ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  • Κρίσιμος ο σχεδιασμός στρατηγικής προσέγγισης για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και λειτουργικής βιωσιμότητας
  • Το 81% των εταιρειών-πρωταθλητών στην επιχειρησιακή ευελιξία επισημαίνουν την σπουδαιότητα των βιώσιμων επιχειρησιακών πρακτικών για τη διασφάλιση της μελλοντικής τους επιτυχίας και το 75% χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία για τον μετασχηματισμό τους

Πάνω από το 50% των ιδιωτικών επιχειρήσεων της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ) αναμένουν μείωση των εσόδων τους, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα «EMEA Private Business Survey» της PwC, η οποία επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο της υψηλής ευελιξίας για την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων στο πλαίσιο διαχείρισης των σημαντικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID – 19.

Σύμφωνα με την έρευνα  η οποία καλύπτει 53 χώρες, κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις φαίνεται να ξεχωρίζουν και να αποδίδουν καλύτερα υπό πίεση. Παράλληλα, αναδεικνύει ως πρωταθλητές στην ευελιξία τις εταιρείες που εμφανίζουν μια σειρά χαρακτηριστικών  μεταξύ των οποίων η πελατοκεντρική προσέγγιση, η εστίαση στον άνθρωπο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας  και η ανάπτυξη ευελιξίας. Οι εταιρείες αυτές ακολουθούν μια στρατηγική προσέγγιση ως προς την ανθεκτικότητα και την λήψη δύσκολων αποφάσεων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και τη μείωση του κόστους τους. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να επενδύουν σε βασικούς τομείς για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τους όπως η εκπαίδευση, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και οι νέες τεχνολογίες.

Προετοιμάζοντας τους εργαζομένους για το μέλλον

Με την ανάγκη προστασίας του προσωπικού από τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού, πολλές εταιρείες (περισσότερες από το 60% των ιδιωτικών επιχειρήσεων) παρέχουν τη δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως στους εργαζομένους τους. Αυτό ισχύει εξίσου ανεξαρτήτως του βαθμού ευελιξίας των εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες πρωταθλητές στην ευελιξία, προετοιμάζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους για το μέλλον – 57% των εταιρειών αυτών αναφέρουν ότι υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους, σε σύγκριση με μόλις 40% των υπολοίπων.

O Peter Englisch, Global Leader, Family Business and EMEA Entrepreneurial and Private Business Leader, της PwC Γερμανίας σχολιάζει: «Η εργασία από το σπίτι αναδεικνύεται ως μία από τις θετικές τάσεις των τελευταίων μηνών. Για να επιτευχθεί αυτή η μετάβαση, είναι σημαντικό να κάνουμε την εξ αποστάσεως εργασία πιο ανθρώπινη ώστε οι εργαζόμενοι να νιώθουν άνετα στο νέο τους περιβάλλον. Η εκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Βλέπουμε τις εταιρείες να υλοποιούν ενέργειες για γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων που εντοπίσαμε στην περυσινή έρευνα».

Επιπρόσθετα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προτεραιοποιούν τη διατήρηση  του προσωπικού τους, σε αντίθεση με τις περικοπές – 64% των  συμμετεχόντων ιδιωτικών επιχειρήσεων αξιοποιούν τις άδειες ή τις υπερωρίες ως τρόπο διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας έναντι του 34% που αναφέρουν ότι μειώνουν το προσωπικό τους μέσω απολύσεων. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα διατηρήσουν τους εργαζομένους τους θα εξέλθουν πιο ισχυρές από την πανδημία.

Βελτιώνοντας τα κέρδη διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα

Κατά το 2020, αναδεικνύεται η σημασία της διατήρησης της ρευστότητας. Οι πρωταθλήτριες εταιρείες στην ευελιξία σημειώνουν μεγαλύτερη επιτυχία στην ανάληψη δράσεων για την βελτίωση της ταμειακής τους θέσης. Τα δύο τρίτα (66%) των πιο ευέλικτων εταιρειών, αναφέρουν ότι ενισχύουν τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησής τους στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πρόσφατης κρίσης, σε σύγκριση με μόλις 45% των λιγότερο ευέλικτων.

Με τον κύκλο εργασιών τους υπό πίεση, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αναζητούν επιπλέον τρόπους να ενισχύσουν τα κέρδη τους. Ανεξαρτήτως τους βαθμού ευελιξίας οι εταιρίες αναφέρουν ότι ακολουθούν μέτρα εξοικονόμησης κόστους, όπως ενδεικτικά είναι η περικοπή του προϋπολογισμού για το marketing ή η ακύρωση μειωμένης σημαντικότητας υπηρεσιών. Είναι όμως σημαντικό οι περικοπές να γίνουν με τρόπο που δεν ζημιώνει την επιχείρηση, και οι πόροι που εξοικονομούνται να διοχετευθούν σε τομείς που είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξη. Προς αυτό είναι σημαντική η κατανόηση των σημείων διαφοροποίησης της αλυσίδας αξίας τους (value chain).

Τον δρόμο δείχνουν οι εταιρείες που έχουν χαρακτηριστεί πρωταθλήτριες στην ευελιξία. Για παράδειγμα, ενώ η περικοπή των επενδύσεων στην τεχνολογία φαίνεται ως ένας τρόπος εξοικονόμησης, η πλειοψηφία των πιο ευέλικτων εταιρειών (58% σε σύγκριση με 41% των υπολοίπων) αυξάνουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Και ενώ η εφοδιαστική αλυσίδα συνήθως θεωρείται αμιγώς λειτουργική, μια πραγματικά άριστη εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης. Περισσότερες από τις μισές πρωταθλήτριες εταιρείες (52%) υιοθετούν αλλαγές στη στρατηγική για την εφοδιαστική τους αλυσίδα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ευέλικτες στρατηγικές, με ισχυρή πελατοκεντρική και συνεργατική προσέγγιση

Κλειδί για την επιτυχία σε ένα δύσκολο περιβάλλον αποτελεί η συνολική κατανόηση του περιβάλλοντος της αγοράς.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πιο ευέλικτες εταιρείες προσπαθούν να κατανοήσουν την αγορά και τους πελάτους τους, ώστε να τοποθετηθούν καλύτερα και να ισχυροποιηθούν. Η πλειοψηφία των πιο ευέλικτων εταιρειών, θεωρούν τόσο την επέκταση σε νέες αγορές ή νέες πελατειακές βάσεις (58%) όσο και την έξοδο από αγορές που δεν είναι κερδοφόρες (57%) κρίσιμες για τη μελλοντική τους επιτυχία. Μερικές θα προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές για να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, με το 39% να αναφέρει τους χειρισμούς αυτούς ως βασικούς.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα λανσάρουν επίσης νέα προϊόντα και υπηρεσίες για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες των πελατών τους με το 57% των πιο ευέλικτων εταιρειών να θεωρούν κρίσιμες τέτοιες κινήσεις. Αντίστοιχα 57%, πιστεύουν ότι η αλλαγή ή η προσαρμογή του επιχειρηματικού τους μοντέλου θα είναι καταλυτική για τη μελλοντική τους επιτυχία .

Ο Κυριάκος Ανδρέου, Advisory Leader, PwC Ελλάδας σχολιάζει: «Η πανδημία του COVID-19 έχει επιταχύνει την ανάγκη για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες θέτουν σε υψηλή προτεραιότητα τη βιωσιμότητα τους και εξετάζουν τα πάντα υπό νέο πρίσμα, από τις λειτουργίες ως την ψηφιοποίηση του προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου. Με το περιβάλλον της αγοράς να αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, η διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών μοντέλων επιπρόσθετα των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι δημιουργούν μια σταθερή βάση για αλλαγή και επαναπροσδιορισμό όταν οι συνθήκες της αγοράς το απαιτούν και η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα σταματάει να είναι επικερδής».

Ως σημαντική για την επίτευξη των στόχων αναγνωρίζεται και η ανάπτυξη συνεργασιών είτε μέσω στρατηγικών συμμαχιών (58% έναντι 39% των υπολοίπων) είτε  μέσω της συνεργασίας με νεοφυείς επιχειρήσεις (29% έναντι 20% των λιγότερο ευέλικτων).

Συμμετοχή των ηγετών του μέλλοντος από σήμερα

Κατά την προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου, είναι σημαντικό η ηγεσία να προωθεί τις αλλαγές και να δίνει τον τόνο από την κορυφή. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι για τις πρωταθλήτριες εταιρείες στην ευελιξία, ο τόνος αυτός τίθεται επίσης και από την επόμενη γενιά των ηγετών (Next Gen), είτε αποτελούν μέλη της οικογένειας είτε ανερχόμενους νέους manager. Οι μισές από τις πιο ευέλικτες εταιρείες θεωρούν ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή της επόμενης γενιάς στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση θα είναι ουσιαστική για το μέλλον, σε σύγκριση με μόλις το ένα τρίτο των λιγότερο ευέλικτων (34%).

Μπορείτε να διαβάσετε τα πλήρη αποτελέσματα στη διεύθυνση www.pwc.com/epbs2020 και την παρουσίαση σε streaming ΕΔΩ.

 Μεθοδολογία

Κατά τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020, ο COVID-19 εξελίχθηκε ταχύτατα από μια απομονωμένη πρόκληση σε μια ευρείας κλίμακας απειλή. Κατά την περίοδο αυτή διεξαγόταν η αρχική έρευνα για την τρίτη ετήσια «EMEA Private Business Survey», με την πραγματοποίηση τηλεφωνικής έρευνας σε 2.990 συμμετέχοντες από 53 χώρες. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν πώς είχαν αντιμετωπίσει κρίσεις στο παρελθόν και πώς ανταποκρίνονται στην αβεβαιότητα.

Οι ερωτήσεις της έρευνας πραγματεύονταν επίσης μια σειρά παραγόντων σε σχέση με την επιχειρησιακή ευελιξία και την ανθεκτικότητα. Λόγω των εξαιρετικά σοβαρών επιπτώσεων που είχε η πανδημία του COVID-19 από το τέλος της αρχικής περιόδου της συλλογής των στοιχείων, έγινε ενημέρωση της έρευνας. Πραγματοποιήθηκε επαναληπτική έρευνα σε πολλούς από τους αρχικούς συμμετέχοντες για να μας ενημερώσουν σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση. Έγιναν περίπου 500 επαναληπτικές συνεντεύξεις στα τέλη Μαΐου και τις αρχές Ιουνίου 2020. Ο συνδυασμός των συνεντεύξεων αυτών με την αρχική έρευνα οδήγησε σε μια σειρά σημαντικών συμπερασμάτων, ειδικά όταν έγινε ανάλυση σε βάθος σχετικά με την απόδοση των εταιρειών σε δέκα βασικά ερωτήματα σε σχέση με την ευελιξία. Οι εταιρείες βαθμολογήθηκαν με βάση τις μέσες απαντήσεις τους και στα δέκα ερωτήματα.

Στη συνέχεια στο ανώτερο τεταρτημόρια ορίστηκαν «οι πιο ευέλικτες ή πρωταθλήτριες στην ευελιξία εταιρείες» και στο κατώτερο τεταρτημόρια «οι λιγότερο ευέλικτες». Τα ευρήματα αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν από ειδικούς της PwC σε ψηφιακά και στρατηγικά θέματα και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr