπει: 5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών, που καθορίζονται ή επανακαθορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 6 και 7Α, ανήκουν στη δημόσια κτήση, είναι ανεπίδεκτα κτήσης ιδιωτικών δικαιωμάτων και καταγράφονται ως πράγματα κοινόχρηστα, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με την παρούσα δεν θίγονται ήδη κτηθέντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και ισχύουσες συμβάσεις παραχώρησης.

Η τροποποίηση αυτή έγινε ερμηνεύοντας, λανθασμένα κατά την γνώμη μας, αποφάσεις του ΣτΕ οι οποίες αναφέρουν ότι όταν ο παλαιός αιγιαλός ήταν αιγιαλός οι εκτάσεις αυτές ήταν αυτονόητα κοινόχρηστες. Η παρερμηνεία της τροποποίησης του 2019 έγκειται στην λογική: επειδή ο παλαιός αιγιαλός, ήταν (κάποτε ως αιγιαλός) κοινόχρηστος, παραμένει εσαεί κοινόχρηστος παρότι σήμερα δεν είναι αιγιαλός λόγω ιστορικής φυσικής μετατόπισης της ξηράς προς τη θάλασσα. Εξάλλου, η νομοθεσία είναι γεμάτη από περιπτώσεις κοινόχρηστων πραγμάτων (παλαιές εθνικές είτε επαρχιακές οδοί, αποξηραμένα ρέματα ή λίμνες) τα οποία όταν απωλέσουν τον χαρακτήρα τους αποχαρακτηρίζονται από κοινόχρηστες και μεταβιβάζονται στην ιδιωτική (και όχι στη δημόσια) περιουσία του Δημοσίου.

Όμως, με την τροποποίηση αυτή, οι τεράστιες αυτές εκτάσεις που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου σημαντικής αξίας και οι οποίες βρίσκονται μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων και του οριοθετημένου αιγιαλού και παραλίας, καθίστανται κοινόχρηστες (ενώ δεν έχουν κοινόχρηστο πλέον χαρακτήρα) και τα έργα εξωραϊσμού, διαμόρφωσης με χλοοτάπητα ή φυτεύσεων, θεωρούνται πλέον παράνομα και μη επιδεχόμενα νομιμοποίησης. Σημειώνουμε δε, ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι ζώνες αυτές (μεταξύ καθορισμένου αιγιαλού και ξενοδοχείων) έχουν μεγάλο εύρος (σε Ρόδο και Κω ενδεικτικά φθάνουν τα 100-400μ!). Εκατοντάδες αυθαίρετα σήμερα, αφορούν σε τέτοιες επεμβάσεις.

2η Αλλαγή:
Τόσο με τον ν.2971/2001, όσο και με μεταγενέστερες διατάξεις (παρ.16 άρθρ.46 Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004, αλλά και μεταγενέστερα), προβλέφθηκαν διαδικασίες νομιμοποίησης κατόπιν αποζημίωσης, έργων που εκτελέστηκαν χωρίς άδεια, πλην όμως εμπίπτουν στις προβλέψεις της νομοθεσίας (προσαμμωτικά σε βραχώδεις εκτάσεις, προστασία από διάβρωση, προβλήτες κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίσουν περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Όμως με την τροπολογία του 2019 (περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4607/2019), που αναφέρεται στη δυνατότητα παραχώρησης αιγιαλού για έργα κατασκευασθέντα προ της 28.7.2011 (χωρίς άδεια) με καταβολή αποζημίωσης χρήσης, παρέχεται η δυνατότητα αυτή στις επιχειρήσεις άλλων παραγωγικών τομέων, πλην του τουρισμού!
Σε ό, τι αφορά τον τουρισμό, η δυνατότητα της εκ των υστέρων παραχώρησης για έργα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, παρέχεται μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν κατασκευασθεί από τον ΕΟΤ ή το Δημόσιο, ενώ αποκλείονται τα ιδιωτικά τουριστικά καταλύματα αδικαιολόγητα και χωρίς να συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος. Στο σημείο αυτό τίθεται και ένα ζήτημα συνταγματικότητας ως προς την ισότιμη μεταχείριση μεταξύ τουριστικών επενδύσεων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 14α του ν.4607/2019 προβλέφθηκε ότι:
«Άρθρο 14α Αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών. 1. α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν κατασκευαστεί από το Δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασμό του ή των οποίων το Δημόσιο ή ο Ε.Ο.Τ είχαν τη διαχείριση ή έργα που είναι ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων του Ε.Ο.Τ.. Επίσης, υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις είτε του άρθρου 121 του ν. 4495/2017 είτε της περίπτωσης α΄ της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α΄174). Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται για κατοικίες κάθε είδους, καταστήματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανόμενων εμπορικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τα παραρτήματα και προσαρτήματά τους, κάμπινγκ, τουριστικά καταλύματα γενικά και ξενοδοχειακές μονάδες, εκτός των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς και για τους τουριστικούς λιμένες του ν. 2160/1993».
Για τον λόγο αυτό, προτείνεται από τον ΣΕΤΕ στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001, να προστεθούν οι λέξεις: «… καθώς και τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής».
Για τον ίδιο λόγο (αναίτιος αποκλεισμός των τουριστικών καταλυμάτων από τη δυνατότητα της εκ των υστέρων παραχώρησης αιγιαλού για προβλεπόμενα από την νομοθεσία έργα προ της 28.7.2011), προτείνεται στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001 να διαγραφούν οι λέξεις «τουριστικά καταλύματα γενικά και ξενοδοχειακές μονάδες».
Με την ψηφισθείσα αναστολή κατεδάφισης έως τις 31/10/2021, των έργων τα οποία μπορούν να νομιμοποιηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (έργα προσαμμωτικά, προβλήτες, έργα προστασίας από την διάβρωση, έργα καλλωπιστικά και εξωραϊστικά επί του παλαιού αιγιαλού, λυόμενες κατασκευές εξυπηρέτησης λουομένων, κλπ.), δίνεται ο απαραίτητος χρόνος των εύλογων, κατά την άποψή μας, θεσμικών παρεμβάσεων που προτείνουμε, ώστε να δοθεί η δυνατότητα νομιμοποίησης αυτών των εκατοντάδων αναγκαίων έργων και της κατεδάφισης, μετά την πάροδο της προθεσμίας, όλων όσων καταστρατηγούν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού, είτε προσβάλλουν το περιβάλλον. Επιπλέον, θεωρούμε απόλυτα δίκαιο και συνταγματικό, να υπάρχει ο εύλογος χρόνος στον πολίτη να αμυνθεί έναντι της Πολιτείας με όλα τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του, κάτι που δεν μπορούσε να συμβεί στην παρούσα φάση λόγω πανδημίας, με τα υποθηκοφυλακεία και τα δικαστήρια κλειστά ή σε υποτυπώδη λειτουργία”.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αναστέλλονται οι κατεδαφίσεις στον αιγιαλό που προωθούσαν οι Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας, μέχρι τις  31 Οκτωβρίου 2021, με τροπολογία που κατέθεσαν τα συναρμόδια υπουργεία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο “Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές”.

Το Σχέδιο νόμου πέρασε από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και είναι έτοιμο να εισαχθεί για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, με εισηγητές τους βουλευτές Χρήστο Μπουκώρο και Χάρη Μαμουλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης, αλλά και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, είχαν εκφράσει την αντίθεση και τις έντονες αντιδράσεις τους στις κατεδαφίσεις, που θα υποβαθμίσουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Μάλιστα οι φορείς της Κρήτης με “σκοπό την οριστική διευθέτηση του εν λόγω κρίσιμου ζητήματος, σε ότι αφορά αποκλειστικά στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νησιού μας, πέραν της αναβολής των εργασιών κατεδάφισης εντός των εν λόγω εγκαταστάσεων, προτείνουμε την σύσταση Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Σας, σε συνεργασία με τους Τουριστικούς Φορείς, με αντικείμενο τη μελέτη της κάθε μίας συγκεκριμένης περίπτωσης ξενοδοχειακής μονάδας, για την οποία υφίσταται εν ισχύ Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, και την εύρεση βέλτιστης, διάφορης της κατεδάφισης, εναλλακτικής λύσης επίλυσης της διαφοράς. Η εν λόγω Επιτροπή δύναται, σε κάθε περίπτωση, να εξετάζει τις εκάστοτε συνθήκες ανέγερσης των φερόμενων ως αυθαιρέτων κατασκευών, να τις κατατάσσει, με βάση την βαρύτητα τους, να εξετάζει την τυχόν υπαγωγή τους σε διαδικασία νομιμοποίησης – τακτοποίησης μετά χρηματικού αντιτίμου, ή διατήρησης τους, κατόπιν επιβολής διοικητικού προστίμου, με σκοπό αφενός την είσπραξη εσόδων για το Ελληνικό Κράτος και αφετέρου την διάσωση και συνέχιση της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων”.

Η τροπολογία

Η τροπολογία με τίτλο “Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης καια διοικητικής αποβολής”, έχει ως εξής:

“Αναστέλλεται μέχρι την 31η.10.2021 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα που υφίστανται κατά τον χρόνο έανρξης ισχύος του παρόντος, κάθε είδους  που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών”.

Προς κατεδάφιση…

Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως γράφει η δημοσιογράφος του Κρητικού Πρακτορείου Ειδήσεων – cna.gr Δέσποινα Κουταντου, στα κοινωνικά δίκτυα, μεταξύ των προς κατεδάφιση ακινήτων, είναι στο εξαιρετικό Minos Beach, το γνωστό γεφυράκι με την πανέμορφη βλάστηση και τα έργα τέχνης, που “εκτός από την ιστορική σημασία που έχει για τον Τουρισμό στον τόπο μας στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα, είναι ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της πόλης του Αγίου Νικολάου.
minos beach αιγιαλόΕίναι εξωφρενικό αυτό που συμβαίνει. Εκτός τόπου και χρόνου οι “υπεύθυνοι” που αποφάσισαν να καταστρέψουν αυτή την ομορφιά. Υποκριτικότατο να επικαλούνται τη “νομιμότητα”,  ακόμη και παράνομο να είναι (από το 1963!!!) ΝΑ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ!!! ΑΛΛΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΑ”.
ksd αιγιαλό
adv αιγιαλό

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Να υπάρξει πολεοδομική τακτοποίηση για εγκαταστάσεις ξενοδοχείων στον Αιγιαλό, που έγιναν για αντικειμενικούς λόγους, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω διάβρωση του εδάφους, είναι καλαίσθητες και προσαρμοσμένες στην γεωμορφία της ακτογραμμής, ζητά με επιστολή του προς  τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τάσιος “Σχετικά, πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι στην Κρήτη πρόκειται να εκκινήσει η διαδικασία κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στο χώρο του αιγιαλού. Σε αυτές περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που περιγράφονται ανωτέρω, δηλαδή κατασκευές που αναβαθμίζουν το περιβάλλον και συμβάλουν στην εν γένει βελτίωση της εικόνας της περιοχής που βρίσκονται.

Η κατεδάφιση αυτών των κατασκευών κανέναν δεν θα ωφελήσει. Ούτε τις επιχειρήσεις στις οποίες θα προκαλέσει τεράστια ζημιά, ούτε τους πελάτες τους οι οποίοι κάνουν χρήση αυτών, ούτε το Δημόσιο το οποίο θα στερηθεί σημαντικά άμεσα και έμμεσα έσοδα, ούτε την απασχόληση, καθώς θα απολεσθούν οι θέσεις εργασίας όσων απασχολούνται σε αυτές. Το κυριότερο όμως είναι πως τυχόν κατεδάφιση των ανωτέρω εγκαταστάσεων δε θα συμβάλει ούτε στην προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Διότι, όπως επισημάναμε ανωτέρω, πρόκειται για εγκαταστάσεις (και σε αυτές αναφερόμαστε) πλήρως ενταγμένες στην ιδιαιτερότητα της γεωμορφίας της κάθε περιοχής, κατασκευασμένες με τρόπο που αποσκοπεί ακριβώς στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις στην προστασία αυτού (προστασία από διάβρωση κ.λ.π.).

Για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία πολεοδομικής τακτοποίησής και εξαίρεσης από τη κατεδάφιση για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με αυστηρές ασφαλώς προϋποθέσεις και με τη καταβολή συγκεκριμένου εύλογου ανταλλάγματος, διαδικασία που είναι ασφαλώς εξαιρετικά δύσκολο να σχεδιασθεί και να ολοκληρωθεί εν μέσω συνθηκών πανδημίας”.

Και καταλήγει: “Παρακαλούμε, λοιπόν, να αναστείλετε τις διαδικασίες κατεδάφισης που έχουν προγραμματιστεί ώστε να εκκινήσει μια ουσιαστική διαβούλευση σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις νομιμοποίησης των ανωτέρω κατασκευών στην οποία μπορούμε να συνδράμουμε καταθέτοντας τις προτάσεις μας”.

Η επιστολή

Η επιστολή έχει ως εξής:

“Η ακτογραμμή της χώρας μας, η οποία υπερβαίνει τις 16.000 χλμ, αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του τουριστικού μας προϊόντος και το σημαντικότερό ίσως συγκριτικό πλεονέκτημα μας έναντι άλλων ανταγωνιστριών χωρών, που λόγω των αυξημένων οικονομικών δυνατοτήτων που έχουν υπερτερούν σαφώς σε υποδομές.

Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου πλεονεκτήματος πρέπει να αποτελεί από τις πρώτες μας προτεραιότητες, καθώς μπορεί να συμβάλει στην άνοδο της τουριστικής κίνησης και επομένως στην αύξηση των εσόδων, τόσο των επιχειρήσεων και των τοπικών οικονομιών, όσο και του κράτους (από τους άμεσους και έμμεσους φόρους που εισπράττει), ενισχύοντας παράλληλα και την απασχόληση. Αξιοποίηση που βέβαια θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την ιδιαιτερότητά του, αλλά και στο δικαίωμα των πολιτών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές.

Πολλές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν κατασκευάσει, εδώ και πολλά έτη, εγκαταστάσεις στον έμπροσθεν αυτών χώρο του αιγιαλού. Εγκαταστάσεις που σε πολλές περιπτώσεις έγιναν για αντικειμενικούς λόγους, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω διάβρωση του εδάφους, είναι καλαίσθητες και προσαρμοσμένες στην γεωμορφία της ακτογραμμής.

ksd Επιστολή
adv

Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρ της παρανομίας, ούτε ασφαλώς υπέρ της τσιμεντοποίησης του χώρου του αιγιαλού, καθώς κάτι τέτοιο θα επέφερε, στο άμεσο μάλιστα μέλλον, τα ακριβώς αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ωστόσο υπάρχουν κατασκευές που όντως αναβαθμίζουν το περιβάλλον και συμβάλουν στην εν γένει βελτίωση της εικόνας της περιοχής που βρίσκονται, η δε ύπαρξη τους αποτελεί πραγματικό γεγονός, το οποίο δεν μπορούμε να αγνοούμε.

Για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις τους οι επιχειρήσεις πληρώνουν τεράστια πρόστιμα, απειλούνται δε παράλληλα και με κατεδάφιση.

Σχετικά, πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι στην Κρήτη πρόκειται να εκκινήσει η διαδικασία κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στο χώρο του αιγιαλού. Σε αυτές περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που περιγράφονται ανωτέρω, δηλαδή κατασκευές που αναβαθμίζουν το περιβάλλον και συμβάλουν στην εν γένει βελτίωση της εικόνας της περιοχής που βρίσκονται.

Η κατεδάφιση αυτών των κατασκευών κανέναν δεν θα ωφελήσει. Ούτε τις επιχειρήσεις στις οποίες θα προκαλέσει τεράστια ζημιά, ούτε τους πελάτες τους οι οποίοι κάνουν χρήση αυτών, ούτε το Δημόσιο το οποίο θα στερηθεί σημαντικά άμεσα και έμμεσα έσοδα, ούτε την απασχόληση, καθώς θα απολεσθούν οι θέσεις εργασίας όσων απασχολούνται σε αυτές. Το κυριότερο όμως είναι πως τυχόν κατεδάφιση των ανωτέρω εγκαταστάσεων δε θα συμβάλει ούτε στην προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Διότι, όπως επισημάναμε ανωτέρω, πρόκειται για εγκαταστάσεις (και σε αυτές αναφερόμαστε) πλήρως ενταγμένες στην ιδιαιτερότητα της γεωμορφίας της κάθε περιοχής, κατασκευασμένες με τρόπο που αποσκοπεί ακριβώς στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις στην προστασία αυτού (προστασία από διάβρωση κ.λ.π.).

Για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία πολεοδομικής τακτοποίησής και εξαίρεσης από τη κατεδάφιση για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με αυστηρές ασφαλώς προϋποθέσεις και με τη καταβολή συγκεκριμένου εύλογου ανταλλάγματος, διαδικασία που είναι ασφαλώς εξαιρετικά δύσκολο να σχεδιασθεί και να ολοκληρωθεί εν μέσω συνθηκών πανδημίας.

Παρακαλούμε, λοιπόν, να αναστείλετε τις διαδικασίες κατεδάφισης που έχουν προγραμματιστεί ώστε να εκκινήσει μια ουσιαστική διαβούλευση σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις νομιμοποίησης των ανωτέρω κατασκευών στην οποία μπορούμε να συνδράμουμε καταθέτοντας τις προτάσεις μας”.     Επιστολή

ΠΗΓΗ money-tourism.gr