ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΡΑΕ έδωσε το «πράσινο φως» για το νέο αιολικό project των 79,8 MW το οποίο προγραμματίζει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην περιοχή της Εύβοιας.

Πρόκειται, ειδικότερα, για αιολικό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 79.8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 79.8 MW στη θέση Λογκάκι-Λεκάνη-Ξεροπούσι-Πολυρέμα-Λυκούρδι της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου. Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες άλλα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή σχεδιασμό στο πλαίσιο του κολοσσιαίου επενδυτικού προγράμματος στον τομέα των ΑΠΕ που υλοποιεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η εταιρεία είχε υποβάλει στις 2 Ιουνίου 2021 στην Αρχή αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων για το συγκεκριμένο project, ενώ στη συνέχεια είχαν εκφραστεί ορισμένες αντιρρήσεις επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης που πρόκειται να εγκατασταθεί το αιολικό πάρκο.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται στην απόφαση της Αρχής, «η εξέταση των αντιρρήσεων παρέλκει, καθώς τα θέματα αυτά εξετάζονται κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σε μεταγενέστερο στάδιο από την έκδοση βεβαίωσης παραγωγού, από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Περαιτέρω κρίθηκε ότι η θέση εγκατάστασης των ανεμογεννητριών εμπίπτει στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, όπου διαπιστώνεται ότι η αθροιστική πυκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 119,07 τυπικές ανεμογεννήτριες. Συνεπώς, εν προκειμένω, δεν υφίσταται υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας της εν λόγω Δημοτικής Ενότητας, η οποία προσδιορίζεται σε 199,96 τυπικές ανεμογεννήτριες.

Ακόμη, βάσει του συνόλου των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η αίτηση πληροί τις οριζόμενες στο θεσμικό πλαίσιο προϋποθέσεις χορήγησης Βεβαίωσης Ειδικού Έργου.

Έτσι το έργο έλαβε την έγκριση της ΡΑΕ, ενώ η άδεια έχει διάρκεια 25 ετών (έως 17/1/2048).

Το έργο θα περιλαμβάνει 19 ανεμογεννήτριες διαμέτρου 136 μ., και η χρηματοδότηση θα γίνει από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή μέσω ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικών δανείων.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή ανεξάρτητης διασύνδεσης από τη Νότια Εύβοια στην Αττική. Ειδικότερα, το εν λόγω ενιαίο έργο θα διασυνδεθεί στο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας με ανεξάρτητη υποθαλάσσια διασύνδεση υψηλής τάσης, με φορέα υλοποίησης την ΤΕΝΕΡΓ.

Η διασύνδεση του αιολικού σταθμού θα πραγματοποιηθεί σε ΚΥΤ (π.χ. περιοχή Νέας Μάκρης), με κατάλληλο σχεδιασμό, όπως θα προσδιορισθεί κατά τη χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης από τον Διαχειριστή. Ο φορέας υλοποίησης θα μεριμνήσει για την αδειοδότηση και κατασκευή των έργων διασύνδεσης και βαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με τις δαπάνες για την κατασκευή πλήρους διασύνδεσης του σταθμού μέχρι τα όρια του Συστήματος.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη σχεδιάσει ένα επενδυτικό πλάνο για την «πράσινη ενέργεια», το οποίο προσεγγίζει τα 6 δισ. ευρώ και με στόχο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της να φτάσει τα 6,4 GW έως το 2029, με ενδιάμεσο στόχο τα 3,3 GW στο τέλος του 2025. Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2 GW.

Διαβάστε ακόμη

Ομόλογο: Η χώρα κάλυψε το 50% των ετήσιων αναγκών δανεισμού για το 2023

Ακίνητα: Πιέσεις για μόνιμη ρύθμιση στα αδήλωτα τετραγωνικά

Θεόδωρος Τρύφων: Το νέο εργοστάσιο της Elpen και οι mega επενδύσεις των €155 εκατ.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του mega project για την ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας εστιάζει πλέον η εταιρεία διαχείρισης του EuroAsia Interconnector.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση η EuroAsia Interconnector, μετά την υπογραφή στις 10 Νοεμβρίου 2022, του Reservation Agreement με τη Nexans, η οποία αποτελεί κρίσιμο βήμα για το έργο, προχωρά εστιάζοντας στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Όπως τονίζεται, «ο EuroAsia Interconnector συνδέει τα εθνικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας (Κρήτη) με το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, του τελευταίου μη διασυνδεδεμένου κράτους μέλους της ΕΕ, και διασφαλίζει ενεργειακή ασφάλεια εφοδιασμού σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπογεγραμμένη συμφωνία (με τη Nexans) επιτρέπει την έναρξη των εργασιών και διασφαλίζει τη δέσμευση της απαιτούμενης ικανότητας παραγωγής για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη δοκιμή των χερσαίων και υπεράκτιων καλωδιακών συστημάτων HVDC για την έγκαιρη υλοποίηση της μεγαλύτερης και βαθύτερης υποθαλάσσιας διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο».

Υπενθυμίζεται ότι η Nexans Norway AS επικράτησε στο σχετικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2022 έναντι της Prysmian Powerlink s.r.l. και ο οποίος αφορούσε την ανάθεση των συμβάσεων για την προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση των δύο HVD Καλωδιακών Συστημάτων (Πόλος 1 και Πόλος 2), για τη Ζεύξη Κύπρου-Ελλάδας (Κρήτη) του Σταδίου 1, 1000MW του EuroAsia Interconnector.

Ήδη, από πέρυσι τον Μάρτιο, έχει επιλεγεί η Siemens AG για το συμβόλαιο των σταθμών μετατροπής (VSC Converter Stations), ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο προκηρύχτηκαν δύο διαγωνισμοί για τα βασικά καλωδιακά τμήματα Ισραήλ-Κύπρος και Κύπρος-Κρήτη, συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Το έργο χωρίζεται σε δύο ομοειδή τμήματα (ανά πόλο) με ενδεικτικό προϋπολογισμό 623 εκατ. ευρώ έκαστο για τα καλωδιακά συστήματα που θα διασυνδέουν την Κύπρο με την Ελλάδα (Κρήτη).

Η απόσταση που θα καλυφθεί με υποβρύχιο καλώδιο είναι 898 χιλιόμετρα με μέγιστο βάθος πόντισης στα 3.000 μέτρα, ενώ η χερσαία απόσταση μέχρι τους Σταθμούς Μετατροπής είναι 13 χλμ στην Κύπρο και 10 χλμ στην Κρήτη.

Έτσι, ο EuroAsia Interconnector, όταν ολοκληρωθεί θα είναι η μεγαλύτερη (μήκους 1.208 χλμ) και η βαθύτερη (έως και 3.000 μέτρα) ηλεκτρική διασύνδεση στον κόσμο, ισχύος 2.000 MW.

Πώς «κλείδωσε» η υλοποίηση

Για να «κλειδώσει» η υλοποίησή του καθοριστικό ρόλο έπαιξε καταρχήν, η ευρωπαϊκή επιχορήγηση. Έτσι, στα τέλη Μαΐου ανακοινώθηκε ότι η Ε.Ε. έχει εγκρίνει παροχή χορηγίας 657 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του 1ου τμήματος του έργου που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κύπρου- Κρήτης με πόρους από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο που έχει εξασφαλιστεί ιστορικά για έργο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακόμη, τo έργο περιλαμβάνεται στο εθνικό Σχέδιο «Κύπρος-το Αύριο» και θα λάβει επιπλέον επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της τάξης των 100 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας ήταν και η διεύρυνση της μετοχικής βάσης της εταιρείας, καθώς στο όλο εγχείρημα μπαίνουν τόσο ο ΑΔΜΗΕ, όσο και ο όμιλος της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ.

Το μεγάλο αυτό project, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, είναι Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και βρίσκεται στον κατάλογο υποδομών της ΕΕ από το 2013. Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωνόταν τον Δεκέμβριο του 2023. Ωστόσο, λόγω τεχνικών αλλά και θεσμικών ζητημάτων που προέκυψαν, ο ορίζοντας ολοκλήρωσης τοποθετείται πλέον για το 2027.

Τα εγκαίνια του Οκτωβρίου και τα οφέλη

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία η τελετή εγκαινίων του EuroAsia Interconnector, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Ενέργεια Kadri Simson, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας Κώστα Σκρέκα και πλήθους άλλων επισήμων, αλλά και ξένων διπλωματών.

Με την πραγματοποίηση της τελετής εγκαινίων, άνοιξε ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των δύο μεγαλύτερων υποθαλάσσιων καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στον κόσμο, που θα διασυνδέσουν την Κύπρο με την Ελλάδα μέσω Κρήτης σε πρώτη φάση (έργο ισχύος 1000 MW). Σε μεταγενέστερο στάδιο θα ακολουθήσει η σύνδεση με το Ισραήλ.

Μέσω του διαδρόμου ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργείται, η ΕΕ θα μπορεί να εφοδιαστεί με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ και αποθέματα φυσικού αερίου σε Κύπρο, Ισραήλ και Ελλάδα, εξέλιξη που θα συμβάλει στον ενεργειακό μετασχηματισμό της.

Πέραν της ενίσχυσης της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού των τριών εμπλεκόμενων χωρών και του συστήματος της ΕΕ συνολικά, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για ανάπτυξη των ΑΠΕ έως και 51% μέχρι το 2030 και μείωση των εκπομπών CO2, όπως ορίζουν οι ευρωπαϊκοί ενεργειακοί στόχοι, δηλαδή κατά 55% συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990.

Ακόμη, δημιουργούνται προοπτικές για εισαγωγές/εξαγωγές και εμπορία ενέργειας, αλλά και για να καταστούν οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλότερες και πιο ανταγωνιστικές.

Διαβάστε ακόμη

Το σπίτι της χρονιάς; Η ιστορία πίσω από την κατοικία-υπερπαραγωγή που “επιπλέει” στο νερό

10 κρασιά-διαμάντια από τα …ξένα που μένουν αξέχαστα

Οι δυο διασημότερες τσάντες όλων των εποχών σε ακτινογραφία: Chanel 2.55 vs. Chanel Classic flap

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τις αδυναμίες και τις προτάσεις του για τη λειτουργία του Target Model στην Ελλάδα, -το οποίο σχεδίασε η εταιρεία του-, και γενικότερα την εγχώρια ενεργειακή αγορά αναλύει ο Δρ. Αλέξης Παπαλεξόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του προς το newmoney.gr – δείτε το πρώτο, εδώ.

Παράλληλα, ο επικεφαλής των ECCO International, ZOME Energy Networks και World Energy Consortium αναφέρεται στις προοπτικές ανάπτυξης των ΑΠΕ εκτιμώντας ότι η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία θα αναδειχθεί σε κόμβο καθαρής ενέργειας, προσελκύοντας μεγάλες διεθνείς επενδύσεις. Ακόμη, αξιολογεί ως μείζονος σημασίας την παρουσία και τις έρευνες υδρογονανθράκων από τον αμερικανικό κολοσσό ExxonMobil, ο οποίος, όπως σημειώνει, σχεδιάζει να επενδύσει 5 δισ. ευρώ για έρευνα και εκμετάλλευση φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά.

Ακολουθεί το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συνέντευξης.

-Πώς εξελίσσεται η ελληνική αγορά ενέργειας, με τη λειτουργία του Target Model και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας; Πώς θα μπορέσουν να πέσουν οι τιμές για τους τελικούς, οικιακούς και βιομηχανικούς, καταναλωτές;

Η εταιρεία μου σχεδίασε το Target Model στην Ελλάδα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Είναι συνεπής με δύο σημαντικές αρχές που ακολουθήσαμε στο σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας τα τελευταία 25 χρόνια. Η αγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι unit based και οδηγεί στο ελάχιστο κόστος προμήθειας, βάσει της εμπειρίας μου, γιατί όταν έχουμε portfolio bidding, κάθε «παίκτης» δεν έχει επίγνωση του κόστους των άλλων συμμετεχόντων. Επομένως, από τη στιγμή που μόνο οι Διαχειριστές και τα Χρηματιστήρια έχουν γνώση για όλο το σύστημα, το unit based μοντέλο οδηγεί στη βελτιστοποίηση της κατανομής των μονάδων.
Πέραν αυτού, έχει σημασία το μέγεθος του συστήματος, δηλαδή όσο πιο πολλούς «παίκτες» έχει και όσο περισσότερες καθετοποιημένες εταιρείες (με αλληλοσυμπληρούμενες τεχνολογίες, διαφορετικού κόστους), τόσο περισσότερο μειώνονται οι στρεβλώσεις. Ειδικά στην Ελλάδα, οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει δραστικά, αφού έχουμε κυρίως ένα δεσπόζοντα «παίκτη» και αρκετούς μεταπωλητές. Επομένως, εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για να διατηρήσουμε το unit based μοντέλο της αγοράς. Ασφαλώς τα θετικά του portfolio based μοντέλου είναι ότι παρέχει ελευθερία στους «παίκτες» να κάνουν εξισορρόπηση στο χαρτοφυλάκιό τους όπως θέλουν, με οφέλη και στην καινοτομία μακροπρόθεσμα. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι στη δική μας αγορά αυτή η ελευθερία, παρʼ ότι θεωρητικά προσφέρεται, δεν θα μπορεί στην πράξη να αξιοποιηθεί από κανέναν, εκτός από τη ΔΕΗ.

Επίσης έχουμε τον σωστό μηχανισμό τιμολόγησης της αγοράς. Στις περισσότερες αγορές στον κόσμο, οι τιμές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας βασίζονται στην τιμή της πιο ακριβής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας που εισέρχεται στο ενεργειακό μείγμα. Θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό ότι η εκκαθάριση στην οριακή τιμή έχει καθιερωθεί ως ο καλύτερος μηχανισμός τιμολόγησης για περισσότερα από 25 χρόνια. Όσον αφορά στην υιοθέτηση τιμολογιακών πολιτικών τύπου «pay as bid», αυτή αλλάζει τα κίνητρα των «παικτών», καθώς προσπαθούν να προβλέψουν την οριακή τιμή και να υποβάλλουν προσφορές σε αυτό το ύψος (ανεξάρτητα από το μεσοσταθμικό κόστος των μονάδων τους), ώστε να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά έσοδα. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε λάθη και στρεβλώσεις της αγοράς, με συνέπεια να αυξάνεται το τελικό κόστος για τους καταναλωτές.

Tο αποτέλεσμα των τιμολογιακών πολιτικών τύπου «pay as bid» είναι να καταστρέφεται η βέλτιστη κατανομή των μονάδων παραγωγής. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαι κάθετα αντίθετος με το «pay as bid», ακριβώς γιατί θέλουμε μια αγορά με περισσότερους «παίκτες» όλων των μεγεθών, με έργα ΑΠΕ, με μονάδες αποθήκευσης, κ.λπ.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος άντλησης απροσδόκητων υπέρ-εσόδων από τους παραγωγούς, σε συνθήκες όπως στην Ελλάδα, είναι γεγονός ότι τέτοιοι μηχανισμοί έχουν επιστρατευτεί σε περιόδους έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα. Για παράδειγμα, εφαρμόστηκε ως συμβιβασμός μεταξύ της κυβέρνησης Carter και του Κογκρέσου σχετικά με τον αποέλεγχο της τιμής του αργού πετρελαίου. Στόχος ήταν η ανάκτηση των ακραίων εσόδων που αποκόμισαν οι παραγωγοί πετρελαίου ως αποτέλεσμα της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου που επέφερε το εμπάργκο πετρελαίου του ΟΠΕΚ. Ωστόσο, τέτοιες παρεμβάσεις δημιουργούν επενδυτική και κανονιστική αβεβαιότητα και στην καλύτερη περίπτωση αυξάνουν το κόστος χρήματος και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο ως ένα πολύ σύντομο προσωρινό μέτρο.

Οι παρεμβάσεις για την ομαλοποίηση της αγοράς

-Παρά ταύτα, θα συμφωνείτε ότι χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις για την ομαλοποίηση της αγοράς…

Στο σημερινό χαοτικό ενεργειακό τοπίο, ο πειρασμός για μεγάλες βιαστικές κυβερνητικές παρεμβάσεις στην χονδρεμπορία χωρίς τη συμβολή σοβαρών ενδιαφερομένων και ειδικών είναι συνταγή καταστροφής. Το πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι ότι η σπανιότητα ενός αγαθού σε μία αγορά, μεταφέρεται σε σπανιότητα αγαθού σε άλλη αγορά. Επί της ουσίας δηλαδή δεν έχουμε κρίση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά κρίση στην αγορά του φυσικού αερίου.

Επομένως όταν υπάρχει σπανιότητα οι τιμές ανεβαίνουν και τότε το Target Model κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Οι τιμές δηλαδή είναι πολύ υψηλές, γιατί εκφράζουν τη σπανιότητα. Η λύση ωστόσο δεν είναι να αλλάξεις το μοντέλο, αντίθετα θα πρέπει ο ρυθμιστής να εφαρμόσει αυστηρές μεθόδους παρακολούθησης και εποπτείας (monitoring και surveillance), ώστε να προστατέψει την αγορά από τα εν δυνάμει «κερδοσκοπικά παιχνίδια» που μπορεί να εμφανιστούν ανάλογα και με τις συνθήκες ανταγωνισμού σε κάθε επί μέρους αγορά.

-Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό;

Υπάρχουν πρακτικές και καλά δοκιμασμένες μέθοδοι και κανόνες αγοράς, που βασίζονται σε στέρεες οικονομικές θεωρίες για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να καταστρέφεται η θεμελιώδης φύση της αγοράς. Για παράδειγμα, μια καλά δοκιμασμένη στην πάροδο του χρόνου προσέγγιση, είναι η εισαγωγή ανώτατων ορίων προσφοράς ενέργειας (τα οποία είναι ανεξάρτητα από την ενεργειακή τεχνολογία παραγωγής) για την εκκαθάριση της αγοράς. Οι παραγωγοί που υποβάλλουν προσφορές πάνω από το ανώτατο όριο (το οποίο θα προταθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή και θα εγκριθεί από την Κυβέρνηση) θα πληρωθούν με βάση την προσφορά τους (pay as bid) όταν μπορούν να αιτιολογήσουν το κόστος τους που αντικατοπτρίζεται στις προσφορές τους. Οι παραγωγοί που θα πληρωθούν με βάση την προσφορά τους, δεν θα επιτρέπεται να καθορίζουν την οριακή τιμή της αγοράς. Αυτές τις προσεγγίσεις τις ονομάζουμε διακοπτικούς μηχανισμούς της αγοράς (circuit breakers ή price shock absorbers) ή μεθόδους soft cap. Έχουμε εφαρμόσει τέτοιες μεθόδους εκτενώς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε πολλές αγορές, όπως στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2000 και στο Τέξας το 2021.

Μακροπρόθεσμα, κατά τη γνώμη μου, το βασικό κίνητρο για την κατάρτιση του Market Reform Plan είναι να εξασφαλισθεί ένας Μηχανισμός Επάρκειας Ισχύος (CRM) για την Ελλάδα, ο οποίος θα αποτελέσει εχέγγυο για την επάρκεια προσφοράς ενέργειας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ζητούμενο είναι το CRM να μπει σε λειτουργία όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις είναι η ενσωμάτωση των σταθμών ανταπόκρισης στη ζήτηση, της αποθήκευσης (ηλεκτρικά και αντλιοστάσια υδροηλεκτρικά) και των υβριδικών σταθμών (ηλιακή και αποθήκευση) στην εκκαθάριση της αγοράς ενέργειας. Αυτές οι ευέλικτες πηγές ενέργειας αναμένεται να εισαγάγουν σταθερότητα στην αγορά και να μειώσουν την υψηλή μεταβλητότητα των τιμών.

– Τι προβλέπει ο νέος μηχανισμός για την προημερήσια αγορά που θα φέρει η ΡΑΕ, με βάση τη μελέτη της ECCO;

Δυστυχώς στις ενεργειακές αγορές της ΕΕ δεν υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης της αγοράς που να ελέγχει εκ των προτέρων (ex-ante) εάν οι προσφορές ενέργειας από συμμετέχοντες στην αγορά περιέχουν τη δυνατότητα κατάχρησης ισχύος στην αγορά. Οι μηχανισμοί παρακολούθησης της αγοράς βασίζονται μόνο στην εκ των υστέρων ανάλυση. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια σημαντική ανεπάρκεια του ευρωπαϊκού Target Model. Αυτός είναι ένας μόνιμος μηχανισμός αγοράς, όχι προσωρινός που χρησιμοποιείται μόνο για έκτακτες ανάγκες. Όλες οι αγορές ενέργειας των ΗΠΑ διαθέτουν τέτοιο μηχανισμό. Ως εκ τούτου, όλες οι προσφορές ενέργειας καθημερινά σε κάθε αγορά επικυρώνονται και αναλύονται εάν μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές της ενέργειας και να παράγουν μη ανταγωνιστικά αποτελέσματα. Βασικά οι προσφορές ενέργειας περνούν μέσω μιας σειράς μαθηματικών αλγορίθμων και μειώνονται προς τα κάτω εάν οδηγήσουν σε μη ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση της ΕΕ έφερε στο προσκήνιο αυτόν τον σημαντικό μηχανισμό. Η ΡΑΕ ήταν πολύ προορατική στο να αντιμετωπίσει αυτό το σημαντικό μειονέκτημα του μοντέλου-στόχου της ΕΕ και ανέθεσε στην ECCO και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να εκτελέσουν μια μελέτη που περιλάμβανε τον βασικό σχεδιασμό της αγοράς του εκ των προτέρων μηχανισμού μείωσης ισχύος στην αγορά και μια προσομοίωση των 18 συζευγμένων Αγορών της ΕΕ για την επόμενη μέρα με βάση τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς.

Η μελέτη βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης αυτόν τον μήνα. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν διάφορα σενάρια με βάση το ανώτατο όριο πάνω από τις προσφορές με βάση το μεταβλητό κόστος. Η ανάλυση των στοιχείων από το Νοέμβριο του 2021 έως το Μάρτιο του 2022 δείχνει σημαντική μείωση των εσόδων της DAM (προς όφελος των ευρωπαίων τελικών καταναλωτών) στα επίπεδα των 6,6 – 19,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ΡΑΕ συνεργάζεται επί του παρόντος με τον ACER για να διασφαλίσει ότι η εκ των προτέρων μείωση της ισχύος στην αγορά θα γίνει μόνιμος μηχανισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και οι ΑΠΕ

-Τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, όπως αυτή της Ελλάδας με την Αίγυπτο ή ο EuroAsia Interconnector;

Οι διασυνδέσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για τον ανταγωνισμό, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος. Η ανάπτυξη της πανευρωπαϊκής αγοράς απαιτεί ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ όλων των εθνικών αγορών ενέργειας. Υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν τα τεράστια οικονομικά οφέλη αλλά και οφέλη αξιοπιστίας ενός διασυνδεδεμένου περιφερειακού και ευρωπαϊκού συστήματος.
Όλες οι περιοχές προσπαθούν να αναπτύξουν περιφερειακές αγορές ενέργειας από τη Νοτιοανατολική Ασία έως τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Οι διασυνδέσεις καθιστούν επίσης δυνατή τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα απαλλαγμένο από τον άνθρακα, δεδομένου ότι επιτρέπουν την εξαγωγή της περίσσειας ανανεώσιμης ενέργειας σε γειτονικά συστήματα, αντί να ενεργοποιούνται τεράστιες περικοπές ενέργειας σχεδόν μηδενικού κόστους. Με την ομαδοποίηση διαφορετικών πόρων από διάφορες αγορές μπορούμε να μειώσουμε ουσιαστικά το συνολικό κόστος προμήθειας ενέργειας και να ενισχύσουμε την ασφάλεια του ολοκληρωμένου συστήματος. Αυτά τα οφέλη μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με ισχυρές διασυνδέσεις.

Ειδικότερα, ο EuroAsia Interconnector (Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα) και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας με την Αίγυπτο θα αποτελούν νέους ενεργειακούς διαδρόμους μέσω των οποίων η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει ενεργειακός κόμβος για όλη την ΕΕ. Ο EuroAsia Interconnector θα δώσει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Ταυτόχρονα θα επιτρέψει τη φθηνή ενέργεια από το Ισραήλ να φτάσει στην ΕΕ.

Φυσικά είναι περιττό να πω ότι αυτές οι μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικές διασυνδέσεις εκτός από τα ενεργειακά οφέλη ενισχύουν σημαντικά την γεωπολιτική θέση της χώρας μας και διασφαλίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

-Η στροφή στην πράσινη ενέργεια αποτελεί πλέον επείγουσα ανάγκη λόγω κλιματικής κρίσης. Πόσο εφικτή και με ποιο χρονικό ορίζοντα είναι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά. Τα κόστη έχουν μειωθεί σημαντικά και η εμφάνιση σταθμών ηλεκτρικής αποθήκευσης και υβριδικών μονάδων παραγωγής είναι ο καλύτερος τρόπος (σε συνδυασμό με άλλες ευέλικτες πηγές ενέργειας όπως η ανταπόκριση στη ζήτηση και οι αντλητικοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί) για τη δημιουργία ενός συστήματος καθαρής ενέργειας χωρίς ορυκτά καύσιμα.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναγνωρίσουν ότι δεν μπορούμε απλώς να εξαλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα με τις εναλλακτικές τρέχουσες τεχνολογίες που έχουμε στην διάθεσή μας στην παρούσα φάση. Εκπονώντας μελέτες σε πολλές χώρες έχουμε αποδείξει ότι ακόμη και αν εφαρμοστούν όλες οι τρέχουσες πολιτικές για το κλίμα, τα ορυκτά καύσιμα θα εξακολουθούν να παρέχουν τη μισή ενέργεια παγκοσμίως μέχρι το 2050. Η μετάβαση σε ένα μέλλον βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές δεν θα συμβεί χωρίς ενεργειακή ασφάλεια σε προσιτές τιμές. Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί τη διαθεσιμότητα ενός ποικίλου και αξιόπιστου αποθέματος ενεργειακών πόρων. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι επιδοτήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέχρι στιγμής, έχουν κυρίως αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας σε αντίθεση με την αναμενόμενη αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Μόνο στις ΗΠΑ, η συνολική ζήτηση ενέργειας αυξήθηκε κατά 5,8% πέρυσι, η μεγαλύτερη αύξηση που έγινε ποτέ. Ταυτόχρονα, η ενέργεια που αντλείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,6% ενώ η αντίστοιχη από τον άνθρακα αυξήθηκε κατά 5,7%.

Η υπόθεση που κάναμε πριν από χρόνια ότι θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε, σχετικά εύκολα, τα ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπαταρίες μεγάλης κλίμακας αποδείχτηκε λανθασμένη με βάση πολυάριθμες μελέτες που έχουμε ολοκληρώσει. Αυτή η υπόθεση, αποδεδειγμένα πλέον, απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις μου, τα ενεργειακά δίκτυα στο μέλλον θα εξαντλήσουν τα περιθώρια χωρητικότητάς τους αν ικανοποιήσουν τα αιτήματα για διασύνδεση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα. Μόνο στις ΗΠΑ υπήρξαν 3.500 αιτήματα το 2021 σε σύγκριση με 1.000 πριν από δύο χρόνια. Επίσης, οι Διαχειριστές του Ενεργειακού Συστήματος χρειάζονται πλέον κατά μέσο όρο, περίπου τρία έτη για να εγκρίνουν αυτές τις διασυνδέσεις, σε σύγκριση με ενάμιση έτος που ίσχυε πριν από ένα-δυο χρόνια. Πρέπει, λοιπόν, να επιταχύνουμε με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό την κατασκευή γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης για να βοηθήσουμε στην ισορροπία του συστήματος σε εκτεταμένες γεωγραφικές περιοχές. Παρόμοια προβλήματα βλέπουμε σε πολλές περιοχές του κόσμου συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

-Υπάρχει και το θέμα της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ στο σύστημα…

Είναι άλλο ένα σημαντικό ζήτημα καθώς το κόστος της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ στο σύστημα, από ένα ποσοστό διείσδυσης 60%-70% και πάνω, γίνεται τεράστιο. Μάλιστα, πολλές ενεργειακές εταιρείες, ή ακόμη και κυβερνήσεις, δεν είναι προετοιμασμένες για να το αντιμετωπίσουν, καθώς μέχρι στιγμής είναι δύσκολο να προσδιορισθεί με ακρίβεια. Οι ΑΠΕ δημιουργούν μεγάλες ανάγκες για νέες εφεδρείες, όπως για παράδειγμα εφεδρεία αδράνειας. Γίνεται εκτεταμένη έρευνα στην Αμερική για το πώς είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε εφεδρείες αδράνειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια, αλλά δεν έχουν προκύψει ακόμη ανάλογες εμπορικές εφαρμογές. Επομένως θα δημιουργηθεί ανάγκη και άλλων προϊόντων και πρόσθετων υπηρεσιών που θα προσφέρονται από τις παραδοσιακές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όπως για παράδειγμα οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, των οποίων τα έσοδα από απευθείας πώληση ενέργειας θα μειώνονται καθώς παράλληλα θα αυξάνονται τα έσοδα από αυτά τα νέα προϊόντα.

Η Ελλάδα κόμβος καθαρής ενέργειας

-Τι περιθώρια υπάρχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα; Με άλλα λόγια, το πεδίο της καθαρής ενέργειας θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγάλη ευκαιρία, με τη χώρα μας να αναδεικνύεται σε επενδυτικό προορισμό για τους ξένους πολυεθνικούς ομίλους;

Η Ελλάδα είναι ευλογημένη με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προβλέπω ότι την επόμενη δεκαετία η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος καθαρής ενέργειας και μαγνήτης για διεθνείς επενδύσεις. Οι συνθήκες της αγοράς και του εμπορίου είναι ώριμες για την Ελλάδα να προσελκύσει επενδύσεις. Διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο, υπέροχο καιρό και σπουδαίο πολιτισμό. Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνεται συνεχώς. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, η Ελλάδα πρέπει να επισπεύσει τις επενδύσεις στο δίκτυο μεταφοράς και διανομής της. Διεθνείς διασυνδέσεις είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικές για αυτόν τον σκοπό. Οι επενδύσεις στο δίκτυο είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας.

Είναι γνωστό ότι τα ελληνικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής είναι παλαιά και χρονολογούνται από τη δεκαετία του ’60 και του ’70. Επιπλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας, το ελληνικό δίκτυο δεν έχει συντηρηθεί σωστά στο πρόσφατο παρελθόν. Επίσης οι προσπάθειες αναβάθμισης του δικτύου υψηλής τάσης έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά λόγω περίπλοκων κανόνων και κανονισμών.
Επιπλέον, είναι κρίσιμη η διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα και η δημιουργία υποδομών δικτύου που θα επιτρέψουν την ενσωμάτωση της υπεράκτιας παραγόμενης αιολικής ενέργειας που είναι χρήσιμη για την ενίσχυση του δικτύου, αλλά και για διάφορους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους.
Προβλήματα λόγω χωροταξικών περιορισμών, περιορισμένων συνδέσεων, κ.λπ., πρέπει να λυθούν το συντομότερο δυνατόν. Θεωρώ αυτό το εμπόδιο ως μια από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις για τη μαζική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Το μέλλον της ηλιακής ενέργειας και των θαλάσσιων αιολικών είναι εξαιρετικό. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει φυσικός και εικονικός ενεργειακός κόμβος για ολόκληρη την περιοχή της ΕΕ.
5 δις από την ExxonMobil στην Ελλάδα.

-Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, ξεκινούν οι έρευνες της ExxonMobil για την ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Πώς κρίνετε εσείς αυτή την εξέλιξη;

Γνωρίζω ότι η αμερικανική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου ExxonMobil διενεργεί σεισμικές έρευνες υπό απόλυτη μυστικότητα και με γρήγορους ρυθμούς σε δύο υπεράκτια οικόπεδα, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, έχοντας ως συνεργάτη την Helleniq Energy.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενδέχεται να περιέχουν πλούσιες ποσότητες φυσικού αερίου αλλά αυτό μένει να αποδειχτεί. Η ExxonMobil σχεδιάζει να επενδύσει 5 δισ. ευρώ για έρευνα και εκμετάλλευση φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά. Αυτά είναι σπουδαία νέα για τις συνολικές προσπάθειες της Ελλάδας να προσελκύσει μεγάλες διεθνείς επενδύσεις. Η όλη διαδικασία βέβαια βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι τρέχουσες προσπάθειες δεν αποτελούν τελικό επενδυτικό σχέδιο. Επίσης, αντίπαλοι, όπως η Chevron, για παράδειγμα, επιθυμούν επίσης να συμμετάσχουν.

Θεωρώ την αμερικανική παρουσία στην περιοχή, εκτός από τα πιθανά ενεργειακά οφέλη, κρίσιμης γεωπολιτικής σημασίας ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

-Κλείνοντας θα ήθελα την άποψή σας σχετικά με την πολιτική Μπάιντεν για τις ΑΠΕ, που ανοίγει το δρόμο για μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ, αλλά έχει προκαλέσει και πρόβλημα στις σχέσεις με την Ε.Ε. Επίσης, το αμερικανικό LNG θα εξακολουθεί να αποτελεί λύση για την Ευρώπη;

Η πολιτική Μπάιντεν είναι πολύ επιθετική για την ενεργειακή μετάβαση και έχει προωθήσει τεράστιες επενδύσεις στις ΑΠΕ. Δισεκατομμύρια δολάρια έχουν διατεθεί για την αύξηση των επενδύσεων σε καθαρές πηγές ενέργειας για την απαλλαγή του ενεργειακού τομέα και της οικονομίας από τον άνθρακα. Ταυτόχρονα, η δημόσια διοίκηση έχει αποθαρρύνει νέες άδειες για γεώτρηση και εξερεύνηση αερίου. Ως αποτέλεσμα, οι επενδύσεις σε άνθρακα και φυσικό αέριο δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, ειδικά κατά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση.

Δεδομένων αυτών των πολιτικών και κατά συνέπεια τεχνικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι ΗΠΑ, δεν πιστεύω ότι είναι σε θέση να παράσχουν στην ΕΕ 15 bcm LNG (δισ. κ.μ. υγροποιημένου φυσικού αερίου) όπως υποσχέθηκε ο Μπάιντεν στους ηγέτες της ΕΕ. Επιπλέον, η διακυβέρνηση Μπάιντεν αντιμετωπίζει έντονη αντίδραση από περιβαλλοντικές ομάδες (ένα βασικό μπλοκ που τον υποστήριξε στις τελευταίες προεδρικές εκλογές) που αντιδρούν στην περαιτέρω εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου και στις αυξημένες άδειες γεωτρήσεων.

Οι στόχοι του Μπάιντεν για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου θα απαιτήσουν έναν «μαζικό μετασχηματισμό» του ηλεκτρικού τομέα και θα μπορούσαν να τριπλασιάσουν την εξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το ηλεκτρικό τους δίκτυο. Περίπου το 20% της κατανάλωσης ενέργειας τελικής χρήσης στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα είναι ηλεκτρική ενέργεια, αλλά αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί στο 60% έως το 2050 καθώς η χώρα κινείται προς μια οικονομία ουδέτερη από εκπομπές άνθρακα.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει θέσει στόχο να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την οικονομία κατά 50% έως το 2030, και οδεύει προς μια οικονομία ουδέτερη από εκπομπές άνθρακα το 2050. Αυτό θα απαιτήσει τη μετάβαση του τομέα των μεταφορών στα ηλεκτρικά οχήματα και τον ηλεκτροδότηση κτιρίων και βιομηχανικών διεργασιών που τώρα πραγματοποιείται με ορυκτά καύσιμα. Θα απαιτήσει επίσης μια τεράστια επένδυση σε ανανεώσιμους πόρους, ηλιακούς, γεωθερμικούς, πυρηνικούς και αντλητικούς υδροηλεκτρικούς πόρους. Ταυτόχρονα θα απαιτηθούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση του δικτύου για τη μεταφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεταξύ των πολιτειών και τη μείωση των περικοπών από ΑΠΕ.

Πιστεύω ότι αυτές οι τεράστιες επενδύσεις και οι επιδοτήσεις σε καθαρούς ενεργειακούς πόρους δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού με άλλα έθνη, επειδή προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αμερικανικές εταιρείες. Ωστόσο, ο βασικός στόχος αυτών των πολιτικών είναι να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη παγκόσμια εξάρτηση από τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Κίνας και από τη σπανιότητα των υλικών που εξορύσσονται και επεξεργάζονται στην Κίνα.

Διαβάστε ακόμη

Μητσοτάκης στο Λονδίνο(2), το deal Κόκκαλη, τα αεροπλάνα του Καράτζη και το χρυσό χαρτοφυλάκιο

Πλειστηριασμοί: Το τέλος του «σήριαλ» για την Αχαϊκή Amadeus και τι έρχεται για το αυθαίρετο των Πατρώνη στη Μύκονο (pics)

Απίστευτο: Το δημόσιο χρωστάει ακόμα αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα ενοίκια»

 

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΓΕΝΙΚΕΣ

Τη μελέτη που δημοσίευσε ο διεθνής οίκος Ernst & Young, σχολιάζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στον δείκτη ελκυστικότητας επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αναλογικά με το ΑΕΠ της.

Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση στον γενικό δείκτη ελκυστικότητας επενδύσεων σε ΑΠΕ, μεταξύ 40 κορυφαίων οικονομιών του κόσμου, σημειώνοντας άνοδο πέντε θέσεων (από την 21η στην 16η θέση) από την έκδοση του Απριλίου. Η 16η θέση είναι η υψηλότερη που έχει καταλάβει η Ελλάδα στην τριακονταετή ιστορία του δείκτη.

«Το νέο νομοθετικό πλαίσιο ευνοεί τις νέες επενδύσεις»

Όπως τονίζεται, η μελέτη κάνει ειδική αναφορά στο νέο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι ευνοεί τις νέες επενδύσεις και επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης των νέων έργων. Μάλιστα, επισημαίνει ότι στον πρόσφατο διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα δημοπράτησε συνολική ισχύ 538 MW.

Επιπλέον, αναφέρεται στην ψήφιση του πρώτου νόμου της χώρας που θεσπίζει το πλαίσιο για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και έχει ως στόχο να προσθέσει τουλάχιστον 2GW αιολικής ενέργειας έως το 2030. Τέλος, η μελέτη σημειώνει πως η Ελλάδα προσελκύει ισχυρό ενδιαφέρον στις ΑΠΕ από ξένους μεγάλους επενδυτές.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Η πολιτική της Κυβέρνησης για την Πράσινη Μετάβαση, με κριτήριο τον σεβασμό στο Περιβάλλον, αποδίδει κι αναγνωρίζεται. Ο δείκτης της Ernst & Young αποτελεί ακόμα μια επιβεβαίωση της μεγάλης προσπάθειας που κάνει η χώρα μας για την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη θωράκιση της ενεργειακής μας ασφάλειας. Με σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, ισχυρή πολιτική βούληση και σταθερό οικονομικό περιβάλλον, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε παγκόσμιο πόλο επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ».

The post Σκρέκας: «Η Ελλάδα δεύτερη χώρα παγκοσμίως στην ελκυστικότητα των ΑΠΕ» appeared first on Times News.

ΠΗΓΗ TIMESNEWS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε παράγοντα εξομάλυνσης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος αναδεικνύονται για μια ακόμη φορά οι ΑΠΕ, καθώς λόγω της κυριαρχίας τους στο ενεργειακό μίγμα «έριξαν» την τιμή της μεγαβατώρας κατά 20% το τελευταίο διήμερο.

Έτσι, για σήμερα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου η τιμή διαμορφώνεται σε 222,62 ευρώ/MWh (με τη χαμηλότερη στα 162,46 ευρώ/MWh και την υψηλότερη στα 286,22 ευρώ/MWh), μειωμένη κατά 9,94% σε σχέση με χθες 17 Νοεμβρίου που ήταν στα 247,20 ευρώ/MWh.  Σημειώνεται ότι η χθεσινή τιμή ήταν μειωμένη κατά 9,80% σε σχέση με την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου (στα 274,07 ευρώ/MWh).

Το χαρακτηριστικό των δύο τελευταίων αυτών ημερών ήταν το προβάδισμα των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, που για σήμερα Παρασκευή είναι στο 39,69% (41,17% μαζί με της Κρήτης), ενώ ακολουθούν το φυσικό αέριο με 27,10%, οι εισαγωγές με 15,26%, ο λιγνίτης με 12,32% και τα υδροηλεκτρικά με 1,80%.

Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από μεγάλη αστάθεια λόγω του ευρύτερου γεωπολιτικού κλίματος, αλλά και των καιρικών συνθηκών.

Έτσι, χθες η τιμή του φυσικού αερίου στο σημείο αναφοράς του TTF έκλεισε στα 112,25/MWh ευρώ, με τα συμβόλαια Ιανουαρίου στα 119,63 ευρώ/MWh και του Φεβρουαρίου στα 121,53 ευρώ/MWh.

Με το βλέμμα στον καιρό…

Σε όλη την Ευρώπη πάντως έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στον καιρό. Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι τιμές του φυσικού αερίου αντιστάθμισαν τις απώλειες εν όψει αυτού που αναμένεται να είναι το πρώτο σύντομο κρύο και το οποίο θα δοκιμάσει την ανθεκτικότητα της περιοχής ενόψει του χειμώνα.

Και τούτο καθώς ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναφέρουν υψηλότερες θερμοκρασίες στα τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου, αναμένεται σήμερα Παρασκευή να πέσουν κάτω από τα συνήθη επίπεδα για την εποχή, αυξάνοντας τη ζήτηση λόγω θέρμανσης των νοικοκυριών.

Την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο, αναμένεται θερμότερος καιρός στη Σκανδιναβία και στη νοτιοδυτική Ευρώπη.

Οι έμποροι παρακολουθούν στενά τις καιρικές τάσεις, καθώς οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι σχεδόν πλήρεις, κάτι που θα χρησιμεύσει για το χειμώνα. Οι ήπιες θερμοκρασίες και οι ισχυρές ροές LNG έχουν αμβλύνει τις ανησυχίες για την προσφορά τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά τα αποθέματα θα μπορούσαν να εξαντληθούν γρήγορα εάν ένα ξαφνικό κρύο αυξήσει τη ζήτηση.

Αρκετοί αναλυτές προβλέπουν ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να περάσει τον πρώτο της χειμώνα με περιορισμένες ρωσικές προμήθειες εάν ο καιρός παραμείνει ήπιος. Ωστόσο, η αστάθεια παραμένει και οι τιμές του φυσικού αερίου εξακολουθούν να είναι υπερτριπλάσιες από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.

«Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε», δήλωσε χθες η Catherine MacGregor, διευθύνουσα σύμβουλος της Engie SA. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις συνομιλίες για τρόπους περιορισμού των αυξήσεων στις τιμές του φυσικού αερίου ενόψει της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας την επόμενη εβδομάδα.

Διαβάστε ακόμη

Ξέσπασε πόλεμος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις – Στην αντεπίθεση οι διαχειριστές ακινήτων «Airbnb»

6+1 πρώην δισεκατομμυριούχοι – Επένδυσαν σε cryptos και έμειναν… στον άσσο (pics)

Όλα στο σφυρί: από βίλες και ξενοδοχεία μέχρι πλοία, μετοχές και… εξοπλισμός κομμωτηρίου

 

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ανοδική τροχιά κινείται σήμερα στην Ελλάδα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα η τιμή της μεγαβατώρας για σήμερα Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου αυξήθηκε κατά 8,93%, φτάνοντας στα 372,52 ευρώ, έναντι 342 ευρώ που ήταν χθες.

Όσον αφορά το balance των τιμών η χαμηλότερη ήταν στα 262,23 ευρώ/MWh και η υψηλότερη στα 588,07 ευρώ/MWh. Αξίζει να σημειωθεί ότι και σήμερα οι ΑΠΕ κατέχουν το προβάδισμα στο ενεργειακό μίγμα, διευρύνοντας μάλιστα την απόσταση από το φυσικό αέριο. Ειδικότερα οι ΑΠΕ συμμετέχουν με 38,42%, το φυσικό αέριο με 25,73%, οι εισαγωγές με 18,16%, ο λιγνίτης με 7,65% και τα υδροηλεκτρικά με 3,66%.

Όλα αυτά ενώ στην Ευρώπη συνεχίζεται η πτωτική πορεία της τιμής του φυσικού αερίου. Έτσι, χθες στο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς του TTF, η τιμή έκλεισε στα 172,9 ευρώ/MWh σημειώνοντας μείωση κατά 6,8%, με το συμβόλαιο Νοεμβρίου να κλείνει στα 192,5 ευρώ/MWh και το συμβόλαιο Δεκεμβρίου στα 198,2 ευρώ/MWh.

Προς αναβολή η απόφαση για το πλαφόν

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν φαίνεται να επανεξετάζει τη σκοπιμότητα επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Όπως αναφέρει το Bloomberg, αυτό συνάγεται από έγγραφο που θα παρουσιαστεί στα κράτη μέλη, αύριο Τετάρτη, αναβάλλοντας τη δημοσίευση ενός ευρύτερου σχεδίου δράσης για τον τρόπο αντιμετώπισης του αυξανόμενου κόστους του καυσίμου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται πιέσεις από τις 27 κυβερνήσεις του μπλοκ να υποβάλει προτάσεις για να χαλιναγωγήσει την άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και απειλεί να πυροδοτήσει ύφεση. Ωστόσο, ενώ ορισμένα κράτη της ΕΕ θέλουν ένα ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου, η Επιτροπή ήταν επιφυλακτική για μια τέτοια λύση, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο στη ζήτηση και στην ασφάλεια εφοδιασμού της περιοχής.

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής που περιγράφει λεπτομερώς τα μελλοντικά βήματα για τη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου, τη χαλάρωση της αστάθειας και την αύξηση του όγκου συναλλαγών στις ενεργειακές αγορές, το οποίο έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στις 28 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, πιθανώς την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Αντίθετα, η Επιτροπή θα συζητήσει αύριο Τετάρτη, πάνω σε ένα πιο τεχνικό έγγραφο, για το εάν μπορούν να εφαρμοστούν ανώτατα όρια τιμών.

Η Κομισιόν διεμήνυσε στα κράτη μέλη νωρίτερα αυτό το μήνα ότι τα νέα μέτρα που σχεδιάζονται για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου θα λάβουν υπόψη τις ανησυχίες για την ασφάλεια εφοδιασμού, θα επιδιώξουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου, και θα στηρίξουν την εσωτερική αγορά. Όλα αυτά τα ζητήματα τέθηκαν τους τελευταίους μήνες από τους πολέμιους των ανώτατων τιμών στις εισαγωγές ή στις αγορές χονδρικής.

Το έγγραφο για τα ανώτατα όρια των τιμών του φυσικού αερίου θα συζητηθεί πρώτα από εκπροσώπους των εθνικών κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες στις 28 Σεπτεμβρίου προτού συζητηθεί από τους Υπουργούς Ενέργειας σε έκτακτη συνεδρίαση στις 30 Σεπτεμβρίου, με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα πακέτο έκτακτης επέμβασης. Το πακέτο περιλαμβάνει μια έκτακτη εισφορά, ένα ανώτατο όριο τιμής για την ηλεκτρική ενέργεια χαμηλότερου κόστους και έναν υποχρεωτικό στόχο μείωσης της ζήτησης ενέργειας. Περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της ρευστότητας, τη μείωση της αστάθειας και τη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου θα έρθουν αργότερα.

Η παρέμβαση από Ελλάδα και άλλες 10 χώρες

Υπενθυμίζεται ότι μια ομάδα τουλάχιστον 10 κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Πολωνίας, σχεδιάζει να παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει, το συντομότερο δυνατό, τη θέσπιση ανώτατου ορίου τιμών σε όλες τις χονδρικές συναλλαγές φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έγινε γνωστό χθες, προωθείται σχετική επιστολή προς την Κομισιόν πριν το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με σημεία του προσχεδίου τονίζεται ότι το πλαφόν μπορεί να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των προμηθειών και την ελεύθερη ροή στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ταυτόχρονα τον κοινό στόχο για μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 11 χώρες είναι θετικές.

Εκτός από την Ελλάδα, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Πολωνία,(οι οποίες είχαν ταχθεί υπέρ του συντονισμού και μιας κοινής γραμμής), ναι λένε Ρουμανία, Μάλτα και άλλα κράτη-μέλη που έχουν εκφράσει τη στήριξή τους, ωστόσο προτείνουν ορισμένες τροποποιήσεις. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές.

Στη Σύνοδο Κορυφής

Η ενεργειακή κρίση θα είναι επίσης βασικό θέμα κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στην Πράγα στις 7 Οκτωβρίου και της τριμηνιαίας συνόδου κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τις 20-21 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ένα ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου πρόκειται να συζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, αφού περισσότερα από τα μισά κράτη της ΕΕ ζήτησαν ένα τέτοιο μέτρο στην τελευταία συνάντηση των υπουργών Ενέργειας στις αρχές του μήνα. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τον τρόπο εφαρμογής του.

Σε ένα εσωτερικό έγγραφο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Επιτροπή αξιολόγησε επιλογές για να υποβληθεί το Dutch Title Transfer Facility, η βασική αγορά φυσικού αερίου της ηπείρου, σε χρηματοοικονομική εποπτεία ώστε να αποφευχθεί η κερδοσκοπία και να δημιουργηθεί ένα συμπληρωματικό σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση καλύτερης λειτουργίας της αγοράς με λιγότερη αστάθεια.

Ως έσχατη λύση σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού, η ΕΕ θα μπορούσε επίσης να διερευνήσει την προσωρινή δέσμευση του TTF στο ασιατικό σημείο αναφοράς JKM ως δυναμικό ανώτατο όριο, σύμφωνα με το έγγραφο που έχει υπόψη του το Bloomberg. Η Επιτροπή εξέταζε επίσης τη δημιουργία ενός κέντρου εκκαθάρισης της ΕΕ «για να λαμβάνει αναφορές για όλες τις οριστικές τιμές LNG ή άλλων εισαγωγών».

Μια τέτοια κίνηση θα στηρίξει την κοινή πλατφόρμα αγορών της Ε.Ε., έναν εθελοντικό μηχανισμό για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των συμμετεχόντων κρατών μελών και την εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών.

Διαβάστε ακόμη

Έρχεται στην Ελλάδα και η Google – Νέα μεγάλη επένδυση (γράφημα)

Το αλά γκρέκα δίδυμο Μελόνι, ο μεγαλομέτοχος και το FBI και το όνειρο της Peoplecert

Διπλό σοκ από ενέργεια και επιτόκια – Πόσο πιθανό είναι ένα νέο κύμα «κόκκινων» δανείων

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Μάιο του 2020 ο γερμανικός όμιλος Altus AG έχει και έμπρακτα στρέψει το ενδιαφέρον του προς την ελληνική αγορά των ΑΠΕ, με τη σύσταση της εταιρείας “Ilos New Energy Greece”.

Επωνυμία που αντιπροσωπεύει μια ευρύτερη αλλαγή καθώς η Altus μαζί με τον Omnes Capital έχουν δημιουργήσει πλέον ειδικά για τον τομέα της ηλιακής ενέργειας τον ξεχωριστό εταιρικό βραχίονα της «ILOS GR INVEST GmbH», που έχει ένα pipeline έργων συνολικής ισχύος 3 GW.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα όμιλο με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, αλλά και πλούσια εμπειρία δεδομένου ότι εμφανίστηκε στην αγορά από το 2008, αλλά με «ρίζες» ακόμη πιο βαθιές μέσω της Wat ingenieurgesellschaft mbH, η οποία ιδρύθηκε το 1989. Σήμερα η εταιρεία είναι θυγατρική της Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW), ενώ διαθέτει παρουσία σε επτά χώρες, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όμως, επεξεργάζεται την επέκτασή του και προς ακόμη τέσσερις.

Ο γερμανικός όμιλος, με έδρα στην Καρλσρούη, που καλύπτει όλο το φάσμα των ΑΠΕ, αλλά και των νέων τεχνολογιών, εστιάζει προς το παρόν το ενδιαφέρον του στην Ελλάδα, στο τομέα των φωτοβολταικών πάρκων.

Στο πλαίσιο αυτό έλαβε πέρυσι μέσω της “Ilos New Energy Greece” βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 251,904 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 251,904 MW στη θέση Λόγγος, της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού στην Φθιώτιδα. Τον περασμένο Ιούνιο η εταιρεία υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηση τροποποίησης της βεβαίωσης παραγωγού ως προς την μείωση των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, διερευνά και άλλες ευκαιρίες προκειμένου να προχωρήσει σε επόμενες κινήσεις.

Ο ελληνικός βραχίονας

Η “Ilos New Energy Greece” συστάθηκε τον Μάιο του 2020, με υπευθύνους τον Δημήτρη και τον Σπύρο Κουτρουμπά, αλλά και τον Michael Winter, που είναι ο ένας εκ των δύο CEO του μητρικού γερμανικού ομίλου.

Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός, η μελέτη, η αδειοδότηση, η τεχνική / μηχανική υποστήριξη, η προμήθεια, η κατασκευή, η εγκατάσταση και η υλοποίηση, η λειτουργία και η διαχείριση έργων στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμη, η αγορά και πώληση έργων ΑΠΕ, η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ΑΠΕ, καθώς και η ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων για την παραγωγή, αποθήκευση και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τη δυναμική των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των επιλογών και των συστηματικών προσπαθειών της κυβέρνησης κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ανέδειξε ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η PWC με θέμα: Μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία για την Ελλάδα.

Κατά τη συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνο- Αμερικανικού Επιμελητηρίου Νικόλαο Μπακατσέλο και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της PWC Ελλάδας Κυριάκο Ανδρέου, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι παρά το ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας προδιαγράφονται θετικές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ειδικά όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ο κ. Φραγκογιάννης εξέφρασε ικανοποίηση για το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι ενώ το 2021, οι καθαρές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις κατέγραψαν την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας εικοσαετίας, φτάνοντας τα 4,8 δισ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2022, ανέρχονται ήδη στα 4,3 δισ. ευρώ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών εξέφρασε ικανοποίηση και για την διαφοροποίηση που καταγράφεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επενδύσεων, οι οποίες κατευθύνονται πλέον σε τομείς όπως η υψηλή τεχνολογία και η φαρμακοβιομηχανία.

Ο κ. Φραγκογιάννης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και δη των ΑΠΕ. Μίλησε μάλιστα για «καταιγίδα» επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, τονίζοντας ότι μέσα από τις επενδύσεις αυτές, η Ελλάδα ωφελείται πολλαπλά καθώς θωρακίζει την ενεργειακή της ασφάλεια και εδραιώνει τη θέση της ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος.

Διαβάστε επίσης

Morgan Stanley: Προβλέπει πτώση του S&P 500 κατά 13% μέχρι τo τέλος του έτους

Reuters: Έως το τέλος του 2022 η πρόωρη αποπληρωμή 2,7 δισ. για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου

Κικίλιας: Η δυναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας φέτος έχει τη σφραγίδα του τουρισμού

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το έργο που βρίσκεται στις Ελβετικές Άλπεις χρειάστηκε 14 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα… Κι όμως οι καθυστερήσεις σε σχέση ακόμη και με πρωτοποριακά έργα ΑΠΕ, δεν απαντώνται μόνο στη χώρα μας, όπου, για παράδειγμα, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή πάλεψε επί σειρά ετών για να βάλει μπροστά το μεγάλο project της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία ή το υβριδικό και καινοτόμο έργο στο Αμάρι, παρά τα προφανέστατα και πολλαπλά οφέλη.

Στην Ελβετία ένα, -τηρουμένων των αναλογιών-, παρόμοιο έργο έκανε 14 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Πρόκειται για μια «μπαταρία νερού», ισχύος 900 MW που κόστισε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν υπό κατασκευή για 14 χρόνια, και τέθηκε πλέον σε λειτουργία, όπως αναφέρει το Euronews. Το έργο βρίσκεται σε ύψος σχεδόν 2.000 πόδια (600 μέτρα) στις Ελβετικές Άλπεις.

Όπως σημειώνεται, με τον κόσμο επικεντρωμένο στην αξιοποίηση της ενέργειας από τις ΑΠΕ, υπάρχει επίσης η ανάγκη αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας που παράγεται κατά διαστήματα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ενώ οι μπαταρίες είναι μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, χρειάζονται ορυκτά όπως νικέλιο, κοβάλτιο και λίθιο, τα οποία πρέπει να εξορυχθούν και δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Οι επιστήμονες διεθνώς έχουν πειραματιστεί με άλλες ιδέες αποθήκευσης ενέργειας, όπως η χρήση διοξειδίου του άνθρακα ή ακόμη και η αξιοποίηση της φέρουσας ικανότητας των ανελκυστήρων σε πολυώροφα κτίρια σε αστικές περιοχές για ταχεία διάχυση ενέργειας όταν η ζήτηση κορυφώνεται. Ενώ αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό ακόμα πειραματικά, η «μπαταρία νερού» είναι κάτι γνωστό και δοκιμασμένο.

Ένα τέτοιο έργο αποτελείται από δύο μεγάλους ταμιευτήρες νερού που βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη. Όταν η παραγωγή ενέργειας είναι υψηλή, η υπερβολική ισχύς χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση νερού από τον κάτω ταμιευτήρα σε εκείνον που βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο, κάτι που μοιάζει με τη φόρτιση μιας συμβατικής μπαταρίας.

Όταν αυξάνεται η ζήτηση ενέργειας, το νερό στο υψηλότερο επίπεδο μπορεί να απελευθερωθεί και, καθώς κατευθύνεται προς τον κάτω ταμιευτήρα, διέρχεται από τουρμπίνες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία του δικτύου.

Η ιδέα μπορεί να ακούγεται νέα, αλλά χρησιμοποιείται στην Ελβετία εδώ και αιώνες. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν επίσης αυτήν τη μέθοδο εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, ενώ η Κίνα αποφάσισε πρόσφατα να κατασκευάσει τέτοια έργα αποθήκευσης ισχύος 270 GW έως το 2025.

Η μπαταρία νερού που τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία στην Ελβετία έχει χωρητικότητα αποθήκευσης 20 εκατομμυρίων kWh, το ισοδύναμο 400.000 μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και έχει ως στόχο να βοηθήσει στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου στην Ελβετία και σε άλλα συνδεδεμένα δίκτυα στην Ευρώπη. Το εργοστάσιο διαθέτει έξι ανεμογεννήτριες που μπορούν να παράγουν 900 MW ισχύος.

Οι λόγοι της καθυστέρησης

Γιατί όμως χρειάστηκαν 14 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο;

Η μπαταρία έχει κατασκευαστεί μεταξύ των ταμιευτήρων Emosson και Vieux Emosson στο Valais, ένα καντόνι στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ελβετίας. Βρίσκεται, όπως προαναφέρθηκε, στα σχεδόν 2.000 πόδια ενώ το τεράστιο μηχανοστάσιο του εργοστασίου έχει μήκος περίπου 650 πόδια (200 μ.) και πλάτος πάνω από 100 πόδια (32 μ.).

Για να μετακινήσουν τα δομικά υλικά στον χώρο, οι μηχανικοί έπρεπε πρώτα να ανοίξουν σήραγγες μέσω των Άλπεων. Το μήκος των σηράγγων που έχουν σκαφτεί για το έργο εκτείνονται σε περίπου 11 μίλια (18 χιλιόμετρα). Μόλις αυτές οι σήραγγες ολοκληρώθηκαν, τα οικοδομικά υλικά και ο υπόλοιπος εξοπλισμός μπορούσαν να μεταφερθούν στο βουνό, μια διαδικασία που διήρκεσε 14 χρόνια.

Ακόμη, για να αυξηθεί η ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας, το ύψος του φράγματος Vieux Emosson αυξήθηκε επίσης κατά 65 πόδια (20 μέτρα). Μετά από όλα αυτά το έργο είναι πλέον λειτουργικό και στο peak του ικανό να τροφοδοτεί 900.000 σπίτια.

ΠΗΓΗ NEWMONEY